Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární kultura a nová média; výzkum čtenářství.

Studium a stáže

20042010 FF UK, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Sen a skutečnost v textech Pražského lingvistického kroužku a Skupiny surrealistů); 2011 rigorózní zkouška (PhDr.); od 2010 FF JCU, interní doktorandka na Ústavu bohemistiky, obor Dějiny novější české literatury (disertační práce Čtenářská kultura v prostoru českého Internetu).

Zaměstnání

Od 2007 externí redaktorka ve vydavatelství Burda Praha; od 2011 doktorandka v Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • Forma elegie jako sjednocující princip ambivalentní výstavby Macurovy Guvernantky. In: S. Fedrová  A. Jedličková: Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladímíra Macury. Praha: ÚČJ AV ČR, 2010, s. 2246; s M. Krajčovičovou.

Účast v týmových pracích:

  • M. Machovec (ed.): Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

Přehled odborné činnosti