Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Korespondence a dílo Jakuba Demla; edice moderní a současné české literatury.

Studium a stáže

1989–1997 FF UK, obor Český jazyk a literatura; 1998–2006 FF UK, doktorské studium v Ústavu české literatury a literární vědy.

Zaměstnání

1996–1999 učitelka českého jazyka a literatury na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze; 1997–2000 korektorka v Lidových novinách; 2000–2009 redaktorka v Lidových novinách, od 2003 v knižní rubrice přílohy Orientace; 2006–2007 odborná asistentka v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK; 20072012 externí vyučující tamtéž; od 2009 redaktorka a publicistka na volné noze; 2011–2012 redaktorka nakladatelství Plus; 2013–2015 redaktorka nakladatelství Kalich; od 2014 členkou v Edičním a textologickém oddělení ÚČL AV ČR; od 2015 vedoucí katedry literární tvorby Literární akademie, IACP. Vedoucí týmu pro výzkum korespondence Jakuba Demla.

Výběrová bibliografie

Odborné studie a články:

 • Neznámé březinovské rukopisy ve fondu Jakuba Demla v LA PNP Praha. In: Vrabcová, E., Otokar Březina 2018. Praha, Togga, 2019, s. 55–78; s Š. Kořínkovou
 • Tasovský betlém. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 7–9.
 • Jediná kniha Jakuba Demla, Bedřicha Fučíka a Vladimíra Binara. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 144–157.
 • „Noli me tangere. Cenzura Zapomenutého světla a dalších textů Jakuba Demla v letech 1929–1935“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal  P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 17492014. Praha: Academia Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015; s Š. Kořínkovou.
 • „Už jste hotovi s Apokalypsou? Jakub Deml ve střetech s cenzurou brněnské konzistoře v letech 1905–1913“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 17492014. Praha: Academia Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015; s Š. Kořínkovou.
 • „Korespondence Jakuba Demla na pomezí dokumentu a básnického textu: Poznámky a dilemata z průběžné ediční přípravy“. Česká literatura. Roč. 62, č. 4, 2014.
 • „Dílo v druhé osobě. Korespondence v rukopisech a knihách Jakuba Demla do roku 1918. In: KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana (1903–1935) a rukopisné vzpomínky Jakuba Demla na Josefa Floriana. In: LA PNP 43, 2011; s I. Pejchalem.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Antonie Svobodové (1912–1914). In: LA PNP 43, 2011.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaromíra Doležala Pojezdného (1912–1958). In: KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Čtenář Jakub Deml. In: J. Kubíček (ed.): Moravská zemská knihovna v Brně 1808–2008. Brno: Moravská zemská knihovna, 2008, s. 59–69.
 • Co je Demlův sen? Kdy se stal Jakub Deml básníkem? (Pět verzí prózy Sen jeden svítí). In: T. Kubíček  J. Wiendl (eds.): Víra a výraz. Brno: Host, 2005, s. 434–444.
 • O nedotknutelnosti jednoho Demlova snu. Proměny Demlova Znamení ve snu v letech 1902–1937. Praha: Tvary (příloha časopisu Tvar), sv. 16. Řada A, 2004.

Knižní doslovy, předmluvy, eseje:

 • Toto mi dobře uschovejte! In: Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka. Praha  Podlesí: Dauphin, 2013 – předmluva.
 • Je Doritka naživu? Ano, je! In: J. Balabán: Dílo III – Publicistika a hry. Brno: Host, 2012 – doslov.
 • Vyhnanci na zemi. In: M. Klánský: Albatros. Praha: Plus, 2012 – doslov.
 • Ohlas balad villonských. O českých kalendářích, francouzských baladách a jiných hrách v nádherné době. In: M. Horáček: Český kalendář. Praha: NLN, 2012 – doslov.
 • Začíná se na zemi vtělovat Slovo. In: Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Praha  Podlesí: Dauphin, 2012 – předmluva.
 • Nic jiného než tajemství. In: Š. Kořínková (ed.): I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi; II. svazek Korespondence Jakuba Demla. Praha  Podlesí: Dauphin, 2011 – předmluva.
 • Nikdo není vítěz... ale každý má svůj úkol a může ho splnit aneb O příbězích Jana Balabána a lidech z obrácené strany Měsíce. Lidové noviny 23, č. 118.
 • Vyzvání na cestu. In: Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha  Podlesí: Dauphin, 2010 – předmluva.
 • Signály života. In: S. Kudláček: Schůzka v lomu. Brno: Host, 2009 – doslov.
 • Malý kousek druhého slona. Nad dopisy Jakuba Demla – k 131. narozeninám. Dobrá adresa 10, č. 8, 2009, s. 30–38 – esej.
 • Svým přátelům budou platit hvězdami. Před 130 lety se narodili Jakub Deml a Ladislav Klíma. A2 4, č. 34, 2008, s. 1 a 16–17 – esej.

Edice:

Sborníky

 • KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Honzo, ahoj! Setkání s Janem Balabánem. Praha: Kalich, 2011; s M. Plzákem.

Dopisy a vzpomínky (časopisecky)

 • Jakub Deml: Sedm let jsem u vás sloužil. Ukázka z básníkových rukopisných vzpomínek na Josefa Floriana. Souvislosti 23, č. 4, 2012, s. 4–10.
 • Juliana Jirousová: Ahoj můj miláčku. Z dopisů Juliany Jirousové Ivanu Martinu Jirousovi do vězení. Souvislosti 22, č. 3, 2011, s. 84–101; s P. Klimešovou.
 • Marta Milotová: Strýček z vily. Vzpomínky na Jakuba Demla. Souvislosti 22, č. 2, 2011, s. 94–106; s K. Moldovou.

Knihy

 • Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2018; s E. Davidovou, Š. Kořínkovou, I. Mrázkovou a B. Podanou.
 • Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2016; s Š. Kořínkovou.
 • Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Dauphin, Praha, 2015; s E. Davidovou a P. Klimešovou.
 • Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha, 2014; s E. Davidovou, Š. Kořínkovou a L. Žehrovou.
 • M. Horáček: Český kalendář. Praha: NLN, 2012.
 • M. Klánský: Albatros. Praha: Plus, 2012.
 • J. Roth: Filiálka pekla na zemi. Spisy z emigrace. Přel. O. Sekal. Praha: Academia, 2011; s J. Šamšulou.
 • K. Skalický: Po stopách neznámého Boha. 4., přeprac. vyd. Praha: Trinitas, 2011.
 • K. Říha: Hledání středu. Praha: Trinitas, 2010.
 • K. Vrána  Václav Havel: Poslání a pokušení slova. Praha: Trinitas a Křesťanská akademie, 2009.

Účast v kolektivních pracích:

 • Edice Korespondence Jakuba Demla. Dauphin, od roku 2010 – řízení ediční řady.
 • V. Menclová: Slovník českých spisovatelů. Eds. V. Menclová  V. Vaněk. Praha: Libri, 2000, 2005 – spoluautorka slovníkových hesel.