Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Teorie literatury: naratologie, teorie fikce, post-strukturální literární věda, metodologie literární historie; současná česká literatura; poetika postmoderní prózy; didaktika literatury.

Studium a stáže

20032008 PF UJEP, učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Mgr. 2008); od 2008 ÚČLLV FF UK, Dějiny české literatury a teorie literatury (doktorské studium).

Zaměstnání

Od 2009 učitel českého jazyka a literatury na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem; 20102012 externí vyučující na Katedře bohemistiky na PF UJEP; od 2012 výzkumný pracovník Oddělní teorie v ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • „Román, který čte místo čtenáře (Autointerpretace v sebereflexivní próze)“. In: M. Fibiger (red.): Jací jsme čtenáři? Sborník z mezinárodního didaktického semináře. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 139143.
  • „Za metafikcí skrze postmodernu (Anachronismus v interpretačním diskurzu)“. In: O. Richterek a kol.: Kontexty literární vědy II. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 5163.
  • „Mýtus, metanarativy a postmoderní fikce: Nad Urmedvědem Jiřího Kratochvila“. In: S. Fedrová – A. Jedličková (eds.): V Macurových botách. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2009, s. 128137.
  • „Postmoderní fikce a destabilizace metanarativu: Urmedvěd Jiřího Kratochvila“. Česká literatura LVII, 2009, č. 1, s. 5467.
  • „Postmoderní prostor v Urmedvědovi Jiřího Kratochvila“. In: J. Koten – P. Mitter (eds.): Prostor v jazyce a literatuře: Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 315317.
  • „Vědomí jazyka a spisovná čeština“. In: Europeica – Slavica – Baltica. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2007, s. 85107.