Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. století; český literární realismus a parnasismus.

Studium a stáže

19992004 FF MU, obor Český jazyk a literatura – hudební věda (diplomové práce K dobové recepci poezie Svatopluka Čecha a Gracian Černušák jako hudební kritik v Lidových novinách); 20042009 FF MU, doktorské studium na Ústavu české literatury a knihovnictví (disertační práce Recepce díla Julia Zeyera v letech 18731901); 2007–2009 zahraniční stáž v Institut für Slawistik, Universität Wien.

Zaměstnání

20042008 interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU; od 2008 učitel SOŠ a SOU obchodní, Brno; od 2008 externí vyučující na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU; od 2011 postdoktorand v Oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • "Sem nevnikla ta bledá nuda žití..." Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století. Michal Fránek. In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 / Praha : Academia 2020, s. 74-82
 • Komentář". In: Charypar, M. (ed.), Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice 2020, s 379-405
 • Centrum versus periferie. Moravská kritika v českém literárním poli". Bohemica litteraria 22, 2019, č. 2, s. 130-155.
 • Báseň Jaroslav Rukopisu královédvorského a její místo v básnickém kultu Hostýna". In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 597-637.
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká opera". In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 933-1006; s J. Kopeckým.
 • O tzv. nesmrtelnosti díla dramatického aneb Co zbylo z Hilberta". In: Text a divadlo, Praha, Academia 2019, s. 295-302.
 • Záboj, Slavoj a Lumír: Postavy bardů z Rukopisu královédvorského v české opeře". Opus musicum 50, 2018, č. 1, s. 6-37; s J. Kopeckým.
 • Postava barda z Rukopisu královédvorského poprvé v české opeře Josef Leopold Zvonař: Záboj (1859–1862). Rozbor opery s edicí libreta". Hudební věda 54, 2017, č. 3, s. 245-288.
 • Parnasistní nektar, realistické uzenky a naturalistický hlad?: K motivům jídla a jeho funkcím v české beletrii druhé poloviny 19. století". In: Krajiny prostřených i prázdných stolů. II., Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu, Pardubice, Univerzita Pardubice 2017 s. 230-244.
 • Ludvík Rittersberk: Die Brüder Edice a překlad libreta Jaroslav ze Šternberka a bitva s Tatary u Olomouce v operním hávu. Hudební věda 54, 2017, č. 1, s. 25-70; s. J. Kopeckým a V. Reittererovou.
 • Zeyer, Vrchlický, Lier: Česká próza v dotyku s parnasismem". In: Haman, A. – Tureček, D., Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host 2215, s. 293-341.
 • Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 107–130.
 • Rukopisy dnes a kdysi. Poslední tečka za (kontra)fakty. In: B. Fořt (ed.): Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2012, s. 263–278.
 • Maloměsto v satirickém zrcadle: Píseň míru Jana Liera. In: E. Gilk (ed.): Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky Rychnov nad Kněžnou – červen 2012. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2012, s. 80–86. 
 • Julius Zeyer – cizinec v české literatuře? K povaze a způsobu včleňování Zeyerova díla do českého literárního kánonu. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012 [1 CD-ROM], s. 1116.
 • Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky. Bohemica litteraria 14, 2011, č. 1, s. 39.
 • Julius Zeyer v zrcadle dobové kritiky. In: J. Kudrnáč  L. Nováková  Z. Urválková  M. Fránek  M. Novotná – T. Riedlbauchová (eds.): Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009 [2011], s. 6270.
 • Anežka Schulzová as a Theatre Critic. In: P. F. Devine  V. Kopecká – J. Kopecký (eds.): Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století. Musicologica Olomucensia 12. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 325340.
 • Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha. In: J. Kudrnáč  L. Nováková – Z. Urválková (eds.): Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Bohemica litteraria, V 10. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 123133.
 • Ženské literární hrdinky v kritikách Elišky Krásnohorské. In: M. Bečková – H. Kupcová (eds.): Labyrint ženského literárního světa. Praha: Literární akademie, 2007, s. 154161.
 • Leoš Janáček ve světle hudebních kritik Graciana Černušáka v Lidových novinách. In: P. Hala (ed.): Musica viva in schola XIX. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 128149.

Edice:

 • Vítězslav Hálek: Básně a prózy. Host, Brno 2020; s M. Charyparem.
 • Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2009 [2011]; s J. Kudrnáčem, L. Novákovou, Z. Urválkovou, M. Novotnou a T. Riedlbauchovou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI