Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1945–1956; ideologické znaky, emblémy a sémiotická zcizení; literatura a film.

Studium

1999–2005 ÚČLLV FF UK, obor Český jazyk a literatura, doplňkově Divadelní věda (diplomová práce Fikční světy výrobního a vesnického dramatu v Sešitech Divadelní žatvy /19481952/); 2005–2012 ÚČLLV FF UK, doktorské studium (disertační práce Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu /1948–1953/“).

Zaměstnání

2002–2010 technický asistent na ÚČLLV FF UK; od 2005 interní doktorand; od 2011 člen Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR; kulturní redaktor ČRo 4 Radio Wave.

Výběrová bibliografie

 Studie:

 • Invaze tančících lupičů těl. In: V. Veberová – P. A. Bílek – V. Papoušek – D. Skalický (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 250–263.
 • Staré zaniká, nové se nerodí. Invaze, katastrofa, impotence v ideologické fantazii kapitalistického realismu. In: Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Trnava – Bratislava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012, s. 181–201. 
 • Kdo tančí, věří. Ideologické apely ve filmu Zítra se bude tančit všude. In: K. Feigelson – P. Kopal (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Praha: ÚSTR, Casablanca, 2012, s. 373–396.
 • Erotika v čase traktorů. In: Obraz člověka v literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010.
 • 50. léta: mluvil tu někdo o ideologii? A2, 2010, č. 5/10.
 • Generace socialistických realistů. In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Praha : Pistorius & Olšanská, 2009.
 • Básníci noci? Východiska, cesty, cíle. In: V. Forková – K. Chamonikolas (eds.): Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
 • Zpráva o scénáři Ať žije film. In: E. Stehlíková – J. Cieslar. Alfréd Radok mezi divadlem a filmem. Praha: AMU, 2007, s. 146–160.
 • V nespolehlivém prostoru. Hry s vesnickou tematikou v sešitech Divadelní žatvy. Divadelní revue, 2007, č. 4.
 • Nová skutečnost – fikční světy dramatu socialistického realismu v Sešitech Divadelní Žatvy 1948–1952. Sorela [online], 2008, 03. (http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=15)
 • Středověký Mastičkář: nesmiřitelný svár hlavy a zadniceDivadelní revue, roč. 17, č. 2, 2006, s. 313.
 • Návštěva v Rudově bytě. Mytologizace prostoru v československém socialistickém realismu. Slovo a smysl, roč. 5, č. 9–10, 2008, s. 364–376.
 • „,Tank míru“ – Traktor jako popkulturní emblém československého socialistického realismu. Slovo a smysl, 2006, roč. 3, č. 6, s. 110–124; s K. Koubou.

Edice:

 • Elektronická edice sorela, 2005. (www.sorela.cz)
 • V. Macura: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha : Academia, 2008; s K. Koubou a P. Šámalem.