obalka

   Editor původního vydání Vladimír Macura

   Editorka přepracovaného vydání Alice Jedličková

   Odborná redaktorka Stanislava Fedrová

   Jazyková redaktorka Štěpánka Pašková

   Brno, Host 2012

 

 

 

 

 

 

FOTO: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
 
Slovníková příručka

Napsal autorský kolektiv:
Jiří Brabec, Miroslav Červenka, Rudolf Havel,
Květa Homolová, Jaroslava Janáčková, Milan Jankovič,
Ludmila Lantová, Mojmír Otruba, Zdeněk Pešat,
Eva Strohsová, Břetislav Štorek, Felix Vodička.

Praha, Československý spisovatel 1982

 

 

 

 

 

 

FOTO: Slovník básnických knih
 
Díla české poezie od obrození do roku 1945
Autorský kolektiv: Miroslav Červenka, Vladimír Macura,
Jaroslav Med, Zdeněk Pešat.
Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1990.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Slovník literární teorie
 
Zpracoval kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v Praze a v Brně
Redigoval Štěpán Vlašín
Bibliografii sestavil Josef Peterka,
rejstřík literárněvědných pojmů Jiřina Táborská.
Praha, Československý spisovatel 1984.
Vydání druhé, rozšířené.