Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Současné české drama a divadlo; dějiny českého divadla; německojazyčné divadlo a drama; překlad dramatického, prozaického a odborného textu.

  

Studium a stáže

1982–1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích; 1986  –  stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně; 1990 – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě; 1991–1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě;1998–2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda; 1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě; duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň; 2011–2012 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; 2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek-Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky; březen 2016 – habilitovala se v oboru Teorie a kritika v habilitačním řízení DAMU Praha habilitační prací Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba a habilitační přednáškou Problematika překladu divadelních textů T. Bernharda, E. Jandla a E. Jelinek

  

Zaměstnání

1988–1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; 1993–1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU; 2003–2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2007–2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze; LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts; ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla; ZS 2013/14 – pohostinská semestrální výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století); od září 2013 – odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; LS 2016 – výuka na Katedře divadelních studií MU Brno: seminář Současné německé drama a divadlo; od LS 2017 – docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; od července 2017 – výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné (Tým pro výzkum moderního českého divadla)

 

Členství v profesních organizacích

Elfriede Jelinek-Forschungsplattform, Institut für Germanistik, Universität Wien; Rakouský Pen-Club; Obec překladatelů; Teatrologická společnost; Sdružení divadelních kritiků; členka odborné poroty při udělování Ceny Václava Königsmarka Teatrologické společnosti za rok 2009

 

 

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Thomas Bernhard, Brno: Větrné mlýny, 2003, 216 s.

Studie:

 • Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu, in: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, přijato k publikaci.
 • Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller, doslov, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 355–380.
 • Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě Elfriede Jelinek, in: Hala, Katja; Vlčková, Olga; Šťastná, Denisa (eds.): Ženy - Divadlo - Dějiny, Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2015, s. 35–43.
 • Smrt v přímém přenosu, předmluva, in: Jelinek, Elfriede: Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 7–13. 
 • Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky, in: Divadelní revue, ročník 25, č. 2, 2014, s. 157–167.
 • Literatura jako herectví. Divadlo básnictví Karla Krause, in: Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133–149.
 • Poznámka překladatelky, in: Jelinek, Elfriede: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 81–83.
 • Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry II, Divadelní ústav Praha 2014, s. 505-509. Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Divadelní ústav Praha 2013, s. 595–602 (Nominace editorů obou svazků Z. Augustové a J. Balvína na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin roku, 2. místo)
 • Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, doslov, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277–301.
 • Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473–496.
 • Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192–197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter).
 • Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, s. 299–302.
 • Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, s. 401–405.
 • Tatarská pouť jako lyrický text, In: Divadelní revue, roč. XII, č. 1, Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 27–34.

 

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

 • Zuzana Augustová, Anne Fleig. Intertextualität und Tradition. Zum Verhältnis von Übersetzung und Interpretation. In: Janke, Pia / Kovacs, Teresa (eds.): "Postdramatik". Reflexion und Revision. (= DISKURSE. KONTEXTE. IMPULSE. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 11), Wien: Praesens 2015, s. 217–225.
 • The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11–14.
 • Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
  s. 347–352.
 • Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk  von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss,  in: Konzepte des Eigenen und des Fremden in der kulturellen Tradition Europas, DEKOM, Österreichische Bibliothek, Lingvistische Univerzität N. A. Dobroljubovs, Nischnij Novgorod, Russland 2000, s. 12–19. 

Překlady:

 • Charlotte Roos. Alergie, text je v elektronické podobě k dispozici v agentuře DILIA.
 • Fritz Zorn. Mars, román, Praha: Havran, 2016, 198 s.
 • Felicia Zeller. Pivo a ženy (premiéra: scénické čtení 19. 1. 2016 Východočeské divadlo Pardubice).
 • Felicia Zeller. Klub outsiderů, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 7–93 (premiéra 19. 9. 2014, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, režie Jiří Honzírek a kol.)
 • Felicia Zeller. Přátelé generace X, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 225–272 (premiéra 1. 11. 2014 Divadlo J. K. Tyla Plzeň, režie Natália Deáková).
 • Felicia Zeller. Rozhovory s astronauty, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 147–223 (scénické čtení Divadla Letí 16. 2. 2012, režie Natália Deáková, 3. 6. premiéra – Divadlo Letí ve Studiu Švandova divadla, režie Natália Deáková; premiéra v ČRo 3 – Vltava, režie Natália Deáková, 2. cena v soutěži Prix Bohemia, nominace na Prix Europe; 23. 1. 2015 premiéra v Národním divadle Moravskoslezském, Ostrava, režie Ondřej Elbel).
 • Elfriede Jelinek. Bambiland, in: Elfriede Jelinek. Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 15–73 (premiéra Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek).
 • Elfriede Jelinek. Poutník, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 49–83.
 • Elfriede Jelinek. Autorská poznámka na závěr, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 85–89.
 • Kurt Ifkovits. „Směs sklíčenosti a obav, ale také fascinace…“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Huga von Hofmannsthala, in: Helena Kokešová (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha: MÚA, 2015, s. 121–136.
 • Johannes Gleixner. T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka, tamtéž, s. 79–91.
 • Arthur Schnitzler. Hodiny života, Pierotovy proměny, in: Schnitzler, Arthur. Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014, s. 7–20, 55–74.
 • Arthur Schnitzler. Milkování, in: Schnitzler, Arthur. Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013, s. 95–148.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie Veronika Musilová-Kyrianová. 
 • Paul Plamper. Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák (3. cena v soutěži Prix Bohemia).