Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; genderová studia; studia zvířat a literatura.

Studium a stáže

1995–2001 FF UK, obor Český jazyk a literatura (Mgr. 2001); 2003–2004 University of Glasgow (Chevening Scholarship) – dvousemestrální postgraduální studijní pobyt (M.Phil.); od 2001 FF UK, postgraduální studium na Katedře české literatury a literární vědy (PhD. 2008); 2012–2014 University of Sheffield – stipendijní pobyt Britské akademie / Královské společnosti.

 

Zaměstnání

Od 2001 ÚČL AV ČR; výuka na KČL FF UK, ÚBS FF UK, Katedře genderových studií FHS UK, FF UK v programu ECES – East and Central European Studies, FAMU International ad.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia. 2017.

 • Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • „Paralelní anatomie. Dispozitivy mlčení, zraňující přilnutí a aspekty genderu". In: Sokolová, V. – Kobová, L., Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2019, s. 496-508.
 • „Pitfalls of performativity: carrying on as if there’s nothing doing. The Genealogy and Range of Performativity". In: Glanc, T. – Kazalarska, Z. – Kliems, A., Performance – Cinema – Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe. Wien, LIT Verlag 2019, s. 13-22.
 • „Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost?“ In: Hrabal, Jiří (ed.) Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, s. 9–16.

 • „Předběžný meziprůzkum (relativně) nejblíž uplynulého. Periodizace literatury psané autorkami v období 1948–1989 z genderového hlediska.“ In Alice Jedličková – Stanislava Fedrová (eds.) Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 209–230.

 • „Přítomný ženský hlas, zmizelý ženský subjekt: Hrabalova trilogie Svatby v domě“. In: R. Kanda (ed.): Obrazy, ze kterých žiji. Dílo Bohumila Hrabala v proměnách. Ke 100. výročí autorova narození. Praha: ÚČL AV ČR, 2016, s. 141145.
 • Dispozitivy mlčení: zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení. Gender, feminismus a česká literatura v období 1948-1989.“ In: H. Havelková – L. Oates Indruchová a kol. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury v české společnosti 19481989. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015, s. 351391.
 • "Ženám inženýrství nevěřím". Zraňující přilnutí a gender v Českém snáři. A2. Roč. 11, č. 16, 2015, s. 5. 
 • „Dispositives of silence: gender, feminism and Czech literature between 1948 and 1989“. In: H. Havelková – L. Oates-Indruchová (eds.): The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice. Přel. D. Peguy. London: Routledge, 2014, s. 162187.
 • „Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy“. Česká literatura, č. 4, 2014, s. 592599. (Předml. ke stati C. Colebrook tištěné tamtéž.)
 • Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo.“ In: O. Sládek (ed.): Performance/Performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, s. 15–28.
 • „Mapování českého literárněvědného genderového myšlení“. In: J. Matonoha (ed.): Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010, s. 15–32.
 • „Identita: obyvatelná, zraňující, prázdná. Identita jako aporie v ,reflexi literárních textů (Součková, Richterová, Hrabal)“. In: K. Zábrodská – I. Čermák (eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. 96–103.
 • Beyond Human: the Flight Towards an Animal in the Central European/Czech Literature (Čapek, Kundera – Kafka, Hašek). In: R. Brown – C. Principe –  J. Synenko – Z. Weisberg (eds.): The Inhuman: Investigating Continental Thought in the Humanities. eTopia 5. Toronto: York University, 2010. Dostupné na http://www.yorku.ca/topia/etopia5.html.
 • „,Neviditelné jistoty. Postava a motivika otce v prózách Milady Součkové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové. In: M. Filipowicz – J. Królak – A. Zachová (eds.): Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 147–159.
 • Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butler. Česká literatura 56, č. 6, 2008, s. 805–829; s M. Górskou.
 • „,Ženské psaní jako inscenace limit textu. Česká literatura, č. 2, 2008, s. 201–227.
 • „,F. X. Š. a strukturalismus, nebo ,F. X. Š., nebo strukturalismus? In: Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 186719372007. Brno: Host, 2008, s. 84–94.
 • Žena, která ,není. Ženské psaní a destabilizace logocentrického diskurzu. In: L. Heczková a kol. (ed.): Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK Ermat, 2007, s. 359–378.
 • Lexikon soudobé teorie literatury a kulturyČeská literatura 55, č. 1, 2007, s. 231–251.
 • De-centred Bildungsroman and the Discourse of a Juxtaposition (Reading Bohumil Hrabal's Closely Watched Trains, I Served the King of England, and Too Loud a Solitude). In: Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2006, s. 112–132.
 • Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistikySlovo a smysl 1, 2005, č. 2.
 • Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci? Česká literatura 51, 2003, č. 5, s. 580–585.

Účast v týmových pracích:

 • R. Müller – P. Šidák (eds.). Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012; autor 94 hesel.
 • V. Macura– A. Jedličková (eds.):Průvodce po světové literární teorii 20. stoletíBrno: Host, 2012; autor hesel „Luce Irigaray“ a „Susan Sontag“.

Edice:

 • Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2010.
 • Resumé diskuse. Česká literatura 51, 2003, č. 5, s. 586–595.
 • Život je jinde...? Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.

Překlady:

 • C. Belsey: „Vytváření prostoru: perspektivní vidění a lacanovské reálno.“ In: R. Müller – J. Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s. 387–418.
 • J. Dollimore: „Umění nejvíc cenzurují ti, kdo je nejvíc milují.“ In: R. Müller – J. Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s. 606-624. 
 • J. Butler(ová): „Zavrženo: Jazyk cenzury“. In: T. Pavlíček (ed.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012.
 • J. Butler(ová): „Podmanění, odpor, přeznačení. Mezi Freudem a Foucaultem“. Česká literatura 56, č. 6, 2008, s. 830–845. 

Přehled odborné činnosti