Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární lexikografie; česká próza po roce 1945; teorie prózy.

Studium a stáže

19901995 FF MU, obor Čeština  angličtina; 1993 University of Kent, Canterbury (tříměsíční pobyt); 19962005 FF MU, doktorandské postgraduální studium v Ústavu české literatury (Ph.D.); 2007 tamtéž (PhDr.).

Zaměstnání

1995–1996 překladatelka; 19962002 asistentka, později odborná asistentka na ÚČL FF MU; od 2002 odborná pracovnice Oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR; od 2005  vědecká asistentka Oddělení pro výzkum dějin literatury 20. století tamtéž; od 2010 Oddělení lexikografické tamtéž.

Výběrová bibliografie

Články a studie:

 • Samizdat jako specifická forma literární komunikace v Československu 70. a 80. let". In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií, Brno 2018, s. 238-242.
 • „K ekonomické stránce výroby samizdatu“. In M. Přibáň a kol., Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia - ÚČL AV ČR 2018, s. 54–61.
 • „Ivan Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia". In P. Šámal a kol.: Literární kronika první republiky. Praha, Academia, PNP, ÚČL AV ČR 2018, s. 44–46.
 • Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak Samizdat and the Competition with other Exile Publishers". In: Samizdat Past & Present, T. Glanc - G. Romanová (eds.). Praha: Karolinum 2018, s. 161-172.
 • K petličnímu nevydání Kratochvilova Medvědího románu". Česká literatura 64, 2016, č. 6, s. 906-916.
 • První americký román Josefa Škvoreckého". In: Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso. Praha, Books and Cards 2016, s. 413-420.
 • Kratochvilovo Brno funkcionalistické". In: Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ed. Alice Jedličková. Praha, ÚČL 2016, s. 135-142.
 • Opus magnum z Nového světa. In: J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu. Praha: Books and Cards, 2013.
 • Počátky Konce nylonového věku aneb Smutek v zemi socialismu. Česká literatura 60, 2012, č. 4.
 • Usnul jsem, nic se mi nezdálo. Host 28, 2012, č. 3, březen, s. 19–23.
 • I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione“. eSamizdat 2011, č. 8, s. 233–238; s M. Přibáněm.
 • Bolest, před níž neunikneš do hloubky ani do dálky. O smrti otce a synovském vztahu v nové české próze. Host 27, 2011, č. 5, s. 2428.
 • Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Česká literatura 58, 2010, č. 1, s. 103119.
 • Nalezeno v překladu: Anglické verze Škvoreckého románů Příběh inženýra lidských duší a Scherzo capriccioso. In: Bohemica Olomucensia. Symposiana. Sv 2, Olomouc 2009, s. 158164.
 • Od románu o psaní k románu v přímém přenosu. Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivních románech Michala Viewegha. Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 453478.
 • Transition in the Work of Václav Řezáč“. In: R. B. Pynsent (ed.): The Phoney Peace. Power and Culture in Central Europe 1945-49. London: School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2000, s. 306309.
 • Neznámé texty Josefa Jedličky. Příspěvek na III. literární laboratoři v Hradci Králové, leden 1998. In: Neznámí autoři  neznámé texty. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 357362.
 • Svědectví Josefa Jedličky“. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské university V 1, 1998 (vyšlo 1999), s. 7583.
 • Strukturní čtenář v prózách Věry Linhartové. In: Sborník prací FF MU, řada D, č. 43, 1997, s. 4151.

Edice:

 • J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu.  Praha: Books and Cards, 2013; s M. Přibáněm.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Na shledanou v lepších časech. Vzájemná korespondence z let 1968–1989. Praha: Books and Cards, 2011; s M. Přibáněm.
 • Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany. Praha: Books and Cards, 2010; s M. Přibáněm.

Překlady:

 • P. Wilson: Poznámky z cely 379. In Václav Havel: Zápisky obviněného. Diář Václava Havla 1977. Ed. David Dušek. Praha, Knihovna Václava Havla a FTV, 2016. S. 25-37.
 • B. Brown: Design v industriální a postindustriální společnosti. Efektivně formované myšlení. In: O umění s rozumem II. Brno, Host 2016, s. 84-95.
 • M. Wolkowitzl: [Když bylo mé dceři...] In: Zdeněk Urbánek 100. Ed. Daniel Res. Praha, FTV 2017, s. 55-58.
 • P. Wilson: Bohemian Rhapsodies. Praha: Torst, 2011; s M. Machovcem, J. Riedelem a K. Sidonovou.
 • N. Frye: Velký kód. (Bible a literatura). Brno: Host, 2000; se S. Ficovou.

Účast v týmových pracích:

 • Literární kronika první republiky. Události - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚČL AV ČR - PNP 2018.
 • Český literární samizdat 1949-1989. Praha, Academia - ÚČL AV ČR 2018.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • Dějiny české literatury 19451989. Sv. 3. Praha: Academia, 2008.
 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Sv. 1, 2. Praha: Literární akademie, 2004, 2005.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře. Sv. 2, 3. Praha: ÚČL AV ČR, 2002, 2003.
 • Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 19452000. Olomouc – Brno: Votobia – Host, 2002.

Přehled odborné činnosti