Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Badatelské zaměření

Dějiny a literatura v českém prostoru dvacátého století; samizdat; třetí odboj.
 

Studium a stáže

2004-2012: FF UK,  obor Český jazyk a literatura (2004-2010) a Historie (2004-2012) (diplomová práce: Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost); 2014-: Doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK (Psychiatrie v Československu 1948-1990).

 

Zaměstnání

2005-2006: účast na projektu Ústavu aplikované a formální lingvistiky MFF UK, projekt aktuální členění věty a výpovědi; 2006-2009: Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, pomocná vědecká práce; 2007-2008: Ústav pro jazyk český AV ČR, lexikografická práce; 2009-2012: jazyková škola SF Servis, lektorka češtiny pro cizince; 2010-2015: lektorka a garantka kurzu: Seminář komunikačních dovedností s důrazem na správné používání češtiny; Kurz správného používání českého jazyka – čeština pro Čechy (projekty Evropské unie); 2011-2014: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, lektorka češtiny pro cizince; 2014-2016: Archiv bezpečnostních složek, Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu; 2016-: Ústav české literatury AV ČR, Středisko literárních informací.

 

Výběrová bibliografie

Studie:

Se Sovětským svazem na věčné časy. A nikdy jinak…Přijato k publikování na webu ÚČLLV Normalizace: Kultura-emblémy-mýty http://www.sorela.cz/normalizace/"

 

Účast v kolektivních pracích:

ČERNÝ, V.: Barokní divadlo v Evropě, edice Scholares, Pistorius & Olšanská, Příbram 2009 (redakce).

FIDLEROVÁ, A. – ANDRLE, J. a kol. (eds.): Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 

JIROUSOVÁ, J. – JIROUS, I. M. Ahoj můj miláčku: vzájemná korespondence z let 1977-1989. Vydání první. Praha: Torst, 2015 (editorka).