Previous Next
Cesta malé literatury LUCIE MARŠÍKOVÁ Práce nordisty a překladatele Ondřeje Vimra, jenž se dlouhodobě zabývá sociologií překladu a postavením...
Antikrist a jeho protivníci ve středověkém písemnictví PETR ČORNEJ Název rozměrné knihy poněkud klame. Česká (a speciálně husitská) problematika totiž vyplňuje necelou polovinu...
Na slovíčko s Eduardem Goldstückerem OLGA ZITOVÁ Kniha Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde des Nichts (Od hodiny naděje k hodině nicoty, Arco 2009) přináší...

Ústav pro českou literaturu je vydavatelem ústředního oborového periodika, České literatury. Kromě toho vydává knihy, a to jak v elektronické podobě, v Edice E, tak v  tradiční tištěné podobě, tedy v edcích Ursus (literárněvědné monografie, soubory studií), Edice K (sborníky z konferencí), Dokumenty, Theoretica & historica a v edici Varianty (textologicky zaměřená edice). Hlavním záměrem ediční činnosti Ústavu je publikace těch odborných děl svých pracovníků, která jsou důležitá z hlediska oboru, obtížně by však nalézala uplatnění v běžných nakladatelstvích.

Tyto publikace si lze objednat pomocí objednávkového formuláře, nebo prostřednictím e-mailové či telefonické objednávky adresováné sekretariátu ÚČL. Distribuci a prodej zajišťuje rovněž firma Kosmas.

Ústav pro českoou literaturu vydal ve svých edicích tyto publikace (svazky označené hvězdičkou jsou rozebrány):

V edici URSUS vyšlo:

 1. * Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let. Pardubice, Akcent 1991.
 2. * Přemysl Blažíček: Sebeuvědomění poezie. Nad básněmi V. Holana. Pardubice, Akcent 1991.
 3. * Vladimír Svatoň: Epické zdroje románu. Praha, P. Kliment 1993.
 4. * Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata. Pardubice, Mlejnek 1993.
 5. * Proměny subjektu I, II. Red. Daniela Milotová-Hodrová. Pardubice, Mlejnek 1993, 1994.
 6. * Pavel Janoušek: Studie o dramatu. Praha, H+H 1993.
 7. * Český romantismus v evropském kontextu. Red. Zdeněk Hrbata a Martin Procházka. Pardubice, Mlejnek 1993.
 8. * Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč. Praha, H+H 1993.
 9. * Luboš Merhaut: Cesty stylizace. Stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha, Alfaprint 1994.
 10. * Marie Kubínová: Sondy do sémiotiky literárního díla. Praha, Alfaprint 1995.
 11. * Jiří Holý: Problémy nové epiky. Praha, Alfaprint 1995.
 12. * Kolektiv: O poetice literáních druhů. Praha, Alfaprint 1995.
 13. * Miroslav Červenka - Květa Sgallová: Z večerní školy versologie III. Praha, Alfaprint 1995.
 14. * Bohumil Svozil: Próza obrazná a věcná. Praha, Alfaprint 1995.
 15. Petr Poslední: Hranice dialogu. Praha, Alfaprint 1998.
 16. Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl. Praha, Alfaprint 1999.

 

V edici K vyšlo:

 1. * Světová literárněvědná bohemistika - Historie a současný stav. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.-30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 2. * Světová literárněvědná bohemistika - Úvahy a studie o české literatuře. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.-30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 3. Václav Černý: Život a dílo. Materiály z mezioborové konference (Náchod 23.-25. 3. 1995). Red. Věra Brožová. Praha, Alfaprint 1996.
 4. Rok 1947. Sborník materiálů z konference (Praha 11.-13. 6. 1997). Red. Petr Hruška. Praha, Alfaprint 1998.
 5. * "Zlatá šedesátá." Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání. Materiály konference pořádané ÚČL AVČR 16. - 19. června 1999. Red. Radka Denemarková (Praha 2001).
 6. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.- 8. 7. 2000). Red.: Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL 2000.
 7. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.- 8. 7. 2000). Red.: Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL 2000.
 8. Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference (Praha 13.-15. 6. 2001). Usp. Jan Matonoha. Praha, ÚČL 2002
 9. Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Usp. Alice Jedličková. Praha, ÚČL 2004
 10. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.-14. října 2004. Usp. Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal. Praha, ÚČL 2005
 11. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 1. Otázky českého kánonu. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky . Red.Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006
 12. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 2. Vladimír Holan a jeho souputníci. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Vratislav Färber. ÚČL AV ČR 2006
 13. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 3. Božena Němcová a její babička. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Karel Piorecký. ÚČL AV ČR 2006

 

V edici Dokumenty vyšlo:

 1. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 1 (1945-1948). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2001.
 2. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 2 (1948-1958). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2002.
 3. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 3 (1958-1969). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2003.
 4. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 4 (1970-1989). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2005.

