Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Moderní česká a středoevropská literatura; teorie literatury; interpretace a hermeneutika; ediční činnost; literární kultura; výzkumy čtenářů a čtení.

Studium a stáže

19791984 FF UJEP (dnes MU), obor Bohemistika  historie; 19911992 School of Slavonic and East European Studies  Universtity of London (M. A., Language As Memory: Two Czech Poets in Exile  Ivan Jelínek and Ivan Blatný).

Zaměstnání

1984 Divadelní ústav Praha; 19851987 odborný pracovník na FF UJEP (studijní pobyt); 19871991 odborný pracovník v ÚČSL ČSAV (studijní pobyt); 19911997 odborný asistent, docent na FF MU; 19972003 vedoucí Ústavu české literatury FF MU; od 2003 Oddělení teorie prózy v ÚČL AV ČR; od 2007 Oddělení výzkumu literární kultury ÚČL AV ČR; od 2007 Ústav české literatury a literární vědy na FF UK; od 2014 člen mezinárodního projektu „Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ)“.

Akademické funkce

Člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra (19902002); člen redakční rady časopisu Iniciály (19911996); člen redakční rady časopisu Tvar (19922005); člen redakční rady časopisu Host (od 1996); člen redakční rady časopisu List (19911992); člen redakční rady časopisu Česká literatura (od 2003); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (19972002 a od 2006); člen vědecké rady FF MU (19972002); předseda oborové rady (obor Česká literatura) FF MU (19972003); člen oborové rady (obor Česká literatura) FF UK (20052010); člen oborové rady (obor Dějiny novější české literatury) FF JČU (od 2010); člen vědecké rady AV ČR (od 20052009); místopředseda Rady ÚČL AV ČR (od 2007; od 2010 předseda); zástupce ředitele ÚČL AV ČR (od 2007).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 • Reading Bohemia. Readers and Reading in the Czech Republic at the beginning of the 21th century. Praha: Akropolis – The Institute of the Czech Literature CAS: 2015.
 • Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2014.
 • Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014; se Z. Šimečkem.
 • Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013.
 • Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2010). Brno – Praha: Host  Národní knihovna, 2011.
 • Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2008.
 • Vyprávěj mi něco... (Jak si děti osvojují příběhy). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2007.
 • Příběh je mrtev? (schizmata a dilemata moderní prózy). Brno: Host, 2003.
 • Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie od 40. let do současnosti). Brno: Jota  Books, 1998; se Z. Kožmínem.
 • Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: FF Masarykovy univerzity, 1994 (skriptum); se Z. Kožmínem.

Kulturní publicistika

 • D. Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008; s J. Voráčem.
 • A. Goldflam: Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem). Brno: Host, 2007; s P. Štědroněm.

Studie:

 • „Autor i czytelnik jako pole konfliktu (kilka obserwacji“. In: W. Bolecki – W. Soliński – M. Gorczyński: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura. Warszawa: Instytut Badań Literackich 2015, s. 415–422.
 • „Central Europe in narrative Mode“. In: Johann P. Arnason – Petr Hlaváček – Stefan Troebst et al: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: FF UK – FÚ AV ČR, 2015, s. 160–170.
 • „Olvasók és olvasás a Cseh Köztársagában“. Könyvtári Intézet (Bibliotheca Nationalis Hungariae) 24 (60), 2014, č. 2, s. 217–222.

 • České literární vavříny (dodatek). In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2012, s. 339393; s P. Janáčkem.
 • Central Europe. In: P. M. Logan (ed.): The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 165169.
 • Gibt es einen mitteleuropäischen Roman oder gibt es ihn nicht. Bayerisache Akademie der Schönen Künste, Jahrbuch 23, 2009. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, s. 6575.
 • In the Cold Waters of Freedom. Czech Literature After 1989. Edinburgh Review, 128, 2009, s. 5458.
 • Hermeneutické pole (legein peri). Česká literatura, 56, 2008, č. 4, s. 508518.
 • Wie liest man in der Tschechischen Republik (Leseverhalten und Buchkonkat). In: Čtenářství, jeho význam a podpora / Lesen, seine Bedeutung und Förderung. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2008, s. 6083.

 

Edice:

 • V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (editoři českého vydání J. Trávníček a J. Holý). Brno: Host, 2006; doplnění o česká hesla, apendixy, aktualizace literatury předmětu.
 • Od poetiky k diskursu (výbor z polské literární teorie 70.90. let XX. století). Brno: Host, 2002.
 • I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000.
 • I. Jelínek: Básně I. Praha: Ivo Železný, 1999.
 • I. Blatný: Texty a dokumenty 19301948. Brno: Atlantis, 1999.
 • I. Jelínek: V sobě letohrad. Brno: Host, 1998.
 • J. Zábrana: Básně. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993.
 • J. Zábrana: Zeď vzpomínek. Brno: Atlantis, 1992.
 • J. Zábrana: Jistota nejhoršího. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Účast v týmových pracích:

 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, 2015.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Dictionary of Literary Biography. Sv. 232 a 353. Detroit: Gale, 2000, 2009.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Interpretace vybraných děl. Praha: SPN, 1992.

 

Přehled odborné činnosti