Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Divadlo raného novověku v českých zemích; raně novověké teorie dramatu.

Studium a stáže

1994–2002 FF UK, obor latina, francouzština, divadelní věda; 2002–2010 FF UK, doktorské studium na Katedře divadelní vědy, Ph.D. 2010 (disertační práce Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století).

Zaměstnání

2001–2003 oddělení bibliografie, Divadelní ústavu Praha; od 20032011 Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění, Divadelní ústav Praha; od 2011 Oddělení pro výzkum starší literatury v ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií. Praha, Academia 2016.
 • Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Praha 2011.

Studie:

 • Otcové, synové, bratři a světci. Divadelní revue 1/2003, s. 15–27.
 • Malý velký Kelt. In: Pop History. Praha 2003, s. 121–130.
 • Korunované století – deklamační drama, melodrama a komedie v jednom. In: Miscellanea Theatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha 2005, s. 81–88.
 • Arnold Engel a jeho tři tragédie pro zakončení školního roku na jezuitských gymnáziích. Divadelní revue 2/2006, s. 1420.
 • Franciscus Lang a jezuitské divadlo (překlad části pojednání ,Dissertatio de actione scenica a úvodní studie). Disk 18, 2006, s. 95–116.
 • Jak se smáli netopýři + překlad části hry ,Saeculum coronatum … Divadelní revue 1/2007, s. 53–60 a 93–97.
 • Zrcadlo ctnosti, zázrak výmluvnosti, věštírna moudrosti (Jezuitské hry o sv. Kateřině Alexandrijské). Divadelní revue 4/2008, s. 15–24.
 • Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české provincie. In: Latina v českém a církevním školství. Praha 2009.
 • Úvod do kapitoly ,Jesuitské divadlo v Čechách. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 894908; s K. Bobkovou-Valentovou.
 • Komische Elemente im Jesuitendrama. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 93545.  
 • Motiv divadla a herectví ve třech hrách o sv. Genesiovi. Divadelní revue 3/2010, s. 38–45.
 • Jezuitští dramatici  mezi povinností a uměleckou tvorbou. Folia Historica Bohemica 1/2011, s. 117–130.
 • Mezi rekonstrukcí a šokem: Historicky poučená interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně. Divadelní revue 2/2011, s. 7–16; s M. Bažilem.
 • Mezi duchovním a světským (Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století). Cornova 1/ 2012, s. 4964.
 • Amabimus nos! (Láska, žárlivost a nenávist na jevištích jezuitských gymnázií). Cornova 4, č. 1/2014, s. 121130.
 • Prologues, Choruses and Epilogues in Jesuit School Plays from Provincia Bohemia SJ. In: Czibula, K. – Demeter, J.– Pintér, M. (eds.): A szövegtől a szcenikáig
  Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből 1. Eger, Liceum Kiadó 2016, s. 31–43.
 • Tři jezuitské hry o třech křesťanských bratrech a jedné turecké princezně". Divadelní revue 27, 2016, č. 2, s. 133-149.
 • Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême". In: Ducreux, M. (eds.): Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des
  Habsbourg. Liège, Presses universitaires de Liège 2016, s. 211-219.
 • „The End of School Year on the Stage of Jesuit Schools in the Bohemian Province". Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. 2/2016, s. 125-135.
 • Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz". In: Neverkla, S. – Zand, G. (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host 2018, s. 275–290.
 • Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes". In: Acta conventus Neo-latini Vindobonensis. Eds. A. Steiner-Weber – F. Römer. Leiden, Brill 2018, s. 369-378.
 • Comment dramatiser le récit biblique". In: Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. (eds.): Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in
  Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Eger, Líceum Kiadó 2019, s. 9–19.
 • Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber aneb Známá neznámá hra o Samsonovi". Divadelní revue 30, 2019, č. 2, s. 37–48.
 • Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi". Česká literatura 67, 2019, č. 6, s. 827–848.

Překlady:

 • „,Memorandum Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkovi. In: Křížové výpravy v pozdním středověku. Praha 2010, s. 179–190.
 • Řeč Mikuláše Biskupce z Pelhřimova na basilejském koncilu v roce 1433. Pelhřimov 2011.
 • Hilarius: Suscitatio Lazari. In: Musarum socius, sborník k poctě Martina Svatoše. Praha 2011, s. 322–343.

Účast v týmových pracích:

 • Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, Czech Lands, Part I, Berlin, De Gruyter 2020.
 • Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. Praha, Historický ústav AV ČR 2018
 • Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia 2015. 645 s.
 • Česká divadelní encyklopedie, svazek Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007. (Německy vyšlo jako Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Praha: Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien – IDU, 2013.)