Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Česká populární literatura; instituce a dějiny literární kultury; česká literatura po roce 1945.

Studium a stáže

19861991 FŘ VŠE Praha, obor Automatizované systémy řízení (Ing.); 19942000 FF UK, externě postgraduální studium Dějin české literatury (Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení; Ph.D.); 1997 SSEES, University of London, půlroční studijní pobyt.

Zaměstnání

19901995 redaktor Lidových novin (poslední rok vedoucí kulturní rubriky); od 1995 odborný pracovník, od 1999 vedoucí Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; 20032010 FF UK, odborný asistent na Katedře české literatury a literární vědy; 20032010 vedoucí Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od července 2010 ředitel ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen vědecké rady ÚČL (19992006); místopředseda oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20012003); člen Akademického sněmu AV ČR (od 2002); člen redakčního kruhu časopisu Česká literatura (od 2003); člen Poradního sboru pro archiválie PNP; předseda Rady ÚČL (20072010); člen Rady ÚČL (od 2010); člen oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20082010); předseda Rady Památníku národního písemnictví (od 2010) ; člen Rady Střediska společných činností AV ČR (od 2011); člen Redakční rady České knižnice (od 2016).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. (vědecký redaktor).
 • Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení 19381951. Brno: Host, 2004 [2005].
 • Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum, 2003; s M. Jarešem (errata ke knize zde).

Studie:

 • České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: T. Pavlíček  P. Píša  M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013], s. 485532; s M. Pokornou a P. Šámalem.
 • České literární vavříny. Dodatek. In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 339–393; s J. Trávníčkem.
 • „,Abych tu věc protáhl… K strategiím Fučíkova protokolu. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík / věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 95–120.
 • «Русак», животное, добрая душа и художник. Национальные стереотипы русских и России в чешской литературе начала ХХI века. Славянский альманах: 2011. Мoсква: Издательство «Индрик», 2012, s. 317–328.
 • Továrna na Absolutno jako experiment s médiem. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků [2010], č. 48, s. 4–12.
 • Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker. K situaci žánru v české kultuře třicatých a čtyřicatých let 20. stoleti. Slovenská literatúra 56, č. 5–6, 2009, s. 438–451.
 • Chaos bez hranic. Populární beletristé normalizačního období v devadesátých letech. Bohemica Olomucensia 1, č. 2, 2009, s. 192–206.
 • Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich [11], č. 1, 2009, s. 47–54.
 • Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse. In: T. Breň  P. Janáček (edd.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2009, s. 180–205.
 • Lebrunovo bratrstvo. In: E. Fiker: Zlatá čtyřka. Praha: Comics Centrum, 2009, s. 285–298.
 • O Eduardu Fikerovi a jeho Hloubce. In: E. Fiker: Hloubka. Praha: Comics Centrum, 2007, s. 719.
 • Socialistický realismus: co s ním?Týdeník A2 3, č. 22, 2007, s. 1, 1617.
 • Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 1524.
 • Co to znamená, když se řekne ,literary culture? (Na okraj jednoho výskytu pojmu v anglofonním myšlení o literatuře). Česká literatura 53, 2005, č. 4, s. 556569.
 • Hrabal's Listopadový uragán in the Context of the ,November Revolution as a Literary Theme. In: D. Short (ed.): sb. Bohumil Hrabal (191497). London: SSEES, 2004, s. 105118.

Redakce:

 • Bibliograf František Knopp. Usp. A. Zach, P. Šámal, P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2016.
 • Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce. Slavětín: Obec Slavětín, 2014.
 • „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Usp. T. Breň – P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.
 • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Usp. M. Jareš  P. Janáček  P. Šámal. Praha: ÚČL AV ČR, 2005 (ke stažení zde).
 • Pátečníci a Karel Poláček. Sborník. Boskovice: Albert, 2001.
 • Česká a slovenská literatura dnes. Sborník. Praha – Opava: ÚČL AV ČR – Slezská univerzita, 1997.

Účast v týmových pracích:

 • Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013]  výběr, překlady, komentáře, s dalšími.
 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008 (též člen redakce).
 • Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. Praha: Brána, 1998.
 • Český Parnas. Literatura 19701990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993.

 

Přehled odborné činnosti