Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Badatelské zaměření

České drama 20. století; expresionistické divadlo a drama; avantgardní divadlo a drama; surrealistické divadlo a drama; akční umění; performativita a teatralita.

 

Studium

2014–dosud Teorie a dějiny divadla, doktorský program, FF MU v Brně. 2015–2017 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. 2013–2014 Teorie a dějiny divadla, NMgr., FF MU v Brně (diplomová práce: Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus; 1954–1962). 2007–2010 Teorie a dějiny divadla, Bc., FF MU v Brně (diplomová práce: Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969-1970).

 

Zaměstnání

1/2019 - Ústav pro českou literaturu AV ČR, doktorand/výzkumník, Tým pro výzkum moderního českého divadla. 9/2018 – JAMU, Ateliér scénografie, externí spolupráce. 7/2018- dosud – Muzeum města Brna. 5/2018 – 11/2018 – Dům umění města Brna, externí spolupráce. 11/2015–2/2016 - Ústav bohemistiky a knihovnictví, Oddělení kulturní dramaturgie, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, Opava.

Pedagogická činnost

2018/PS – Podoby současného kostýmu, Ateliér scénografie, JAMU, Brno. 2016/JS – Rány a mystéria. Podoby rakouského akčního umění, FF MU, Brno. 2015/JS – Performance Art, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, SU, Opava. 2015/PS – Happening a performance art, FF MU, Brno.

 

Příspěvky na konferencích

KUBART, TOMÁŠ. Longen, Emil Artur. C. k. polní maršálek. Fraška o čtyřech jednáních. Theatralia 22, 2019, 1 - Supplementum (2019), 59-65.

KUBART, Tomáš. Body suspension: the Performativity of Pain. In III CIJIET Congreso International de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales, Santiago de Compostela, Spain, 24. – 26.10. 2018.

KUBART, Tomáš. Performance art a performativita. In: Perspektivy teatrologie, Olomouc, 17. – 18. 5. 2018.

KUBART, Tomáš. Terminologie akčního umění: revize a výhled. In IV. Doktorandské sympozium Katedry divadelních studií, Telč, 6. 10. 2017.

KUBART, Tomáš. Prvky environmentu v české scénografii. In Discussion Symposium on topic „Contemporary Stage-design: half-life“, Praha, 24.4. 2014.

Vědeckovýzkumná činnost

2017 - Centrum pro výzkum performativity, Brno. 9/2017–5/2018 - OISTAT a IDU, Salon české a slovenské scénografie 2018. Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty. 2.2015 – 30. 4. 2016, Universität Wien, Vídeň, Rakousko, Erasmus+, AKTION. 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016, Atelier Jan, Vídeň, Rakousko, Erasmus+. 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017, Vídeňské svobodné listy, Vídeň, Rakousko, Freemover.

 

Výběrová bibliografie

Studie:

  • KUBART, Tomáš. Je fotoaparát divákem? „Performance je fotografií ustavována, nikoliv popsána“. Divadelní revue, 2019, roč. XXX, č. 2, s. 114–116.
  • KUBART, Tomáš. A co když je to performance? Theatralia, 2018, roč. XXI, č. 1, s. 187–190.
  • KUBART, Tomáš - Adam CZIRAK. Umění má "komunikativní rozměr mlčení". Rozhovor s Adamem Czirakem. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 181-185.
  • KUBART, Tomáš. Body suspension: performativita bolesti. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 113-132. ISSN 1803-845X.
  • KUBART, Tomáš. O zakladateli psychodramatu Jakobu Levy Morenovi. Rozhovor s Brigitte Marschall. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 134-136. ISSN 1803-845X
  • KUBART, Tomáš. Art of action of 1960s and 1970s in the 20th century and its documentation in the permanent exhibition of the National Gallery – commented tour with Pavlína Morganová. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 161-163. ISSN 1803-845X.
  • KUBART, Tomáš. Mistr Ei uvádí - Oskar Schlemmer: Visionen einer neuen Welt. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 294-297. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-14.
  • KUBART, Tomáš. My body is not a cage. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 166-168. ISSN 1803-845X.

  Překlady:

  • KUBART, Tomáš a Brigitte MARSCHALL. Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 252-266. ISSN 1803-845X.
  • MARSCHALL, Brigitte a Tomáš KUBART. Od spontánního divadla k psychodramatu Jakoba Levy Morena. Cesta z Vídně do Beacon Hill a zase zpátky. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 137-146. ISSN 1803-845X.