Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1945–1956; ideologické znaky, emblémy a sémiotická zcizení; literatura a film.

Studium

1999–2005 ÚČLLV FF UK, obor Český jazyk a literatura, doplňkově Divadelní věda (diplomová práce Fikční světy výrobního a vesnického dramatu v Sešitech Divadelní žatvy /19481952/); 2005–2012 ÚČLLV FF UK, doktorské studium (disertační práce Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu /1948–1953/“).

Zaměstnání

2002–2010 technický asistent na ÚČLLV FF UK; od 2005 interní doktorand; od 2011 člen Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR; kulturní redaktor ČRo 4 Radio Wave.

Výběrová bibliografie

 Studie:

 • Invaze tančících lupičů těl. In: V. Veberová – P. A. Bílek – V. Papoušek – D. Skalický (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 250–263.
 • Staré zaniká, nové se nerodí. Invaze, katastrofa, impotence v ideologické fantazii kapitalistického realismu. In: Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Trnava – Bratislava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012, s. 181–201. 
 • Kdo tančí, věří. Ideologické apely ve filmu Zítra se bude tančit všude. In: K. Feigelson – P. Kopal (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Praha: ÚSTR, Casablanca, 2012, s. 373–396.
 • Erotika v čase traktorů. In: Obraz člověka v literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010.
 • 50. léta: mluvil tu někdo o ideologii? A2, 2010, č. 5/10.
 • Generace socialistických realistů. In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Praha : Pistorius & Olšanská, 2009.
 • Básníci noci? Východiska, cesty, cíle. In: V. Forková – K. Chamonikolas (eds.): Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
 • Zpráva o scénáři Ať žije film. In: E. Stehlíková – J. Cieslar. Alfréd Radok mezi divadlem a filmem. Praha: AMU, 2007, s. 146–160.
 • V nespolehlivém prostoru. Hry s vesnickou tematikou v sešitech Divadelní žatvy. Divadelní revue, 2007, č. 4.
 • Nová skutečnost – fikční světy dramatu socialistického realismu v Sešitech Divadelní Žatvy 1948–1952. Sorela [online], 2008, 03. (http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=15)
 • Středověký Mastičkář: nesmiřitelný svár hlavy a zadniceDivadelní revue, roč. 17, č. 2, 2006, s. 313.
 • Návštěva v Rudově bytě. Mytologizace prostoru v československém socialistickém realismu. Slovo a smysl, roč. 5, č. 9–10, 2008, s. 364–376.
 • „,Tank míru“ – Traktor jako popkulturní emblém československého socialistického realismu. Slovo a smysl, 2006, roč. 3, č. 6, s. 110–124; s K. Koubou.

Edice:

 • Elektronická edice sorela, 2005. (www.sorela.cz)
 • V. Macura: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha : Academia, 2008; s K. Koubou a P. Šámalem.