Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Badatelské zaměření

České literatura druhé poloviny 20. století; vězeňská literatura; intermedialita; tvorba audioknih a rozhlasová tvorba.

Studium a stáže

2008–2014 LA – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, obor Literární tvorba – tvůrčí psaní; od 2016  kombinované doktorské studium na FF MU, obor Česká literatura.

 

Zaměstnání

2015 Literární akademie, zástupce vedoucí katedry a lektor tvůrčího psaní; 2016–2017 Vysoká škola kreativní komunikace, vedoucí katedry literární tvorby a lektor tvůrčího psaní; od 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., člen Oddělení teorie.