Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

Oborová bibliografie; dále též historie a hudební věda. 

Studium a stáže

2008–2011 PedF UK, obor Historická hudební praxe, 2012–2017 FF UK, obor Hudební věda. 

Zaměstnání

2005–2009 Konzervatoř Teplice; 2013–2018 Etnologický ústav AV ČR – Kabinet hudební historie; od 2014 Konzervatoř Jana Deyla v Praze; od 2018 Ústav pro českou literaturu AV ČR, bibliograf.

Výběrová bibliografie

Studie a stati: 

 • Bibliografické soupisy českých muzikologických prací v časopise Hudební věda v letech 1964 až 2016. Práce z dějin Akademie věd 9 (2017), č. 2, s. 41–62. 
 • From Velvary, Bohemia, to the court in Vienna. The life of the imperial Kapellmeister Leopold Koželuh and a new complete edition of his keyboard sonatas. Czech Music Quarterly 16 (2016), No. 2, pp. 7–11. 
 • Příběh renesančního Jáchymova. Evangelicus 2017. ECAV v ČR, Praha 2016, s. 42–45. 
 • Slánský malíř, fotograf a etnograf Ferdinand Velc. Posel z Budče 31, Kladno 2014, s. 71–72.
 • Sporckovská výzdoba zámku Bon Repos. Hláska 25 (2014), č. 3, s. 45.
 • Jaroslav Bořita z Martinic. Heraldická ročenka 2008, Praha 2009, s. 7–23.

Knihy a edice: 

 • Hrad přepevný. Kancionál Evangelické církve augsburského vyznání v ČR. Eds. Lukáš M. Vytlačil a Tomáš M. Živný. ECAV v ČR, Togga, Praha 2018. 
 • Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso. [kritická edice]. Fontes Musicae Bohemiae 1. Togga, Praha 2016.
 • Jacques Martin Hotteterre: Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj. Vyšehrad, Praha 2013. 
 • Čtyři tvrziště na Slánsku. Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty. Petr Mikota, Plzeň 2006. 

Bibliografie

 • Výběrová bibliografie prací Michaely Freemanové. Hudební věda 55 (2018), č. 1, s. 105–112. 

Slovníková hesla: 

2015 – Habermann, František Václav; Herman, Nikolaus; Luython, Carl.

2016 – Demantius, Christoph; Finger, Gottfried; Hammerschmidt, Andreas; Hassler, Hans Leo; Hassler, Jacob; Jan z Jenštejna; Jeroným Pražský; Kammel, Antonín; Knöfel, Johann; Melcelius, Jiří; Miřínský, Václav; Monte, Philippe de; Orschler, Johann Georg; Plánický, Josef Antonín; Regnart, Jacob; Resinarius, Balthasar; Rychnovský, Jiří; Simonides, Jan Montanus; Spongopaeus, Pavel Jistebnický; Trojan Turnovský, Jan.