Previous Next
Král se špatnou pověstí LUKÁŠ M. VYTLAČIL Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV. V úterý 17. září 2019 se v konferenčních...
Workshop českých a polských literárních bibliografů GABRIELA ROMANOVÁ — VOJTĚCH MALÍNEK Digitální technologie nabízejí čím dál dokonalejší nástroje pro práci s texty a...
Za Petrem Holmanem (17. 4. 1951 — 4. 8. 2019) MARTIN MACHOVEC Po krátké a těžké nemoci ve věku osmašedesáti let zemřel v pražské nemocnici v Motole významný český...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

Oborová bibliografie; dále též historie a hudební věda. 

Studium a stáže

2008–2011 PedF UK, obor Historická hudební praxe, 2012–2017 FF UK, obor Hudební věda. 

Zaměstnání

2005–2009 Konzervatoř Teplice; 2013–2018 Etnologický ústav AV ČR – Kabinet hudební historie; od 2014 Konzervatoř Jana Deyla v Praze; od 2018 Ústav pro českou literaturu AV ČR, bibliograf.

Výběrová bibliografie

Studie a stati: 

 • Bibliografické soupisy českých muzikologických prací v časopise Hudební věda v letech 1964 až 2016. Práce z dějin Akademie věd 9 (2017), č. 2, s. 41–62. 
 • From Velvary, Bohemia, to the court in Vienna. The life of the imperial Kapellmeister Leopold Koželuh and a new complete edition of his keyboard sonatas. Czech Music Quarterly 16 (2016), No. 2, pp. 7–11. 
 • Příběh renesančního Jáchymova. Evangelicus 2017. ECAV v ČR, Praha 2016, s. 42–45. 
 • Slánský malíř, fotograf a etnograf Ferdinand Velc. Posel z Budče 31, Kladno 2014, s. 71–72.
 • Sporckovská výzdoba zámku Bon Repos. Hláska 25 (2014), č. 3, s. 45.
 • Jaroslav Bořita z Martinic. Heraldická ročenka 2008, Praha 2009, s. 7–23.

Knihy a edice: 

 • Hrad přepevný. Kancionál Evangelické církve augsburského vyznání v ČR. Eds. Lukáš M. Vytlačil a Tomáš M. Živný. ECAV v ČR, Togga, Praha 2018. 
 • Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso. [kritická edice]. Fontes Musicae Bohemiae 1. Togga, Praha 2016.
 • Jacques Martin Hotteterre: Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj. Vyšehrad, Praha 2013. 
 • Čtyři tvrziště na Slánsku. Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty. Petr Mikota, Plzeň 2006. 

Bibliografie

 • Výběrová bibliografie prací Michaely Freemanové. Hudební věda 55 (2018), č. 1, s. 105–112. 

Slovníková hesla: 

2015 – Habermann, František Václav; Herman, Nikolaus; Luython, Carl.

2016 – Demantius, Christoph; Finger, Gottfried; Hammerschmidt, Andreas; Hassler, Hans Leo; Hassler, Jacob; Jan z Jenštejna; Jeroným Pražský; Kammel, Antonín; Knöfel, Johann; Melcelius, Jiří; Miřínský, Václav; Monte, Philippe de; Orschler, Johann Georg; Plánický, Josef Antonín; Regnart, Jacob; Resinarius, Balthasar; Rychnovský, Jiří; Simonides, Jan Montanus; Spongopaeus, Pavel Jistebnický; Trojan Turnovský, Jan.