Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. a 20. století; teorie verše; srovnávací věda literární.

Studium a stáže

FF UK, český jazyk a literatura, slavistika, komparatistika (diplomová práce O literatuře Jiřího Gruši, 2001); FF UK, slovanské literatury (disertační práce Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu, 2009); studijní pobyty na Jagellonské univerzitě v Krakově (polonistika, 19971998), Univerzitě v Kostnici (německá literatura, 19992000), Sanktpetěrburské státní univerzitě (rusistika, 2000), Univerzitě ve Vídni (komparatistika, 2001), Univerzitě v Řezně (bohemistika, germanistika 20012002) a Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani (kulturologie, 2002).

Zaměstnání

2001–2003 vědecký pracovník projektu Sprach- und Kulturwechsel in Mittel- und Osteuropa (nach 1968) als Modelle transnationaler Identitäten, Univerzita v Řezně; 2003–2005 lektor českého jazyka a literatury, Lomonosovova státní univerzita v Moskvě; 2005–2010 Univerzita v Pise; od 2010 člen Oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR. V letním semestru 2015 Visiting Professor slovanské filologie, Università Ca’ Foscari v Benátkách; v zimním semestru 2016 Visiting Scholar Università Padova.

Akademické funkce

 

Člen Českého komitétu slavistů, výboru Matice české; vědecké rady Památníku národního písemnictví; vědecké rady edice Česká knižnice.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848“. In: Andere Bienen fremder Literaturen. Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Ed. G. Marinelli-König / P. Hofeneder. Wiesbaden: Harrassowitz 2015, s. 43–52.
 • České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Ed. M. Hrdina / K. Piorecká. Praha: Academia 2014, s. 49–59.

 • Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: P. Ouředník: Svobodný prostor jazyka. Praha: Torst 2013, s. 914.
 • Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: C. Woldt (ed.): Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? München – Berlin – Washington: O. Sagner, 2012, s. 112124.
 • Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60, 2012, č. 3, s. 355367.
 • Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. In: Slavjanskij almanach 2011. Moskva: Indrik, 2012, s. 284291.
 • Prostory Královédvorského rukopisu a Lindovy Záře nad pohanstvem. In: P. Komenda  R. Změlík (eds.): Místo – prostor – krajina. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 1116.
 • La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: F. Caccamo  M. Tria  P. Helan (eds.): Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze: Firenze University Press, 2011, s. 6172.
 • Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011, s. 8696.
 • Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 513522.
 • Dwujęzyczna instrukcja obsługi. Literatura na Świecie 2008, č. 1112, s. 171178.
 • Jiří Gruša und Josif Brodskij: Die Pflicht des Schriftstellers ist  gut zu schreiben. In: W. Greissenegger  W. Lederhaas (ed.): Antworten. Jiři Gruša zum Siebzigsten. Klagenfurt: Wieser, 2008, s. 5060.
 • Zur Rolle der nationalistischen Mythen in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Mit vereinten Kraften? Wien: Diplomatische Akademie, 2007, s. 5356.
 • Posłowie. In: D. Dobiáš (ed.): Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. Wrocław: Atut, 2005, s. 247258.
 • K Novákově Čechische Literatur der Gegenwart. In: Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 4349.
 • Intertextualita Nebeského Protichůdců a její recepce. Estetika 38, 2002, č. 24, s. 9295.
 • Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 4562.
 • Český blankvers v novějších překladech Makbetha. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 537546.

Komentované edice a rozhovory:

 • J. Gruša: Prózy II. Romány. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Essays und Studien bis 1989. Klagenfurt: Wieser 2015
 • J. Gruša: Eseje a studie o literatuře a kultuře I. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Der 16. Fragebogen. Klagenfurt: Wieser 2014
 • J. Gruša: Prózy I. Povídky a novely. Brno: Barrister & Principal, 2014.
 • M. Otruba: Hledání národní literatury. Praha: Academia, 2012.
 • Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Brno: Host, 2010.
 • Diskuse o ,Verši pro kočku. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 20042007. Praha: ČSDS, 2008, s. 53273.
 • Iz věka v věk. Moskva: Pranat, 2005; se S. N. Glovjukem.
 • Gdyby wiersze miały drzwi. Wrocław: Atut, 2005.
 • J. Gruša: Umění stárnout. Praha: Paseka, 2005.
 • V. B. Nebeský: Básně. Praha: NLN, 2005.
 • J. J. Kolár: Pekla zplozenci. Praha: Herrmann & synové, 2002.

Překlady:

 • A. Kliems: Smrtolenka, rakvářův datel a pavouk v blázinci. Jiří Gruša a metamorfózy ženské smrti. Souvislosti 23, 2012, č. 3, s. 204220.
 • D. L. Cooper: Padělky jako romantická forma autorství. Rukopis královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Česká literatura 60, 2012, č. 1, s. 2644.
 • D. Dabert-Bakuła: Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností). In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011.
 • J. Bolton: Smysl dezorientace: dramatické monology Ivana Wernische. Krajiny češtiny 1, 2009, č. 1, s. 2741.
 • L. Peschel (ed.): Theresienstädter Texte – Terezínské texty. Praha: Akropolis, 2008; s M. Wögerbauerem

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda. 1817–1885. Praha: Academia, 2014; s M. Fránkem, I. Krejčovou, M. Hrdinou a K. Pioreckou.
 • J. Gruša: Werkausgabe. Klagenfurt: Wieser, 2014; s H. D. Zimmermannem.
 • Modelle des Kulturwechsels. München: Forost, 2003; s W. Koschmalem a P. Huberem.

 

PŘEHLED ODBORNÉ PRÁCE