Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární sémiotika a komunikace; český strukturalismus; česká poezie meziválečného období.

Studium a stáže

1960–1965 FF UK, obor Čeština – ruština; 1993 DrSc. (Sondy do sémiotiky literárního díla).

Zaměstnání

1965–1975 ÚČL AV ČR; 1975–1990 Ústav teorie a dějin umění; od 1990 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury a Oddělení poetiky textu v ÚČL AV ČR; od 2009 Oddělení teorie ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Text v pohybu četby. Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha: Academia, 2009.
 • Sondy do sémiotiky literárního díla. Praha: ÚČL AV ČR, 1995.
 • V území slov. K dorozumívacímu systému lyrické poezie. Praha: Čs. spisovatel, 1988.
 • Proměny české poezie dvacátých let. Praha: Čs. spisovatel, 1984.

Studie:

 • „Lyrický potenciál předmětného světa. Významy věcí, prostorů, dějů…“. Česká literatura 64, 2016, č. 1, s. 322.

 •  

  „Ještě k rozvržení a funkcím subjektu (subjektů) v lyrice“. Svět literatury 2012, č. 46, s. 519.

 • Performativita a další otázky řečového jednání. Na pomezí pragmatiky a sémantiky. In: O. Sládek (ed.): Performance/performativita. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 7989.
 • Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. Česká literatura 58, 2010, č. 6, s. 783789.
 • Vodičkovy Počátky krásné prózy novočeské a evokační schopnosti literárního díla. In: Česká literární věda 20. století. K 100. výročí narození Felixe Vodičky. Praha: PNP, 2009.
 • Dynamika čtverce. K Mathauserovu modelu umělecké situace. Svět literatury 2008, č. 37, s. 192198.
 • Pojmy v pohybu. K Červenkovu setkání lyriky s fikčností. Česká literatura 2006, č. 23, s. 148159.
 • Poznámka o metodologii: hledání jistot, (vy)nalézané nejistoty. In: Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (18911975). Brno: Host, 2006, s. 4451.
 • Problémy a paradoxy literární komunikace. In: Cesty ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005, s. 785819.
 • Literární text mezi jinými druhy komunikátů: směry a křižovatky semiózy. Česká literatura 2005, č. 5, s. 663674.
 • Pojem významu ve světle pražské poetiky a estetiky. Slovo a slovesnost 2005, č. 2, s. 98102.
 • Noční světla v poetistických básních. In: Európske literárne avantgardy 20. storočia. Bratislava: Veda, 2005, s. 282289.
 • Vnímatel jako implicitní téma pražské školy. In: Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného ÚČL AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele. Praha: ÚČL AV ČR, 2004, s. 5158.

Účast v týmových pracích:

 • Cesty ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002; též redaktorka.
 • Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.
 • Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Frankfurt am Main 1997.
 • O poetice literárních druhů. Praha: ÚČL AV ČR, 1995; též redaktorka
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993; též redaktorka
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.