Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Teorie literatury: naratologie, teorie fikce, post-strukturální literární věda, metodologie literární historie; současná česká literatura; poetika postmoderní prózy; didaktika literatury.

Studium a stáže

20032008 PF UJEP, učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Mgr. 2008); od 2008 ÚČLLV FF UK, Dějiny české literatury a teorie literatury (doktorské studium).

Zaměstnání

Od 2009 učitel českého jazyka a literatury na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem; 20102012 externí vyučující na Katedře bohemistiky na PF UJEP; od 2012 výzkumný pracovník Oddělní teorie v ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • „Román, který čte místo čtenáře (Autointerpretace v sebereflexivní próze)“. In: M. Fibiger (red.): Jací jsme čtenáři? Sborník z mezinárodního didaktického semináře. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 139143.
  • „Za metafikcí skrze postmodernu (Anachronismus v interpretačním diskurzu)“. In: O. Richterek a kol.: Kontexty literární vědy II. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 5163.
  • „Mýtus, metanarativy a postmoderní fikce: Nad Urmedvědem Jiřího Kratochvila“. In: S. Fedrová – A. Jedličková (eds.): V Macurových botách. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2009, s. 128137.
  • „Postmoderní fikce a destabilizace metanarativu: Urmedvěd Jiřího Kratochvila“. Česká literatura LVII, 2009, č. 1, s. 5467.
  • „Postmoderní prostor v Urmedvědovi Jiřího Kratochvila“. In: J. Koten – P. Mitter (eds.): Prostor v jazyce a literatuře: Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 315317.
  • „Vědomí jazyka a spisovná čeština“. In: Europeica – Slavica – Baltica. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2007, s. 85107.