Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Odborné zaměření

Literatura 19. století, zvláště český romantismus a realismus; interpretace literárního textu; textologie; intertextualita; výzkum literární cenzury; ediční činnost.

Vzdělání a stáže

1997–2003 FF UK, obor Anglistika a amerikanistika – český jazyk a literatura (diplomová práce Vlast, slunce a smrt u Máchy); 20032007 postgraduální studium v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, obor Česká literatura a literární teorie (disertační práce Karel Sabina epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy).

Zaměstnání

2003–2005 učitel na Gymnáziu Čakovice; 20052012 učitel na VOŠE a OA Kollárova; 2010–2013 vědecký asistent Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od 2012 člen Oddělení literatury 19. století ÚČL AV ČR; od 2013 externí přednášející na KTF UK.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2018.
 • Máchovské interpretace. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011.
 • Karel Sabina: „epigon“ a tvůrce (Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání). Praha: Academia, 2010. 

Studie:

 • „Proměny realismu v próze Aloise Jiráska“. In: Mocná, D. – Tureček, D.: Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu 2020, s. 129-143.
 • „Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku“. Bohemica litteraria 22, 2019, č. 2, s. 11-57.
 • „Vážné i nevážné přitakání: transformování paměti o Rukopisech královédvorském a zelenohorském v literární publicistice Jana Nerudy. Michal Charypar“. In: D. Dobiáš a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 639-680.
 • „Motiv, syžet, poetika: písně Rukopisu zelenohorského a jejich vliv na novočeskou poezii do příchodu májovců“. In: D. Dobiáš a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 445-484.
 • „Zčeřená hladina - próza českého ideálního realismu. k vymezení literární poetiky“. Česká literatura 67, 2019, č. 3, s. 308-336.
 • „Otázka rukopisu Máchova Máje: k chystané kritické edici básně“. Česká literatura 65, 2017, č. 4, s. 540-564.
 • „Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva“. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.): Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia 2017, s. 206-215.
 • „Podoby tiskové cenzury za první světové války (na příkladu husovských tisků)“. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.): Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, s. 124-134.
 • „Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance (K typologii odkazů v beletrii 19. století)“; Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. 668-695.
 • „1863–1918. V zájmu širší a užší vlasti. Literární cenzura v éře měšťanského liberalismu a modernismu“. In M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, Svazek 1, 1749–1938, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR 2015, s. 477–560
 • „Česká historizující próza mezi romantismem a realismem (Rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha)“. Bohemica Litteraria 17, 2014, č. 1, s. 87–105.
 • „,Národ nezná odpuštění´. Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872“. Česká literatura 62, 2014, č. 2, s. 184–214.
 • „Románová freska o dobrém králi a zlé revoluci“. In: K. Sabina: Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů, ed. M. Charypar a L. Kusáková. Praha: Academia, 2013, s. VII–XVIII.
 • „Zákonem proti vládě. Občanská neposlušnost Jakuba ArbesaDějiny a současnost, 2011, č. 9, s. 3537.
 • Sabina – Sojka: Naši mužové (Poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina – Němcová – Havlíček)Česká literatura 57, 2009, č. 1, s. 2653.
 • Historická tematika v prózách Karla SabinyČeská literatura 56, č. 3, 2008, s. 345367.
 • K textologickým sporům o Máchovo dílo. In: K. H. Mácha: Prózy. Eds. Z. Hrbata  M. Procházka  M. Charypar  M. Stluka. Praha: NLN, 2008, 282–293.
 • Dvakrát k problematice autorství u Karla SabinySlovo a smysl 1, č. 1, 2004, s. 112–123.
 • Budoucí vlasť v kontextu Máchovy symbolikyČeská literatura 50, č. 2, 2002, s. 174–185.

Ediční činnost:

 • Vítězslav Hálek: Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice 2020, 406-445; s M Fránkem.
 • K. H. Mácha: Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu 2019, s. M. Kosákem a J. Flaišmanem.
 • K. Sabina: Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Praha: Academia, 2013; s L. Kusákovou.
 • Alexandr Stich: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, 2011.
 • Jakub Deml: Z korespondence Jaroslavu DurychoviRevolver Revue, č. 63, 2006, 97–121.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI