Previous Next
Potíže se Světlou MARCIN FILIPOWICZ Přestože Karolina Světlá patří mezi nejvýznamnější klasiky české literatury 19. století, její tvorbě se...
Příběhy knih za studené války LENKA POŘÍZKOVÁ Když před více než deseti lety vyšla v Hostu studie Jiřiny Šmejkalové s lapidárním názvem Kniha,...
K diskuzi o humanismu  Ve druhém čísle letošního ročníku České literatury byl publikován článek Eduarda Fernándeze Couceira spolu s...

Publikace vydané v ÚČL

Ústav pro českou literaturu je vydavatelem ústředního oborového periodika, České literatury. Kromě toho vydává knihy, a to jak v elektronické podobě, v Edice E, tak v  tradiční tištěné podobě, tedy v edcích Ursus (literárněvědné monografie, soubory studií), Edice K (sborníky z konferencí), Dokumenty, Theoretica & historica a v edici Varianty (textologicky zaměřená edice). Hlavním záměrem ediční činnosti Ústavu je publikace těch odborných děl svých pracovníků, která jsou důležitá z hlediska oboru, obtížně by však nalézala uplatnění v běžných nakladatelstvích.

Tyto publikace si lze objednat pomocí objednávkového formuláře, nebo prostřednictím e-mailové či telefonické objednávky adresováné sekretariátu ÚČL. Distribuci a prodej zajišťuje rovněž firma Kosmas.

Ústav pro českoou literaturu vydal ve svých edicích tyto publikace (svazky označené hvězdičkou jsou rozebrány):

V edici URSUS vyšlo:

 1. * Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let. Pardubice, Akcent 1991.
 2. * Přemysl Blažíček: Sebeuvědomění poezie. Nad básněmi V. Holana. Pardubice, Akcent 1991.
 3. * Vladimír Svatoň: Epické zdroje románu. Praha, P. Kliment 1993.
 4. * Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata. Pardubice, Mlejnek 1993.
 5. * Proměny subjektu I, II. Red. Daniela Milotová-Hodrová. Pardubice, Mlejnek 1993, 1994.
 6. * Pavel Janoušek: Studie o dramatu. Praha, H+H 1993.
 7. * Český romantismus v evropském kontextu. Red. Zdeněk Hrbata a Martin Procházka. Pardubice, Mlejnek 1993.
 8. * Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč. Praha, H+H 1993.
 9. * Luboš Merhaut: Cesty stylizace. Stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha, Alfaprint 1994.
 10. * Marie Kubínová: Sondy do sémiotiky literárního díla. Praha, Alfaprint 1995.
 11. * Jiří Holý: Problémy nové epiky. Praha, Alfaprint 1995.
 12. * Kolektiv: O poetice literáních druhů. Praha, Alfaprint 1995.
 13. * Miroslav Červenka - Květa Sgallová: Z večerní školy versologie III. Praha, Alfaprint 1995.
 14. * Bohumil Svozil: Próza obrazná a věcná. Praha, Alfaprint 1995.
 15. Petr Poslední: Hranice dialogu. Praha, Alfaprint 1998.
 16. Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl. Praha, Alfaprint 1999.

 

V edici K vyšlo:

 1. * Světová literárněvědná bohemistika - Historie a současný stav. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.-30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 2. * Světová literárněvědná bohemistika - Úvahy a studie o české literatuře. Sborník materiálů z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.-30. 6. 1995). Red. Luboš Merhaut. Praha, Alfaprint 1996.
 3. Václav Černý: Život a dílo. Materiály z mezioborové konference (Náchod 23.-25. 3. 1995). Red. Věra Brožová. Praha, Alfaprint 1996.
 4. Rok 1947. Sborník materiálů z konference (Praha 11.-13. 6. 1997). Red. Petr Hruška. Praha, Alfaprint 1998.
 5. * "Zlatá šedesátá." Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání. Materiály konference pořádané ÚČL AVČR 16. - 19. června 1999. Red. Radka Denemarková (Praha 2001).
 6. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.- 8. 7. 2000). Red.: Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL 2000.
 7. Česká literatura na konci tisíciletí, sv. II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.- 8. 7. 2000). Red.: Daniel Vojtěch. Praha, ÚČL 2000.
 8. Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference (Praha 13.-15. 6. 2001). Usp. Jan Matonoha. Praha, ÚČL 2002
 9. Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Usp. Alice Jedličková. Praha, ÚČL 2004
 10. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.-14. října 2004. Usp. Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal. Praha, ÚČL 2005
 11. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 1. Otázky českého kánonu. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky . Red.Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006
 12. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 2. Vladimír Holan a jeho souputníci. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Vratislav Färber. ÚČL AV ČR 2006
 13. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv. 3. Božena Němcová a její babička. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Karel Piorecký. ÚČL AV ČR 2006

 

V edici Dokumenty vyšlo:

 1. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 1 (1945-1948). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2001.
 2. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 2 (1948-1958). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2002.
 3. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 3 (1958-1969). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2003.
 4. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 4 (1970-1989). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2005.

