Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

České drama 20. století; expresionistické divadlo a drama; avantgardní divadlo a drama; surrealistické divadlo a drama; akční umění; performativita a teatralita.

 

Studium

2014–dosud Teorie a dějiny divadla, doktorský program, FF MU v Brně. 2015–2017 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. 2013–2014 Teorie a dějiny divadla, NMgr., FF MU v Brně (diplomová práce: Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus; 1954–1962). 2007–2010 Teorie a dějiny divadla, Bc., FF MU v Brně (diplomová práce: Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969-1970).

 

Zaměstnání

1/2019 - Ústav pro českou literaturu AV ČR, doktorand/výzkumník, Tým pro výzkum moderního českého divadla. 9/2018 – JAMU, Ateliér scénografie, externí spolupráce. 7/2018- dosud – Muzeum města Brna. 5/2018 – 11/2018 – Dům umění města Brna, externí spolupráce. 11/2015–2/2016 - Ústav bohemistiky a knihovnictví, Oddělení kulturní dramaturgie, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, Opava.

Pedagogická činnost

2018/PS – Podoby současného kostýmu, Ateliér scénografie, JAMU, Brno. 2016/JS – Rány a mystéria. Podoby rakouského akčního umění, FF MU, Brno. 2015/JS – Performance Art, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, SU, Opava. 2015/PS – Happening a performance art, FF MU, Brno.

 

Příspěvky na konferencích

KUBART, TOMÁŠ. Longen, Emil Artur. C. k. polní maršálek. Fraška o čtyřech jednáních. Theatralia 22, 2019, 1 - Supplementum (2019), 59-65.

KUBART, Tomáš. Body suspension: the Performativity of Pain. In III CIJIET Congreso International de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales, Santiago de Compostela, Spain, 24. – 26.10. 2018.

KUBART, Tomáš. Performance art a performativita. In: Perspektivy teatrologie, Olomouc, 17. – 18. 5. 2018.

KUBART, Tomáš. Terminologie akčního umění: revize a výhled. In IV. Doktorandské sympozium Katedry divadelních studií, Telč, 6. 10. 2017.

KUBART, Tomáš. Prvky environmentu v české scénografii. In Discussion Symposium on topic „Contemporary Stage-design: half-life“, Praha, 24.4. 2014.

Vědeckovýzkumná činnost

2017 - Centrum pro výzkum performativity, Brno. 9/2017–5/2018 - OISTAT a IDU, Salon české a slovenské scénografie 2018. Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty. 2.2015 – 30. 4. 2016, Universität Wien, Vídeň, Rakousko, Erasmus+, AKTION. 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016, Atelier Jan, Vídeň, Rakousko, Erasmus+. 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017, Vídeňské svobodné listy, Vídeň, Rakousko, Freemover.

 

Výběrová bibliografie

Studie:

  • KUBART, Tomáš. Je fotoaparát divákem? „Performance je fotografií ustavována, nikoliv popsána“. Divadelní revue, 2019, roč. XXX, č. 2, s. 114–116.
  • KUBART, Tomáš. A co když je to performance? Theatralia, 2018, roč. XXI, č. 1, s. 187–190.
  • KUBART, Tomáš - Adam CZIRAK. Umění má "komunikativní rozměr mlčení". Rozhovor s Adamem Czirakem. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 181-185.
  • KUBART, Tomáš. Body suspension: performativita bolesti. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 113-132. ISSN 1803-845X.
  • KUBART, Tomáš. O zakladateli psychodramatu Jakobu Levy Morenovi. Rozhovor s Brigitte Marschall. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 134-136. ISSN 1803-845X
  • KUBART, Tomáš. Art of action of 1960s and 1970s in the 20th century and its documentation in the permanent exhibition of the National Gallery – commented tour with Pavlína Morganová. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 161-163. ISSN 1803-845X.
  • KUBART, Tomáš. Mistr Ei uvádí - Oskar Schlemmer: Visionen einer neuen Welt. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 294-297. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-14.
  • KUBART, Tomáš. My body is not a cage. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 166-168. ISSN 1803-845X.

  Překlady:

  • KUBART, Tomáš a Brigitte MARSCHALL. Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 252-266. ISSN 1803-845X.
  • MARSCHALL, Brigitte a Tomáš KUBART. Od spontánního divadla k psychodramatu Jakoba Levy Morena. Cesta z Vídně do Beacon Hill a zase zpátky. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 137-146. ISSN 1803-845X.