V edici Theoretica vyšlo:

 1. Wolfgang Iser. Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Mírně rozšířená verze proslovu proneseného 5.července 1991 u příležitosti otevření postgraduálního kursu Teorie literatury v rámci oboru literární věda na Univerzitě v Kostnici. ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 2. * Lubomír Doležel. Identita literárního díla. Vydal ÚČL AV ČR , 2004 Brno.
 3. Wolf Schmid. Narativní transformace: dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 4. Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 5. David Herman. Přirozený jazyk vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
 6. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
 7. John Pier: Sémiotika narativu. Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
 8. Gérard Genett: Fikce a vyprávění Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2007, 1. vydání, 98 stran.
 9. Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. Brno-Praha 2008, 1. vydání, 96 stran.

V edici Theoretica & historica vyšlo:

 1. Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 2. Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 3. Jan Mukařovský: Umělecké dílo jako znak. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 4. Thomas Pavel: Román: Morálka a svoboda. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2009.
 5. Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.

V edici Varianty vyšlo:

 1. Miroslav Červenka: Textologické studie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2009 Praha.
 2. Michal Kosák - Jiří Flaišman: Podoby textologie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2010 Praha.
 3. Alexandr Stich: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2011 Praha.

 

Mimo edice vyšlo:

 1. * Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu. Praha, Pražská imaginace - ÚČSL ČSAV 1992.
 2. * Časopis Květen a jeho doba. Sborník materiálů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15.-16. 9. 1993). Red. Bohumil Svozil. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1994.
 3. * Literatura v literatuře. Sborník referátů z literárněvědné konference 37. Bezručovy Opavy (13. - 14. 9. 1994). Red. Daniela Milotová-Hodrová. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1995.
 4. * Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11. - 13. 9. 1995). Red. Jan Wiendl. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1996.
 5. * František Knopp: Česká literatura v exilu 1948-1989. Praha, Makropulos 1996.
 6. * Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). Red. Pavel Janáček. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1997.
 7. * Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18.9.1997). Red. Richard Svoboda. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1998.
 8. * Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16.-17. 9. 1998). Red. Vladimír Křivánek. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská Univerzita 1998.
 9. * Zikmund Winter: mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové konference pořádané ÚČL AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem Rakovník (12.-14. 12. 1996). Red. Věra Brožová. Praha, ÚČL AV ČR - Rakovník, Okresní muzeum 1999.
 10. Bibliografie díla Vladimíra Macury. Zpracoval a sestavil František Knopp. Praha, Alfaprint 2000.
 11. * Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy (14.-15.9.1999). Redig. E. Formánková. Praha-Opava, ÚČL 2000.
 12. * Deset let poté. (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. 14. 9. 2000). Usp. Michal Jareš. Praha-Opava, ÚČL, Slezská univerzita a Slezské zemské muzeum 2000.
 13. Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Budějovicích ve dnech 9. 10. 2. 2000. Usp. Michal Bauer. Praha, ÚČL 2001.
 14. Česká literatura 1953-2002. Článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu. Zpracovala Věra Vladyková. Praha, ÚČL 2003.
 15. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2: M-Ž. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998.
 16. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová- Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
 17. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006.
 18. Vyprávění v kontextu. Jedličková, Alice - Sládek, Ondřej (eds.), ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2008, ISBN 978-80-85778-60-1, 268 s.
 19. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (eds). Akropolis, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-66-3
 20. "O slušnou odměnu bude pečováno..." Edd. Breň, Tomáš - Janáček, Pavel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-68-37
 21. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Edd. Bláhová, Kateřina - Sládek, Ondřej. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2010, ISBN 978-80-85118-70-0
 22. Bohumil Fořt - Alice Jedličková - Jiří Koten - Ondřej Sládek: Four Studies of Narrative (ÚČL AV ČR, Praha 2010), ISBN 978-80-85778-78-6
 23. Jan Mukařovský: Estetické přednášky I (ÚČL AV ČR, Praha 2010), Marie Havránková - Milan Jankovič (eds.), ISBN 978-80-85778-77-9
 24. Ondřej Sládek (ed.): Performance / performativita, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2010
 1. Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.