Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká poezie 20. století a současnosti; literatura a nová média.

Studium

19972003 PedF UK, obor Český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura (diplomová práce Mlčení Vladimíra Holana); 2004 rigorózní zkouška (PhDr.); 20042008 FF JCU, doktorské studium v Ústavu bohemistiky (disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století).

Zaměstnání

Od 2005 interní doktorand, resp. vědecký pracovník Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR; 2009–2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Česká literatura a nová média. Praha: Academia, 2016.
 • Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011.
 • Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Praha: Academia, 2014. (S Kateřinou Pioreckou.)

Studie:

 • "SMS jako téma a prostředek zápisu literárního textu", in Ladislav Nekvapil (ed.): Kultura psaní v dějinách, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, s. 274-297.
 • "Literární experiment v éře jedniček a nul. Konceptuální tendence v soudobé české literatuře, in Ondřej Buddeus - Markéta Magidová (eds.): Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015, Praha: tranzit.cz, 2015, s. 224-247.
 • "Literatura a digitální kultura: Potřebujeme digital literary studies?" Česká literatura 63, č. 6. 2015, s. 935-949.
 • "Literatura czeska i nowe media. Wprowadzenie do tematu". ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura, č. 30, 2015, s. 63-88.
 • Recepce internetu v českých literárních časopisech In. Bogumila Suwara (ed.): Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry (Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV), 2014, s. 71-95.
 • Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím. Mediální studia. Roč. 8, č. 2 (2014), s. 127-148
 • Romány na pokračování v situaci digitálního zveřejněníWorld Literature Studies, 2013, vol. 5 (22), s. 7390.
 • Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningemHost, 2013, č. 6, s. 2125.
 • „,Before a poem is written‘. Czech concrete poetryVlak, 2013, č. 4, s. 320329.
 • Česká literatura a nová média. Prolegomena k tématuČeská literatura 60, č. 6, 2012, s. 821850.
 • Proměny čtenářství v procesu remediaceČeská literatura 58, č. 4, 2010, s. 490501.
 • Resuscitace, nebo exhumace? Mladá poezie devadesátých let ve světle básnických manifestůHost 26, 2010, č. 6, s. 2128.
 • Remediace literární lexikografieČeská literatura 57, č. 5, 2009, s. 711721.
 • Česká poezie v roce krize. In: Nejlepší české básně 2009. Brno: Host, 2009, s. 111126. 
 • Mezi útočištěm a útokem. Neúplný přehled současné české poezie“.Tvar 20, 2009, č. 1, s. 68.
 • Kde začíná současnost? O současné české poezii. Tvar 19, 2008, č. 20, s. 67.
 • Mladá spirituální poezie devadesátých let. Česká literatura 56, č. 1, 2008, s. 1646.
 • Dekonstrukce úspěchu. Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie. Tvar 18, 2007, č. 10, s. 810.
 • Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura 54, č. 6, 2006, s. 3055.
 • Dialogičnost Holanovy Noci s Hamletem. Aluze 9, 2005, č. 3, s. 6170.
 • Interiérová poezie. Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. letTvar 16, 2005, č. 1, s. 45.

Edice:

 • Máchovské rezonance. Praha: ÚČL AV ČR  Akropolis  Obec spisovatelů, 2010.
 • Nejlepší české básně 2009. Brno: Host, 2009; s K. Šiktancem.
 • Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Praha 28. 6. – 3. 7. 2005. Svazek 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.

Překlady:

 • Eric J. Hobsbawm: Střední Evropa, politika a kultura. In: J. Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • Erhard Busek: Střední Evropa – co je to?. In: J. Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • Herta Schmid: Poznání a zájem u Jana Mukařovského a v současné vědě o kultuře. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006.

Kolektivní práce:

 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2012.
 • Dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 20072008.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Slovník české literatury (www.slovnikceskeliteratury.cz).

Přehled odborné činnosti