Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; humor a satira v literatuře, periodicky publikovaná beletrie.

Studium a stáže

19761981 FF UK, obor Čeština  angličtina; 19811982 studijní pobyt v ÚČL AV ČR.

Zaměstnání

Od 1982 odborná pracovnice ÚČL AV ČR, nyní v Oddělení pro výzkum literární kultury.

Výběrová bibliografie

Kapitola v kolektivní knize:

 • „Regionální identita v populární literatuře. ,Valašská‘ identita v kontextu populární časopisecké beletrie na začátku nacistické okupace Čech a Moravy“. In: O. Daniel – T. Kavka – J. Machek a kol.: Populární kultura v českém prostoru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 119–127. 

Studie:

 •  „Recepce Rukopisů v satiře a v humoru. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2014, s. 108118. 
 •  „Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a vykoupení. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011, s. 219223.
 •  „Téma potlačované literatury v Humoristických listech (18631873). In: Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2010, s. 533545.
 •  „Tělo jako přečin proti veřejné mravnosti. Sbírka Sodoma Jiřího Karáska ze Lvovic a literární cenzura. In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2010, s. 9499. 
 •  „Parnas sobě? Ceny, podpory a stipendia literárního odboru ČAVU v letech 18901921. In: O slušnou odměnu bude pečováno … Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 101129.
 •  „Objev v literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století. In: Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 4551.
 •  „,Krvavý román Augusta Nevšímala. K literárním trhům 70. let 19. století. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2007, s. 350355.
 •  „Továrna na klepy. Humorně hravý prostor. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 300303.
 •  „Paleček mezi Dickensem a Saphirem. K tematice prvního českého specializovaného časopisu pro humor. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 4252.
 •  „Humoristický román Eduarda Fikera ,Emanuel v nesnázích (Květen 5, 1949). Bukolická SNB. In: sb. Studia Moravica IV. Symposiana. Olomouc: UP, 2006, s. 161165.
 •  „Novoitalija slavjanská. Přehled parodování. In: sb. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha: KLP, 2006, s. 405409.
 •  „Karel Poláček v časopise Eva. In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice: Albert, 2004, s. 111120.
 •  „Deklamovánky V. K. Klicpery a F. J. Rubeše. In: Biedermeier v českých zemích. Praha: KLP, 2004, s. 326335.

Překlady:

 • R. B. Pynsent: Pátrání po identitě. Praha: H + H, 1996.
 • T. Brook: „Odysseus před soudem: doprovodné texty“. In: T. Pavlíček, P. Píša, M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 , s. 438468) (orig. titul „Ulysses on Trial: Some Supplementary Reading“).
 • R. Darnton: „Cenzura z komparativního pohledu: Francie 1789 – Východní Německo 1989“. In: Nebezpečná literatura?, s. 377399) (orig. titul „Censorship, a Comparative View: France, 1789 – East Germany, 1989).

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000, 2. vyd., 2002.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, 2. Praha: Brána  Knižní klub, 1995, 1998.
 • Slovník české literatury 19701981. Praha: Čs. spisovatel, 1985.

Přehled odborné činnosti