Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

Konstrukce identit a alterit v beletrii; německojazyčná literatura z Čech a Moravy 20. století.

Studium a stáže

1997–2002 FF UP Olomouc, německá a anglická filologie (Mgr.); 2003–2007 FF UP Olomouc, postgraduální studium německé literatury (Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur; Ph.D.); 2011–2012 a 2013–2014 stipendijní pobyt F. Werfela na Univerzitě Vídeň.

Zaměstnání

Od 2005 lektor, od 2007 odborný asistent na Katedře německého jazyka a literatury PdF MU Brno; 2011–2015 překladatel na VFU Brno; od 2016 odborný asistent na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno; od října 2017 zaměstnanec (0,5 úvazku) ÚČL AV ČR, člen Oddělení pro výzkum literární kultury a germanobohemistického týmu.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Das Bild des Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

Studie:

 • „Časopis Der Mensch (1918) v poli moravského expresionismu“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.): ‚Vykoupeni z mlh a chaosu…‘: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: MZK, 2017, s. 159–178; s L. Antošíkovou.
 • „Der Österreich-Spiegel? - Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens“. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 2014, roč. 8, č. 1, 2014, s. 13-32; s L. Antošíkovou a E. Schörkhuber.
 • „Selbstverortungen innerhalb und außerhalb nationaler Identitäten in Brünner Romanen vor 1914“. In: I. Fiala-Fürst (ed.): Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. Olomouc: Österreich-Zentrum Olomouc, 2014. s. 155-180.
 • „Die zweite Spiegelung. Jiří Gruša als der Andere in Eduard Goldstückers Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers / Vzpomínky“. In: brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge, roč. 21, č. 1, 2013, s. 140-155; s W. Müllerem-Funkem.
 • „Im Namen des Fremden. Zu Ludwig Winders Roman ‚Kasai‘“. In: I. Šebestová (ed.): Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 95-104.
 • „Nationalismus und Liebe. Zu Wilhelm Szegedas Romanen der 1920er Jahre“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 6, 1/2, 2013, s. 13-25.
 • „Variationen des Diener-Typus bei Ludwig Winder und Ernst Weiß“. In: S. Eschgfäller – M. Horňáček (eds.): Regionalforschung zur Literatur der Moderne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 105-116.
 •  „‘Es hat mich immer zur Totalität gedrängt‘. Religiöses bei Jakob Julius David“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 2011, 1/2, 2011, s. 43-53.
 • „Zwei Umsetzungen neuerer literaturwissenschaftlicher Ansätze im Literaturunterricht“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 3, č. 2, 2010, s. 140-148.
 • „Aktuelle deutschsprachige Generationenromane“. In: J. Kovář – A. Urválek (eds.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: ACADEMICUS, s. 215-227, 2009, 13 s.
 • „Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 1, 1/2, 2008, s. 37-42.
 • „Vzájemný obraz Čechů a ‚jejich‘ Němců v románech z pomezí“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92.
 • „Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen“. In: T. Káňa – H. Peloušková (eds.): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44.
 • „Die Tschechen im Frühwerk R. M. Rilkes“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III., 2007. s. 41-49.
 • „E-learning in Kursen des Kreativen Schreibens für Lehramtstudierende“. In: M. Kášová (ed.): E-learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov cudzieho jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 32-41.
 • „Der Typus des ‚tschechischen Heftigen‘ in der deutsch-böhmischen Prosa“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach und Literaturwissenschaft II, 2006. s. 30-37.
 • „Einige literarische Alternativen zum Nationalismus“. In: M. Horňáček (ed.): Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006, s. 13-28.
 • „Obraz Čechů v německé literatuře“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: TU Liberec, 2005, s. 80-86.