Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Srovnávací literatura; teorie literatury; francouzská a česká literatura 19. století; poetika evropského romantismu; menší evropské literatury a kultury (frankofonní literatury Švýcarska a Belgie, bretonská literatura).

Studium a stáže

1972–1978 FF UK, obor francouzština  čeština; 1975–1976 studium v Clermont-Ferrand; 1978 PhDr.; 1983 CSc. (Filistři a umělci); 1997 docent; 2010 jmenován profesorem.

Zaměstnání

Od 1980 ÚČL AV ČR; od 1993 FF UK.

Akademické funkce

Litteraria Pragensia  koeditor; člen redakční rady Světa literatury; člen oborové rady komparatistiky a estetiky FF UK.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 

 • Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H, 1999. 
 • Hrady a jejich zříceniny. Prostory výchovy (kapitoly)In: D. Hodrová a kol. Poetika míst. Praha: H + H, 1997, s. 2541, s. 73100.
 • Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005; s M. Procházkou.

Studie:

 • „ Obrazy George Sandové“. In: Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016.  Ed. A. Jedličková. Praha: Ústav pro českou literaturu, v. v. i., 2016, s. 255265.
 • „Kontinuita a transformace básnictví. K Baudelairově i Gautierově poetice“. Svět literatury XXV, č. 51, 2015, s. 6783.
 • Groteskno Haškových cestovních povídek. Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 3, s. 181198.
 • „,Slavovlašská Itálie a ,naši předci Galové. Komparativní pohled na některé konstrukty slavománie a keltománie. In: M. Hrdina – K. Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014, s. 146156.  
 • Thespidova kára / The chariot of Thespis. In: A. Jedličková (ed.): O popisu / On description, II vol. Praha: Filip Tomáš ‒ Akropolis, 2014, s. 110126 / 116133.
 • O poetice Kapitána Fracasse. In: O. Pilný ‒ M. Horová (eds.).'Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 7486.
 • Empirická krajina v románové krajinné vizi. Reprezentace prostoru v Balzakových ŠuanechSvět literatury XXII, 2012, č. 45, s. 218241.
 • Le mythe des ,Têtes de Chien. In: A. Kányádi (ed.): Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d´un pantheon variable. Paris: Institut d´études slaves, 2010, s. 121126.
 • Obrazy Bretaně. Svět literatury XX, 2010, č. 42, s. 131145.
 • Na úvod. Území exotiky. In: K. Bláhová ‒ V. Petrbok (edd.): Cizí, jiní, exotické v české kultuře 19. století. 27. plzeňské sympozium. Praha: Academia, 2008.
 • Barthesovy formy dějinČeská literatura 55, 2007, č. 6, s. 810814.
 • Jít a vidět  rytmus pohybu a metamorfózy psaníTvar 17, č. 3, s. 67.
 • Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: D. Hodrová – Z. Hrbata – M. Vojtková (eds.): Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, III. Praha: Torst, 2005, s. 317509.
 • Roviny metafor v myšlení. In: Různost rozhovorů. Poezie  Filosofie  Věda. Praha: FF UK, nakl. Malvern, s. 107125.
 • Cesty a příběhy kavalírů. In: Cesty: pojem  metafora  žánr. Praha: FF UK, 2004.
 • Deskriptivní poezie  žánry, diskursy, reprezentace. K problému heterogennosti (nejen) v preromantismu. Svět literatury, 2003, č. 2627, s. 839; s M. Procházkou.
 • Epopej a ironie (K problému pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století). Svět literatury, 2001, č. 2122, s. 3382; s M. Proccházkou.
 • Chateaubriand en Bohême. In: Recueil Chateaubriand entre Venise et Prague. Paris: Nizard, 2001, s. 140154.
 • „,Sense and ,Meaning: their use and definition. In: Jan Mukařovský and the Prague School/ und die Prager Schule. Univ. Potsdam  Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000, s. 156165.
 • Ramuz à travers la critique tchèue. In: C. F. Ramuz 6  au carrefour des cultures et des esthétiques. Paris – Caen: Lettres modernes Nizard, 1998, s. 209219.

Edice:

 • M. Z. Polák: Vznešenost přírody / Cesta do Itálie. Brno: Host, 2014, s. 539568; s R. Ibrahimem a A. Stichem.

 • K. H. Mácha: Prózy. Praha: nakl. Lidové noviny (ČK), 2008, s. 277470; s M. Procházkou.

Překlady (odborná literatura):

 • E. Le Grand: Kundera aneb paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998. 
 • E. Lévinas: Čas a jiné  Le temps et  l´autre (dvojjazyčná edice). Praha: Dauphin, 1997.
 • L. Benoist: Znaky, symboly  a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Účast v týmových pracích:

 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • Slovník spisovatelů (frankofonní literatury). Praha: Libri, 2002.
 • Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.
 • Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Pardubice: Mlejnek, 1993  též redaktor; s A. Houskovou
 • Český romantismus v evropském kontextu. Pardubice: Mlejnek, 1993  též redaktor; s M. Procházkou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI