Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Dějiny 19. a 20. století, zejména kulturní dějiny (vztah literatury, výtvarného uměni a politiky) přelomu 19. a 20. století, první republiky a období po roce 1945.

Studium a stáže

1994–2000 PedF UK, obor Dějepis – občanská výchova; 2001 rigorózní zkouška na PedF UK (PhDr.); 2005–2013 PedF UK, postgraduální studium českých a československých dějin (disertační práce Spisovatel a dramatik František Zavřel /1884–1947/ v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století).

Zaměstnání

1996–1998 zaměstnanec Státního zámku Hořovice; 1998–2000 učitel dějepisu na osmiletém gymnáziu Buďánka; 2000–2001 civilní služba v ÚČL AV ČR; 2002 odborný lektor Národní galerie v Praze; 2002–2005 kurátor galerie a redaktor nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze; 2003–2012 redaktor a šéfredaktor časopisu Dějiny a současnost; od 2011 člen Oddělení literární lexikografie ÚČL AV ČR; od 2014–2015 vedoucí Katedry společenských věd Literární akademie (International ART CAMPUS Prague); od 2016 pedagog Vysoké školy kreativní komunikace.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Příběh zraněného kentauraDějiny a současnost 19, 1997, č. 5, s. 42–46; s M. Kudrysem.
 • Sláva Karlova. Marginalia Historica 2, 1997, s. 115–135.
 • „,Buď práci čest! První dělnická výstava v Praze 1902Dějiny a současnost 22, 2000, č. 3, s. 20–24; s M. Kudrysem.
 • „,Barokní zájmy Viléma BitnaraDějiny a současnost 23, 2001, č. 4, s. 25–28; s M. Kudrysem.
 • Poslední léta Karla Svolinského. In: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha 2002, s. 389–398; s Romanem Musilem.
 • Josef Svozil a ti druzí. K odchodu kněží reformistů z katolické církve na přelomu 19. a 20. století. In: Z. Hojda – R. Prahl (eds.): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003, s. 227–234.
 • Vilém Bitnar a Kruh přátel českého baroku. In: O. Fejtová  V. Ledvinka  J. Pešek  V. Vlnas (edd.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.27. září 2001. Praha 2004, s. 1071–1076; s M. Kudrysem.
 • Josef Svozil – kněz, novinář, politik. In: P. Marek  J. Hanuš (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 162–170.
 • Žižka a husitství očima dramatika Františka Zavřela. In: M. Drda  Z. Vybíral (edd.): Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 12.–14. října 2004. Husitský Tábor – Suppl. 3. Tábor 2007, s. 853–864.
 • Dramatik na pranýři. Podivný osud spisovatele Františka ZavřelaDějiny a současnost 31, 2009, č. 1, s. 18–22.
 • Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Sborník příspěvků z mezioborové konference pořádané Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové 20. října 2009. Hradec Králové 2010, s. 217–242.
 • Obraz Itálie v literárním díle Františka Zavřela. In: B. Jirouš­­ek – J. Rauchová (eds.): Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951. Jihočeský sborník historický 81, Suppl. 4, 2012, s. 427–434.
 • Konec Dějin a současnosti. Literární noviny 23, č. 39, 2012, s. 20–21.
 • Větrat, dokud je čas. Literární noviny 24, č. 9, 2013, s. 22–23.
 • Ukrutnost knížete Boleslava. Drama Františka Zavřela o počátcích české státnostiDivadelní revue 26, č. 1, 2014, s. 57–69.
 • Duch řádu a heroismu. Napoleonská společnost v Praze ve třicátých letech 20. století. In: M. Zemanová – V. Zeman (eds.): Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem 2014, s. 187–199.
 • Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem. In: Z. Hojda – M. Ottlová – R. Prahl (eds.): Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Praha 2015, s. 44–57.

Spoluautorství monografií a katalogů:

 • Arcibiskup z lidu Theodor Kohn. In: R. Musil  A. Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907). Praha 2000, s. 85–103.
 • Dvě tváře moderny. In: R. Musil  A. Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907). Praha 2000, s. 128–138.
 • Druhý život baroka v Čechách. In: V. Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001, s. 1360; s M. Kudrysem, Z. Hojdou, G. Nácarovou, D. Olšákovou, J. Rakem a V. Vlnasem.
 • Svět očima Karla Svolinského. In: R. Musil  E. Burget (edd.): Karel Svolinský (1896–1986). Praha 2001, s. 29–89; s R. Musilem.
 • „,Řekly si barvy červená a modrá... In: E. Burget  R. Musil (edd.): Václav Špála (18851946). Soupis díla. Praha 2002, s. 1128; s R. Musilem.
 • Mezi Světozorem a Zlatou Prahou. Antonín Podlaha a Obrázková revue. In: A. Filip  R. Musil (edd.): Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 18701914. Praha 2006, s. 277287.
 • Ota Bubeníček (1871–1962). Praha 2007; s O. Vášou.
 • Budování a výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. In: Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Praha 2007, s. 5772; s R. Musilem.
 • Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: D. Magincová (ed.): O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec 2011, s. 201–224.
 • Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech. In: R. Novotný – P. Šámal (eds.): Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha 2011, s. 431–445.
 • Josef Svozil – kněz, novinář, politik. In: P. Marek a kol.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 252–256.
  • Přibáň, Michal - Burget, EduardČáslavová, PetraJareš, MichalKošnarová, VeronikaMačas, DominikMalá, ZuzanaPřibáňová, AlenaŠubrtová, MilenaVítová, Andrea, Česká literární nakladatelství 1949–1989, Academia, Praha 2014, 650 s.
  • „Ať také jednou z politiky vydělá nakladatel a autor“. Zavřelův Fortinbras v dialogu s cenzurou, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2015, s. 793–807.

 Edice:

 • Karel Svolinský. Útržky mých vzpomínek. Praha 2001; s R. Musilem.
 • Václav Špála (18851946). Soupis díla. Praha 2002; s R. Musilem.

 Účast v týmových pracích:

 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • M. Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha 2014.