V edici Theoretica vyšlo:

 1. Wolfgang Iser. Teorie literatury. Aktuální perspektiva. Mírně rozšířená verze proslovu proneseného 5.července 1991 u příležitosti otevření postgraduálního kursu Teorie literatury v rámci oboru literární věda na Univerzitě v Kostnici. ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 2. * Lubomír Doležel. Identita literárního díla. Vydal ÚČL AV ČR , 2004 Brno.
 3. Wolf Schmid. Narativní transformace: dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 4. Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
 5. David Herman. Přirozený jazyk vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
 6. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
 7. John Pier: Sémiotika narativu. Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
 8. Gérard Genett: Fikce a vyprávění Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2007, 1. vydání, 98 stran.
 9. Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. Brno-Praha 2008, 1. vydání, 96 stran.

V edici Theoretica & historica vyšlo:

 1. Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 2. Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 3. Jan Mukařovský: Umělecké dílo jako znak. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
 4. Thomas Pavel: Román: Morálka a svoboda. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2009.
 5. Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.

V edici Varianty vyšlo:

 1. Miroslav Červenka: Textologické studie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2009 Praha.
 2. Michal Kosák - Jiří Flaišman: Podoby textologie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2010 Praha.
 3. Alexandr Stich: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i. 2011 Praha.

 

Mimo edice vyšlo:

 1. * Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu. Praha, Pražská imaginace - ÚČSL ČSAV 1992.
 2. * Časopis Květen a jeho doba. Sborník materiálů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15.-16. 9. 1993). Red. Bohumil Svozil. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1994.
 3. * Literatura v literatuře. Sborník referátů z literárněvědné konference 37. Bezručovy Opavy (13. - 14. 9. 1994). Red. Daniela Milotová-Hodrová. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1995.
 4. * Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11. - 13. 9. 1995). Red. Jan Wiendl. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1996.
 5. * František Knopp: Česká literatura v exilu 1948-1989. Praha, Makropulos 1996.
 6. * Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). Red. Pavel Janáček. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1997.
 7. * Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18.9.1997). Red. Richard Svoboda. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská univerzita 1998.
 8. * Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16.-17. 9. 1998). Red. Vladimír Křivánek. Praha, ÚČL AV ČR - Opava, Slezská Univerzita 1998.
 9. * Zikmund Winter: mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové konference pořádané ÚČL AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem Rakovník (12.-14. 12. 1996). Red. Věra Brožová. Praha, ÚČL AV ČR - Rakovník, Okresní muzeum 1999.
 10. Bibliografie díla Vladimíra Macury. Zpracoval a sestavil František Knopp. Praha, Alfaprint 2000.
 11. * Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy (14.-15.9.1999). Redig. E. Formánková. Praha-Opava, ÚČL 2000.
 12. * Deset let poté. (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. 14. 9. 2000). Usp. Michal Jareš. Praha-Opava, ÚČL, Slezská univerzita a Slezské zemské muzeum 2000.
 13. Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Budějovicích ve dnech 9. 10. 2. 2000. Usp. Michal Bauer. Praha, ÚČL 2001.
 14. Česká literatura 1953-2002. Článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu. Zpracovala Věra Vladyková. Praha, ÚČL 2003.
 15. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2: M-Ž. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998.
 16. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová- Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
 17. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006.
 18. Vyprávění v kontextu. Jedličková, Alice - Sládek, Ondřej (eds.), ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2008, ISBN 978-80-85778-60-1, 268 s.
 19. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (eds). Akropolis, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-66-3
 20. "O slušnou odměnu bude pečováno..." Edd. Breň, Tomáš - Janáček, Pavel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-68-37
 21. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Edd. Bláhová, Kateřina - Sládek, Ondřej. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2010, ISBN 978-80-85118-70-0
 22. Bohumil Fořt - Alice Jedličková - Jiří Koten - Ondřej Sládek: Four Studies of Narrative (ÚČL AV ČR, Praha 2010), ISBN 978-80-85778-78-6
 23. Jan Mukařovský: Estetické přednášky I (ÚČL AV ČR, Praha 2010), Marie Havránková - Milan Jankovič (eds.), ISBN 978-80-85778-77-9
 24. Ondřej Sládek (ed.): Performance / performativita, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2010
 1. Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.