Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Myšlení o literatuře; literární a vědecký život v 19. a 20. století; technologie psaní; literární geografie.

 

Studium a stáže

1994–1999 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (diplomová práce Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty); 2000–2006 PedF UK, doktorandské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (disertační práce Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou /1890–1914/).

Zaměstnání

Od 1999 doktorandka, resp. postdoktorandka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století ÚČL AV ČR; od 2010 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž; od roku 2015 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století a literatury současné.  

Externí výuka na FF UP v Olomouci a Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze, od 2020 na Vysoké škola kreativní komunikace.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Psaní na dotek. Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 18851989. Praha: Academia 2016.
 • Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia 2014; s K. Pioreckým.
 • O českou literaturu naukovou. Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900. Praha: Academia, 2012.
 • České dějepisectví v dialogu s Evropou (18901914). Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • "Between the Book, the Image, and the Performance. Pantomima by Vítězslav Nezval". In: Suwara, B. – Pisarski, M., Remediation: crossing discursive boundaries. Central European perspective. Berlin, Peter Lang 2019, s. 216-226.
 • "Dobrá česká kniha. Kulturní rada a autoregulační tendence v českémm literárním prostoru v letech 1938 a 1939". Česká literatura 66, 2018, č. 2, s. 214-262.
 • "Černé dámské jízdní kolo aneb Sítě aktantů literárního pole za protektorátu Čechy a Morava". In: Antošíková, L., Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia 2017, s. 19-29.
 • "Písařky spisovatelkami? Ke konkurenci psacího stroje a pera v procesu psaní českých autorek." In: Nekvapil, L., Kultura psaní v dějinách. Pardubice, Univerzita Pardubice 2016, s. 243-255.
 • "Ruce: k tělesnosti gesta psaní." In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i 2016, s. 197-207.
 • "Reálná katastrofa v časopise Světozor: od xylografie k fotografickému seriálu!. In: Bendová, E. – Piorecká, K., Živly v nás: katastrofa a její obraz v kultuře 19. století. Plzeň, Západočeská galerie 2016, s. 45-59.
 • „Text v hmotném světě. Událost psaní a česká literární kultura“. Česká literatura 63, 2015, č. 6, s. 860–880.
 • „Glitch art analogového věku: Hrabalovy autografy z padesátých let. In: R. Kanda (ed.): Trhliny světa. Knihy studií o Bobumilu Hrabalovi. Praha: ÚČL AV ČR 2016, s. 104–117.
 • „Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění.“ In: Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie 2015, s. 34–51.
 • „Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla : periferie v "obrazech ze života" ve třicátých letech 19. století“. In: Z. Hojda – R. Prahl – M. Ottlová: Útisk, charita, vyloučení. Praha: Academia 2015, s. 342–352.
 • K. Piorecká: Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 9–43.
 • Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914. In: T. Petrasová – P. Machalíková: Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2013, s. 182–196.
 • Kultura a věda jako součást politických strategií na sklonku 19. století. Études du Cefres No 15, 2012, s. 55–59.
 • Dobrodružství cestujících. Model polemiky ve třicátých letech 19. století. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov 2011, s. 108–118.
 • Politický realismus a formování moderních humanitních věd. In: Reálna podoba realizmu. Bratislava 2011, s. 135–143.
 • Svaz českých (a československých) spisovatelů v letech 19681970. In: Pražské jaro 1968: Literatura  film  média. Praha 2009, s. 5769.
 • Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie. In: O psaní dějin. Praha 2007, s. 159169.
 • Historie literární. Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 54, 2006, č. 4, 4586.
 • V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 19691989. Host 21, 2005, 13. 6., s. 3742.
 • Historie literární a Gollova škola. In: B. Jiroušek (ed.): Jaroslav Goll a jeho žáci. Historia culturae VI. Studia V. České Budějovice 2005, s. 319328.
 • Starou slávou k nové slávě. Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. In: J. Rak  M. Veselý (edd.): Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2004, s. 7582.
 • Až příliš prozaická skutečnost. Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 5, 2003, č. 2, s. 6882; Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 6, 2004, č. 1, s. 4760.
 • České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. stoletíČeský časopis historický 100, 2002, č. 4, 815840.
 • Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 19581969. Soudobé dějiny 9, 2002, č. 34, 495520.

Edice:

 • Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22.-24. února 2018. Praha: Academia 2019; s E. Bendovou a M. Hrdinou.
 • Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25.-27. února 2016. Praha: Academia 2017; s E. Bendovou a M. Hrdinou.
 • 11. 6. 1947: založení Ústavu pro českou literaturu v dokumentech. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
 • Živly v nás: katastrofa a její obraz v kultuře 19. století : výstava : Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň "13", 26.2.-22.5.2016. Plzeň: Západočeská galerie 2016; s E. Bendovou.
 • Vladimír Macura: Ten, který bude. V tomto uspořádání vydání druhé. Praha: Academia 2016. Vybrané spisy Vladimíra Macury; s M. Vojtkovou.
 • Vladimír Macura: Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia, 2015. Vybrané spisy Vladimíra Macury; s M. Vojtkovou.
 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s M. Hrdinou.
 • Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 1–2. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supl. 14. Semily – Turnov 2011; s I. Navrátilem.
 • „,Zítra bude se muset založit český časopis pro literární historiiVzájemná korespondence Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce v letech 18981899. Listy filologické 131, 2008, č. 12, s. 171228.
 • Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia  KLP, 2008; s V. Petrbokem.
 • O psaní dějin. Praha: Academia, 2007; s O. Sládkem.
 • Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005; s V. Petrbokem.
 • Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.
 • V souřadnicích mnohosti. Český literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Přehledné dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 2012.
 • Dějiny české literatury 19451989, III.IV. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon české literatury IV. Praha: Academia, 2008.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Michal Přibáň a kol.: Bibliografie Josefa Škvoreckého 12. Praha 20042005.
 • Slovník české literatury on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 

Přehled odborné činnosti