Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; moderní česká literatura; genologie.

Studium a stáže

1996–2003 FF UK, český jazyk a literatura (Mgr. 2003); 2001 Universität Erlangen-Nürnberg, jednosemestrální stipendijní pobyt, od 2003 Ústav české literatury a literární vědy, postgraduální studium (Ph.D. 2008); 2004–2005 Universität Konstanz, lektor české literatury.

Zaměstnání

2000–2010 MFF UK (komputační lingvistika, vědecký pracovník), 2005–dosud FF UK (redaktor časopisu Svět literatury); 2005–2015 Literární akademie (2008–2014 vedoucí Katedry literatury a českého jazyka, 2014–2015 prorektor pro vědu), od 2015 dosud odborný pracovník ÚČL AV ČR, od 2016 dosud Vysoká škola kreativní komunikace.

Výběrová bibliografie

 Knihy:                   

 • Mokře chodí v suše: Vodník v české literatuře. Praha : Academia, 2018, 254 stran, 35 stran obrazových příloh, ISBN 978-80-200-2827-3.
 • Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha : Akropolis, 2013, 326 s., ISBN 978-80-7470-040-8.
 • Literární žánry: Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Praha : Literární akademie, 2013, 204 s., ISBN 978-80-86877-64-8.
 • Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha : Academia, 2012 (editor s R. Müllerem), 700 s., ISBN: 978-80-200-2048-2.

Studie:

 • „Zapomenuté pohádky Josefa Kajetána Tyla“. Bohemica Olomucensia Litteraria, 2017, roč. 9, č. 4, s. 10–36.
 • ŠIDÁK, Pavel. „Text“, „Intertextualita“, „Žánr“, „Žánrová krajina“. In Matonoha, Jan a kol. Za (de)konstruktivismem : kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha : Academia, 2017, s. 27–31, 32–41, 85–92, 93–95.
 • ŠIDÁK, Pavel. „Pojem modus a genologická taxonomie“. In Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. Eds. M. Antoš – P. Hrtánek. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 16–44.
 • ŠIDÁK, Pavel. „Člověk mezi zvířetem a démonem, lidským a ne-lidským: Jedna interpretace tématu vodníka v české literatuře“. In Jiří Hrabal (ed.). Polidštěné zvíře: Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017, s. 47–58.
 • „Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie: Literárněteoretické poznámky k etnografickému dílu“. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 3, s. 408–418.
 • „Subžánr jako genologická Popelka a románový modus vivendi“. In: Vyvolávání točitých vět. Ed. A. Jedličková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 43–54.
 • „Teorie fikčních světů a genologie“. Svět literatury, 2016, roč. XXVI, č. 53, s. 38–46.
 • „Transformace folklorní látky v umělecké literatuře: Případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise“. Česká literatura, 2015, roč. 63, č. 4, s. 707–723.
 • „Literatura cestopisu zbavená“. In: Jiří Hrabal (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • „Jazyk katolické literatury“. In: Bohemica Olomucensia Litteraria, 2015, roč. 7, č. 2, s. 105–128.
 • „Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign“. In: A. Lass – T. Kubíček (eds.). Roman O. Jakobson – Work in Progress. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, s. 155–169 (s R. Müllerem).
 • „Genologie a funkce literatury“. In Literatura jako výzva a apel. Ed. O. Mainx. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 19–25.
 • „Česká poezie od roku 2000 do současnosti. – Poznámky k české literatuře pro děti a mládež“. Čtenář, 2014, roč. 66, č. 10, s. 369–376.
 •  „Mírné pohyby české literatury od roku 2000 do současnosti“. Čtenář, 2014, roč. 66, č.7–8, s. 281–287.
 • „Modus jako genologický nástroj“. Svět literatury, 2013, roč. XXIII, č. 47, s. 31–42.
 • „Prostor a krajina v literárním díle“. Svět literatury, 2012, roč. XXII, č. 46, s. 20–33.
 •  „Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře“. Studia mythologica Slavica, 2012, roč. XV, s. 247–292 (též in: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-16_Sidak.pdf).
 • Sémantika literární krajiny. In: Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds. P. Komenda – L. Malinová – R. Změlík. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 83–90 (též in: http://cis.webnode.cz/products/misto-prostor-krajina-v-literature-a-kulture/). 
 • Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec u Jana Čepa. In: Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Eds. Z. Zemanová – L. Pořízková. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 277–282.
 • K historicitě a abstrakci žánru. Svět literatury, 2011, roč. XXI, č. 44, s. 25–36.
 • Vznik české literatury je bez kléru nemyslitelný. Katolický týdeník, 2010, roč. XXI, č. 31, s. 5.
 • Literatura architextového pnutí. Host do školy, 2008, č. 4, s. 13–18.
 • Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda. Teologické texty, 2008, roč. 19, č. 2, s. 104–107 (s J. Zámečníkem).
 • Vězeňská próza mezi konfesí a apelem. Host do školy, 2007, č. 5, s. 12–15.
 • Katolická poetika Jana Čepa. In Víra a výraz. Sborník z konference „… bývalo u mne zotvíráno…“. Eds. T. Kubíček – J. Wiendl. Brno: HOST, 2005, 404–416.

 Účast v týmových pracích:

 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz).
 • V. Macura – A. Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno : Host, 2013. 
 • V. Menclová – B. Svozil – V.Vaněk (eds.): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005.
 • J. Scholl: 50 klasických románů 20. století: Nejdůležitější romány moderny. Praha: Slovart, 2006.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI