Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Ústav pro českou literaturu je vydavatelem ústředního oborového periodika, České literatury. Kromě toho vydává knihy, a to jak v elektronické podobě, v Edice E, tak v  tradiční tištěné podobě, tedy v edicích Ursus (literárněvědné monografie, soubory studií), Edice K (sborníky z konferencí), Dokumenty, Theoretica & historica a v edici Varianty (textologicky zaměřená edice). Hlavním záměrem ediční činnosti Ústavu je publikace těch odborných děl svých pracovníků, která jsou důležitá z hlediska oboru, obtížně by však nalézala uplatnění v běžných nakladatelstvích.

Tyto publikace si lze objednat buď pomocí objednávkového formuláře, nebo prostřednictím e-mailové či telefonické objednávky adresované sekretariátu ÚČL AV ČR. Distribuci a prodej zajišťuje rovněž firma Kosmas.

Ústav pro českou literaturu vydal ve svých edicích tyto publikace (svazky označené hvězdičkou jsou rozebrány):

V edici URSUS vyšlo:

 1. * Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let. Pardubice, Akcent 1991.
 2. * Přemysl Blažíček: Sebeuvědomění poezie. Nad básněmi V. Holana. Pardubice, Akcent 1991.
 3. * Vladimír Svatoň: Epické zdroje románu. Praha, P. Kliment 1993.
 4. * Román a „genius loci. Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Red. Anna Housková  Zdeněk Hrbata. Pardubice, Mlejnek 1993.
 5. * Proměny subjektu I, II. Red. Daniela Milotová-Hodrová. Pardubice, Mlejnek 1993, 1994.
 6. * Pavel Janoušek: Studie o dramatu. Praha, H + H 1993.
 7. * Český romantismus v evropském kontextu. Red. Zdeněk Hrbata  Martin Procházka. Pardubice, Mlejnek 1993.
 8. * Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč. Praha, H + H 1993.
 9. * Luboš Merhaut: Cesty stylizace. Stylizace, okraj a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha, Alfaprint 1994.
 10. * Marie Kubínová: Sondy do sémiotiky literárního díla. Praha, Alfaprint 1995.
 11. * Jiří Holý: Problémy nové epiky. Praha, Alfaprint 1995.
 12. * Kolektiv: O poetice literáních druhů. Praha, Alfaprint 1995.
 13. * Miroslav Červenka  Květa Sgallová: Z večerní školy versologie III. Praha, Alfaprint 1995.
 14. * Bohumil Svozil: Próza obrazná a věcná. Praha, Alfaprint 1995.
 15. Petr Poslední: Hranice dialogu. Praha, Alfaprint 1998.
 16. Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl. Praha, Alfaprint 1999.

V edici K vyšlo:

 1. * Světová literárněvědná bohemistika  Historie a současný stav. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 2. * Světová literárněvědná bohemistika – Úvahy a studie o české literatuře. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 3. Václav Černý: Život a dílo. Materiály z mezioborové konference (Náchod 23.25. 3. 1995). Red. Věra Brožová. Praha, Alfaprint 1996.
 4. Rok 1947. Sborník materiálů z konference (Praha 11.13. 6. 1997). Red. Petr Hruška. Praha, Alfaprint 1998.
 5. * „Zlatá šedesátá. Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16.19. června 1999. Red. Radka Denemarková. Praha 2001.
 6. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.8. 7. 2000). Red. Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL AV ČR 2000.
 7. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.8. 7. 2000). Red. Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL AV ČR 2000.
 8. Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference (Praha 13.15. 6. 2001). Usp. Jan Matonoha. Praha, ÚČL AV ČR 2002.
 9. Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Usp. Alice Jedličková. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
 10. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.14. října 2004. Usp. Michal Jareš  Pavel Janáček  Petr Šámal. Praha, ÚČL AV ČR 2005.
 11. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 1. Otázky českého kánonu. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006.
 12. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 2. Vladimír Holan a jeho souputníci. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Vratislav Färber. Praha, ÚČL AV ČR 2006.
 13. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 3. Božena Němcová a její babička. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Karel Piorecký. Praha, ÚČL AV ČR 2006.

V edici Dokumenty vyšlo:

 1. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 19451990, sv. 1 (19451948). Ed. Michal Přibáň. Praha, ÚČL AV ČR 2001.
 2. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 19451990, sv. 2 (19481958). Ed. Michal Přibáň. Praha, ÚČL AV ČR 2002.
 3. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 19451990, sv. 3 (19581969). Ed. Michal Přibáň. Praha, ÚČL AV ČR 2003.
 4. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 19451990, sv. 4 (19701989). Ed. Michal Přibáň. Praha, ÚČL AV ČR 2005.

V edici Theoretica vyšlo:

 1. Wolfgang Iser. Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Mírně rozšířená verze proslovu proneseného 5.července 1991 u příležitosti otevření postgraduálního kursu Teorie literatury v rámci oboru literární věda na Univerzitě v Kostnici. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 2. * Lubomír Doležel. Identita literárního díla. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 3. Wolf Schmid. Narativní transformace: Dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 4. Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno, ÚČL AV ČR 2004.
 5. David Herman. Přirozený jazyk vyprávění. Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 6. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005.
 7. John Pier: Sémiotika narativu. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2005
 8. Gérard Genett: Fikce a vyprávění. Praha – Brno, ÚČL AV ČR 2007. 
 9. Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Brno – Praha, ÚČL AV ČR 2008.

V edici Theoretica & historica vyšlo:

 1. Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 2. Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 3. Jan Mukařovský: Umělecké dílo jako znak. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 4. Thomas Pavel: Román: Morálka a svoboda. Praha, ÚČL AV ČR 2009.
 5. Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha, ÚČL AV ČR 2013.

 6. Hana Kosáková (ed.): Formalismus v polemice s marxismem, Praha, ÚČL AV ČR 2017.
 7. Gustave Lanson: O metodě literární historie, Praha, ÚČL AV ČR 2019. 
 8. Brian Richardson: Teorie nepřirozeného narativu, Praha, ÚČL AV ČR 2020.

V edici Varianty vyšlo:

 1. Sv. 1: Miroslav Červenka: Textologické studie.
 2. Sv. 2: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Podoby textologie.
 3. Sv. 3: Alexandr Stich: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie.
 4. Sv. 4: G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky.
 5. Sv. 5: Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura.
 6. Sv. 6: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin).
 7. Sv. 7: Petr Komenda: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase)
 8. Sv. 8: Adéla Petruželková: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém
 9. Sv. 9: Michal Kosák, Jiří Flaišman a kol.: Editologie (Od náčrtu ke knize)
 10. Sv. 10: Pierre-Marc de Biasi: Textová genetika
 11. Sv. 11: Mojmír Otruba: Autor – text – dílo a jiné textologické studie
 12. Sv. 12: Michael Špirit: Textologie dnes. (Příručka pro začínající editory)

Mimo edice vyšlo:

 1. * Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu. Praha, Pražská imaginace  ÚČSL ČSAV 1992.
 2. * Časopis Květen a jeho doba. Sborník materiálů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15.16. 9. 1993). Red. Bohumil Svozil. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská univerzita 1994.
 3. * Literatura v literatuře. Sborník referátů z literárněvědné konference 37. Bezručovy Opavy (13.14. 9. 1994). Red. Daniela Milotová-Hodrová. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská univerzita 1995.
 4. * Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.13. 9. 1995). Red. Jan Wiendl. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská univerzita 1996.
 5. * František Knopp: Česká literatura v exilu 19481989. Praha, Makropulos 1996.
 6. * Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16.18. 9. 1996). Red. Pavel Janáček. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská univerzita 1997.
 7. * Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16.18. 9.1997). Red. Richard Svoboda. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská univerzita 1998.
 8. * Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16.17. 9. 1998). Red. Vladimír Křivánek. Praha, ÚČL AV ČR  Opava, Slezská Univerzita 1998.
 9. * Zikmund Winter: mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové konference pořádané ÚČL AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem Rakovník (12.14. 12. 1996). Red. Věra Brožová. Praha, ÚČL AV ČR  Rakovník, Okresní muzeum 1999.
 10. Bibliografie díla Vladimíra Macury. Zpracoval a sestavil František Knopp. Praha, Alfaprint 2000.
 11. * Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy (14.15. 9. 1999). Red. E. Formánková. Praha – Opava, ÚČL AV ČR 2000.
 12. * Deset let poté. (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13.14. 9. 2000). Usp. Michal Jareš. Praha – Opava, ÚČL AV ČR, Slezská univerzita a Slezské zemské muzeum 2000.
 13. Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Budějovicích ve dnech 9.10. 2. 2000. Usp. Michal Bauer. Praha, ÚČL AV ČR 2001.
 14. Česká literatura 19532002. Článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu. Zprac. Věra Vladyková. Praha, ÚČL AV ČR 2003.
 15. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2: MŽ. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998.
 16. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová  Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
 17. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (18911975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006.
 18. Vyprávění v kontextu. Eds. Alice Jedličková  Ondřej Sládek. Praha, ÚČL AV ČR 2008.
 19. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Eds. Stanislava Fedrová  Alice Jedličková. Praha, Akropolis  Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009.
 20. „O slušnou odměnu bude pečováno... Edd. Tomáš Breň – Pavel Janáček. Praha, ÚČL AV ČR 2009.
 21. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Edd. Kateřina Bláhová – Ondřej Sládek. Praha, ÚČL AV ČR 2010.
 22. Bohumil Fořt  Alice Jedličková  Jiří Koten – Ondřej Sládek: Four Studies of Narrative. Praha, ÚČL AV ČR 2010.
 23. Jan Mukařovský: Estetické přednášky I. Eds. Marie Havránková – Milan Jankovič. Praha, ÚČL AV ČR 2010.
 24. Ondřej Sládek (ed.): Performance/performativita. Praha, ÚČL AV ČR 2010.
 25. Milan Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla II. Praha, ÚČL AV ČR 2015.