Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká populární literatura; instituce a dějiny literární kultury; česká literatura po roce 1945.

Studium a stáže

19861991 FŘ VŠE Praha, obor Automatizované systémy řízení (Ing.); 19942000 FF UK, externě postgraduální studium Dějin české literatury (Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení; Ph.D.); 1997 SSEES, University of London, půlroční studijní pobyt.

Zaměstnání

19901995 redaktor Lidových novin (poslední rok vedoucí kulturní rubriky); od 1995 odborný pracovník, od 1999 vedoucí Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; 20032010 FF UK, odborný asistent na Katedře české literatury a literární vědy; 20032010 vedoucí Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; 20102020 ředitel ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen vědecké rady ÚČL (19992006); místopředseda oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20012003); člen Akademického sněmu AV ČR (od 2002); člen redakčního kruhu časopisu Česká literatura (od 2003); člen Poradního sboru pro archiválie PNP; předseda Rady ÚČL (20072010); člen Rady ÚČL (od 2010); člen oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20082010); předseda Rady Památníku národního písemnictví (od 2010) ; člen Rady Střediska společných činností AV ČR (od 2011); člen Redakční rady České knižnice (od 2016).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. (vědecký redaktor).
 • Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení 19381951. Brno: Host, 2004 [2005].
 • Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum, 2003; s M. Jarešem (errata ke knize zde).

Studie:

 • České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: T. Pavlíček  P. Píša  M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013], s. 485532; s M. Pokornou a P. Šámalem.
 • České literární vavříny. Dodatek. In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 339–393; s J. Trávníčkem.
 • „,Abych tu věc protáhl… K strategiím Fučíkova protokolu. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík / věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 95–120.
 • «Русак», животное, добрая душа и художник. Национальные стереотипы русских и России в чешской литературе начала ХХI века. Славянский альманах: 2011. Мoсква: Издательство «Индрик», 2012, s. 317–328.
 • Továrna na Absolutno jako experiment s médiem. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků [2010], č. 48, s. 4–12.
 • Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker. K situaci žánru v české kultuře třicatých a čtyřicatých let 20. stoleti. Slovenská literatúra 56, č. 5–6, 2009, s. 438–451.
 • Chaos bez hranic. Populární beletristé normalizačního období v devadesátých letech. Bohemica Olomucensia 1, č. 2, 2009, s. 192–206.
 • Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich [11], č. 1, 2009, s. 47–54.
 • Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse. In: T. Breň  P. Janáček (edd.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2009, s. 180–205.
 • Lebrunovo bratrstvo. In: E. Fiker: Zlatá čtyřka. Praha: Comics Centrum, 2009, s. 285–298.
 • O Eduardu Fikerovi a jeho Hloubce. In: E. Fiker: Hloubka. Praha: Comics Centrum, 2007, s. 719.
 • Socialistický realismus: co s ním?Týdeník A2 3, č. 22, 2007, s. 1, 1617.
 • Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 1524.
 • Co to znamená, když se řekne ,literary culture? (Na okraj jednoho výskytu pojmu v anglofonním myšlení o literatuře). Česká literatura 53, 2005, č. 4, s. 556569.
 • Hrabal's Listopadový uragán in the Context of the ,November Revolution as a Literary Theme. In: D. Short (ed.): sb. Bohumil Hrabal (191497). London: SSEES, 2004, s. 105118.

Redakce:

 • Bibliograf František Knopp. Usp. A. Zach, P. Šámal, P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2016.
 • Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce. Slavětín: Obec Slavětín, 2014.
 • „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Usp. T. Breň – P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.
 • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Usp. M. Jareš  P. Janáček  P. Šámal. Praha: ÚČL AV ČR, 2005 (ke stažení zde).
 • Pátečníci a Karel Poláček. Sborník. Boskovice: Albert, 2001.
 • Česká a slovenská literatura dnes. Sborník. Praha – Opava: ÚČL AV ČR – Slezská univerzita, 1997.

Účast v týmových pracích:

 • Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013]  výběr, překlady, komentáře, s dalšími.
 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008 (též člen redakce).
 • Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. Praha: Brána, 1998.
 • Český Parnas. Literatura 19701990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993.

 

Přehled odborné činnosti