Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká a slovenská literatura 20. a 21. století; populární literatura; dějiny komiksu; dějiny nakladatelství; lexikografie.

Studium a stáže

19931998 FF UP, obor Teorie a dějiny dramatických umění; 2014-2018 doktorské studium na FF UP.

Zaměstnání

1992 Liaz Liberec; od 1999-2009 pracovník Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; od 2010 člen Oddělení literární lexikografie ÚČL AV ČR; 19992013 redaktor časopisu Tvar.

Akademické funkce

Člen redakčních rad časopisů Aluze a Slovenská literatúra; člen redakční rady nakladatelství Academia.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Dějiny české detekticvky. Praha, Paseka 2019; s P. Mandysem.
 • V panelech a bublinách. Praha: Akropolis, 2015; s P. Kořínkem a M. Foretem.
 • Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014; s P. Kořínkem (hl. redaktor), M. Foretem a T. Prokůpkem.
 • Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum, 2003; s P. Janáčkem.

Studie:

 • „Dva kapitáni: Belan a Záruba : případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány“. Slovenská literatúra 66, 2019, č. 3, s. 180–187.
 • „Literární tvorba v Plzni v letech 1945-1990". In Dějiny města Plzně 3 (1918–1990). Plzeň, statutární město Plzeň 2018, s. 803–828; s D. Mačasem.
 • „Satira vnitřní a vnější". In: Antošíková, L. (ed.): Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia 2017, s. 142-149.
 • „Rozchod, trotle!". In: Schmarc, V. (ed.): Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2015, s. 151-160.
 • „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda). In: Počátky populární kultury v českých zemích, http://projekt.cspk.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/Craw_ref.pdf.
 • Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu. Slovenská literatúra 60, 2013, č. 6, s. 455–461.
 • Hranice komiksu, hledání non-sequitur. In: M. Foret  P. Kořínek  T. Prokůpek  M. Jareš (eds.): Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Filozofické fakultě, 2012, s. 63–82.
 • Podzemím. In: P. Kořínek a T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 128–151.
 • Vítr se vrací k Acheirům. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: ÚSL SAV a PedF Trnavskej university v Trnavě, 2012, s. 90–98.
 • Bůh do domu? Exilová zkušenost v próze let 1945–1949. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 211216.
 • Stín mrtvého. Výlety (jiných) autorů první poloviny 20. století do (jiného) žánru. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Bratislava: ÚSL SAV, 2011, s. 102–113.
 • Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení. In: L. Peisertová  V. Petrbok  J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25.27. února 2010. Praha: Academia, 2011, s. 106–115.
 • A vůbec tenhle brouk... Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2010, s. 101–131.
 • Dobrý voják Švejk a komiks. Česká literatura 58, 2010, č. 5, s. 607–625; s T. Prokůpkem.
 • Strážayova Palina. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 4, s. 331–342.
 • Autorské honoráře ve světle vzpomínek nakladatelů. In: T. Breň – P. Janáček (eds.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 145–150.
 • Česká a slovenská literární spolupráce v britském válečném exilu. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29–37.
 • „,Odpuzující jednání, odpuzující osoby, odpuzující psaní, odpuzující zápletka, odpuzující závěr. Rozsudek: Odpuzující: Mickey Spillane a ,hammerovská série na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 5–6, s. 430–435.
 • Krvavý masopust oregonský aneb Svět ,amerického detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: K. Bláhová  V. Petrbok (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 22.24. února 2007. Praha: Academia a KLP – Koniasch Latin Press, 2008, s. 330–335.
 • Poezie ve sbornících britského válečného exilu. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 1, s. 44–69.

Edice:

 • R. Weiner: Přetržená nit a jiné rané prózy. Praha, dybbuk 2020.
 • L. Radimský: Texty z exilu. Praha, Knihovna Libri prohibiti 2019; s K. Volkovo a J. Gruntorádem.
 • Z. Barborka: Hommage (básně a prózy). Praha, dybbuk 2018.
 • L. Novák: Dílo III – Překlady. Praha, dybbuk 2018. 376 s.
 • Lupiči nedobytných pokladen. Výbor z detektivních povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století. Praha, Knižní klub 2015.
 • K. M. Čapek Chod: Větrník. Praha – Podlesí: Dauphin, 2014.
 • D. Ž. Bor – J. Veselský: Držme se! Vzájemná korespondence z let 19982004. Praha: Trigon, 2013; s B. Správcovou.
 • V. Macura: Kalendárium (fragmenty)Tvar, 2012, č. 14–21; usp. a připraveno k vyd. s M. Škrabalem
 • F. Listopad: Básně II : Sebrané spisy  svazek II. 19922012. Praha – Podlesí: Dauphin, 2012; ed. spolupráce s M. Hrubým a O. Stehlíkovou.
 • F. Listopad: Básně I. Sebrané spisy  svazek I. 19431981. Praha – Podlesí: Dauphin, 2011; ed. spolupráce s M. Hrubým a O. Stehlíkovou.
 • Š. Strážay: Básnické dielo. Bratislava: Kalligram, 2011.
 • Milada Součková: Manifest. Kapitola z rukopisu knihy Neznámý člověk. Česká literatura 59, 2011, č. 4, s. 572–603.
 • V. Michl: Daleko je moje Tipperary. Praha: Libri prohibiti, 2011; usp. a připraveno k vyd. s M. Přibáněm.
 • V. Körner: Rozhovory 1964–2009. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 11).
 • J. Kocourek: Marto Marto Marto. Deníky 1927–1932. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009.
 • I. Machulková: Zamkni les a pojď (Výbor z básní). Brno: Host  vydavatelství, 2009.
 • M. Mareš: Přicházím z periferie republiky. Praha: Academia, 2009.
 • V. Körner: Smrt svatého Vojtěcha. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 9).
 • J. Šafařík: Hrady skutečné a povětrné. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008; usp. a připraveno k vyd. s J. Říhou.
 • V. Körner: Život za podpis. Anděl milosrdenství. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 7).
 • V. Körner: Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 4).
 • V. Körner: Lékař umírajícího času. Praha – Podlesí: Dauphin, 2007. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 5).
 • V. Körner: Písečná kosa. Praha – Podlesí: Dauphin, 2007. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 3).
 • Básně pro děti / Jak se učil vítr číst. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006; básně vybrány a usp. s J. Říhou.
 • V.Körner: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 2).
 • V. Körner: Post bellum 1866. Oklamaný-Der Betrogene. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 6).

Účast v týmových pracích:

 • Literární kronika první republiky. Údálosti - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚĆL AV ČR - PNP 2018.
 • Český literární samizdat 1949-1989, Praha, Academia 2018.
 • Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014; R. Passia, I. Taranenková (eds.).
 • Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014; s P. Kořínkem (hl. redaktor) a dalšími.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014; s M. Přibáněm a dalšími.
 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008 (též člen redakce).
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz).

 

Přehled odborné činnosti