Previous Next
Akt (ne)víry VERONIKA KOŠNAROVÁ Miroslav Olšovský (1970) v literatuře rozhodně není žádným nováčkem. V minulosti vydal básnické sbírky...
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701

 

Projekt Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci se věnuje několika oblastem souvisejícím s nastavením takových organizačních procesů, které povedou k implementaci strategie HRS4R. Kromě předem definované cesty k HR Award se projekt věnuje dílčím oblastem souvisejícím s rozvojem lidských zdrojů, evaluací ve vědě a výzkumu, rozvojem mezinárodní spolupráce a otevřeným přístupem k vědeckým informacím. Významnou složkou je také podpora rozvoje komunikační strategie a popularizace.

 

Doba realizace: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022.

 

Projekt Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logolink OP VVV