Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Středověké písemnictví na pomezí mezi posvátným a světským; literární prostor středověkého dvora; fenomén hry; různé formy aktualizace a popularizace starší literatury.   

Studium a stáže

 

2004–2010 FF UK, dvouoborové studium historie a komparatistiky (Mgr.); 2008–2009 Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografia e Historia (Erasmus); od 2012 ETF UK Evangelická teologie; 2010–2017 FF UK, Obecná a srovnávací literatura (Ph.D.); 2016–2017 Univerzita Karlova, Università degli Studi di Siena a Stiftsbibliothek Klosterneuburg (et al.) – Joint training programme „Digital Editing of Medieval Manuscripts“ (Erasmus+).

 

Zaměstnání

Od 2011 Ústav české literatury a komparatistiky FF UK (vedení intenzivních interpretačních seminářů zaměřených na starší literaturu); od 2013 autor textů (zejm. interpretačních esejů) pro ČRo 3 Vltava; 2013–2014 Centrum medievistických studií AV ČR; od 2014 člen Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Jaluška, M. – Fantysová, J. – Soukup, D. – Pokorný, M.: Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Praha, ÚČL AV ČR 2019.
 • Jaluška, M.: Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R. Praha, FF UK 2019.
 • Jaluška, M. et al.: Eseje o poezii a době Karla IV. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Radioservis 2017.
 • Hrdlička, J. et al.: Básně a místa. Eseje o poezii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Radioservis, 2015

Studie:

 • Jaluška, M.: You Can Tell a Lord by His Servitors. In: Ferlampin-Acher, Ch. (ed.): Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270–1530). Paris, Garnier 2020, s. 171–182.
 • Jaluška, M.: Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl / Word & Sense 17, 2020, č. 34, s. 15–47; s Z. Hrbatou.
 • Jaluška, M.: Božské komedie. Příběhy o zázracích a dějiny spásy. In: Bažant, V. – Šorm, M. (eds.): Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN 2019, s. 75–107.
 • Jaluška, M.: Překonávání Ovidia v Románu o Růži. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 61, 2019, č. 1, s. 66–85.
 • Jaluška, M.: Starý Faust neschopný vzpoury. Jedno z možných čtení. In: Kolár, J. (ed.): Historia o životu doktora Jana Fausta. Praha, Academia, 2019, s. 13–44
 • Jaluška, M.: Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice. In: Kubínová, K. a kol. (eds.): Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Praha, Artefactum 2017, s. 233–245.
 • Jaluška, M.: „Král Alfonso X. Učený. Trubadúr Panny Marie“, in: J. Árnason – M. Hanyš (edd.): Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 171–190.

 • Jaluška, M.: „Ezra Pound sestupující“, in: K. Soukupová – M. Špína (edd.): Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 163–177.

 • Jaluška, M. – Šorm, M.: „Řeči o lásce a smrti. Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva“, Svět literatury 26 (2016), 54, s. 119–134.

 • Jaluška, M.: „Nejvyšší dáma a koloběh chvály. Pokus Alfonse X. o vytvoření literatury pro lid“, in: S. Fischerová – J. Starý (edd.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 321–360.

 • Jaluška, M.: „Myšlení ve fragmentech: španělská literárněvědná esejistika a Claudio Guillén“, Česká literatura 63 (2015), 5, s. 724–729. 

 • Jaluška, M.: „Kratochvíli nebo život: brak a zhoubná četba u raných trubadúrů“, Slovo a smysl 10 (2013), 20, s. 98–107.

 • Jaluška, M.: „Panna s hlavou Medúsy“, in: L. Hanovská, et al.: Člověk a strach: strach v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 2013, s. 71–82.

 • Jaluška, M.: „Paměť a zření: aspekty křesťanské tragiky“, Divadelní revue 23 (2012), 1, s. 21–29.

 • Jaluška, M.: „Doopravdy o ničem: Farai un vers de dreit nien trubadúra Guilhema de Peitieu jako experiment na poli básnické subjektivity“, Svět literatury 22 (2012), 46, s. 49–62.

 • Jaluška, M.: „Cesta lehkonohého mládence: obrazy vývoje v trubadúrské poezii“, in: Hanovská, L. et al.: Evolvendi anthropologicae: vývoj v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 2012, s. 261–269.

 • Jaluška, M.: „Hra v zahradě. Odemykání Románu o Růži klíčem Eugena Finka“. Souvislosti 23 (2012), 2, s. 4–13.

 • Jaluška, M.: „Spřízněni nemocí: rakovina ve světě Bruna Schulze a Susan Sontagové“, Slovo a smysl 8 (2011), 16, s. 138–152.

 • Jaluška, M.: „Tradice radosti“, Člověk tradice 1 (2010), s. 32–39. 

Překlady:

 • Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného. Praha, FF UK 2019.
 • Peire Vidal: „Peire Vidal putuje od hory k hoře“, Plav 12 (2016), 9, s. 11–14 (vybrané básně, z okcitánštiny).

 • Enrique Lihn a Pablo de Rokha: „Štěbetání strašlivého světa“, Plav 12 (2016), 1, s. 28–35 (vybrané básně, spolu s M. Špínou, ze španělštiny).

 • Ramón Llull: „Kniha o rytířském stavu“, Plav 11 (2015), 10, s. 7–10 (výběr z Llibre del orde de cavalleria,  z katalánštiny).

 • Claudio Guillén: „Slunce vyhnanců. Literatura a exil“, Česká literatura 64 (2015), 5, s. 730–745 (výběr z El sol de los desterrados, ze španělštiny).

 • Anonym: „Milostný příběh o Touženém“, Plav 11 (2015), 3, s. 25–29 (Lai de Désiré, z francouzštiny).

 • Alejandro Jodorowsky: Psychomagie. Nástin panické terapie, Praha: Malvern, 2015 (Psicomagia. Esbozos de una terapia pánica, spolu s M. Špínou, ze španělštiny).

 • Arnaut de Carcassés a Ramon Vidal de Besalú: „Pomluva otcem lásky ve dvou okcitánských fabliaux“, Plav 9 (2013), 5–6, s. 20–26 (Novas del papegay a Castia gilos, z okcitánštiny).

 • Ignatios Diakonos: „Verše o Adamovi“, Theodóros Prodromos: „Kočkomyší válka“, Michaélos Haplúcheiros: „Dramation“, in: A. Sarkissian: Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012 (přebásnění dle doslovných překladů z řečtiny).

 • Anonym: „Sibyla cestující“, Plav 8 (2012), 5–6, s. 15–19 (Sibilla Provençale, z okcitánštiny).

 • Pietro Alighieri: „Commentum super poema Comedie Dantis“ a Benvenuto da Imola: „Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam“, Souvislosti 21 (2010), 4, s. 152–157, 161–162 (výběr, z latiny).

Edice:

 •  Soukup, D. –  Jaluška, M. (edd.): Jan Hus, husitství a husitské války. Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Akropolis, 2016.