Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

České drama po roce 1989; neoficiální české drama v letech 19481989; teorie divadla; teorie dramatu.

Studium a stáže

1986–1990 PedF UK, obor Speciální pedagogika; 1990–1995 FF UK, Obor divadelní věda; 19951998 FF UK (obor komparatistika); 19952003 doktorské studium na katedře divadelní vědy FF UK, Ph.D. 2003 (disertační práce Interpretace času a prostoru v dramatu).

Zaměstnání

Od 1998 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury ÚČL AV ČR; od 2003 Oddělení poetiky textu ÚČL AV ČR; 20042007 vedoucí Oddělení poetiky textu tamtéž; 19992002 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR; 20022007 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK (teorie dramatu a divadla); 20052006 zástupce vedoucího Katedry divadelní vědy FF UK.

Akademické funkce

Místopředsedkyně Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Akropolis, Praha 2014.

Studie:

 • Dramatika Václava Havla a transtextovost. Divadelní revue 2015, č. 1, s. 115118.
 • Jak to bylo s Motýlem na anténě?. Divadelní revue 2015, č. 3, s. 6873.
 • Drama (v divadelních souvislostech). In: Fialová, A. (ed.): V souřadnicích mnohosti, Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha 2014, s. 605636.
 • Dramatik. In: J. Lukeš  I. Lukešová (eds.): Ecce Pavel Kohout. Plzeň: Dominik centrum, 2013, s. 2740.
 • Zrození Zahradní slavnosti z Havlových literárních počátků. Divadelní revue 2011, č. 3, s. 729.
 • Převod řeči do ne-mluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 2010, č. 2, s. 231238.
 • Počátky geneze Zahradní slavnosti. Divadelní revue 2009, č. 4, s. 1731.
 • Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Česká literatura 2008, č. 1, s. 4759.
 • Paradoxy s Vaňkem. In: V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha: Academia, 2006, s. 383399.
 • Bondyho cesta do Národního. In: Bondy, Egon: Hry. Praha: Akropolis, 2007, s. 279298.
 • Totalitaryzm i ,coolness  jak to pogodzic?. Přel. P. Krauze. In: Opowiesci o zwycajnym szalenstwie. Wroclav: Oficyna Wydawnicza ATUT  Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2006, s. 515.
 • Co se stalo, když Nora poprvé opustila manžela aneb Ibsenova Nora jako feministický diskurz. In: Ipse ibsa Ibsen. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006, s. 7495.
 • Čas a maska v Konci masopustuDivadelní revue, 2002, č. 3.
 • Die Virtualität des zeitgenössischen Theaters. Balagan, 1998, č. 1.
 • Divadlo hráčů a divadlo dramaturgickéDivadelní revue, 1996, č. 1.

Edice:

 • V. Havel – P. Landovský – P. Kohout  J. Dienstbier: V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha: Academia, 2006.
 • E. Bondy: Hry. Praha: Akropolis, 2007.
 • L. Lagronová: Hry. Brno: Větrné mlýny, 2010.
 • Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010.
 • D. Drábek: Aby se Čechům ovary zachvěly. Praha: Akropolis, 2011.
 • J. Dienstbier: O hostitelích a hostech (divadelní hry). Praha: Galén, 2011.
 • V. Havel: Motomorfózy. Praha: Galén, 2011.
 • K. Sidon: Dramata. Praha: Akropolis, 2012.
 • P. Landovský: Hodinový hoteliér a jiné hry. Praha: Akropolis, 2013.
 • D. Drábek: Dětem! Praha: Akropolis, 2013.
 • V. Havel: Antikódy. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013.
 • P. Zelenka: Obyčejná šílenství. Praha: Akropolis, 2014.

Účast v týmových pracích:

 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • P. Pavlovský a kol.: Základní pojmy divadla. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004.
 • ... na okraji chaosu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2003.
 • H. Spurná (ed.): Podoby soudobého evropského dramatu. Brno 2001.
 • Modern Theatre in Different Cultures. Warsaw 1997.