FOTO: Kritické projevy V.
 
1901–1904
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 14.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Emanuel Macek.
V lednu 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž