Previous Next
Kapitoly z korpusové versologie — cesta správným směrem JIŘÍ MILIČKA Ve středoevropském prostoru se nikdy příliš nezdůrazňovala dichotomie mezi science a humanities, jak ji chápe...
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Moderní česká a středoevropská literatura; teorie literatury; interpretace a hermeneutika; ediční činnost; literární kultura; výzkumy čtenářů a čtení.

Studium a stáže

19791984 FF UJEP (dnes MU), obor Bohemistika  historie; 19911992 School of Slavonic and East European Studies  Universtity of London (M. A., Language As Memory: Two Czech Poets in Exile  Ivan Jelínek and Ivan Blatný).

Zaměstnání

1984 Divadelní ústav Praha; 19851987 odborný pracovník na FF UJEP (studijní pobyt); 19871991 odborný pracovník v ÚČSL ČSAV (studijní pobyt); 19911997 odborný asistent, docent na FF MU; 19972003 vedoucí Ústavu české literatury FF MU; od 2003 Oddělení teorie prózy v ÚČL AV ČR; od 2007 Oddělení výzkumu literární kultury ÚČL AV ČR; od 2007 Ústav české literatury a literární vědy na FF UK; od 2014 člen mezinárodního projektu „Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ)“.

Akademické funkce

Člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra (19902002); člen redakční rady časopisu Iniciály (19911996); člen redakční rady časopisu Tvar (19922005); člen redakční rady časopisu Host (od 1996); člen redakční rady časopisu List (19911992); člen redakční rady časopisu Česká literatura (od 2003); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (19972002 a od 2006); člen vědecké rady FF MU (19972002); předseda oborové rady (obor Česká literatura) FF MU (19972003); člen oborové rady (obor Česká literatura) FF UK (20052010); člen oborové rady (obor Dějiny novější české literatury) FF JČU (od 2010); člen vědecké rady AV ČR (od 20052009); místopředseda Rady ÚČL AV ČR (od 2007; od 2010 předseda); zástupce ředitele ÚČL AV ČR (od 2007).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 • Reading Bohemia. Readers and Reading in the Czech Republic at the beginning of the 21th century. Praha: Akropolis – The Institute of the Czech Literature CAS: 2015.
 • Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2014.
 • Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014; se Z. Šimečkem.
 • Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013.
 • Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2010). Brno – Praha: Host  Národní knihovna, 2011.
 • Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2008.
 • Vyprávěj mi něco... (Jak si děti osvojují příběhy). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2007.
 • Příběh je mrtev? (schizmata a dilemata moderní prózy). Brno: Host, 2003.
 • Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie od 40. let do současnosti). Brno: Jota  Books, 1998; se Z. Kožmínem.
 • Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: FF Masarykovy univerzity, 1994 (skriptum); se Z. Kožmínem.

Kulturní publicistika

 • D. Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008; s J. Voráčem.
 • A. Goldflam: Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem). Brno: Host, 2007; s P. Štědroněm.

Studie:

 • „Autor i czytelnik jako pole konfliktu (kilka obserwacji“. In: W. Bolecki – W. Soliński – M. Gorczyński: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura. Warszawa: Instytut Badań Literackich 2015, s. 415–422.
 • „Central Europe in narrative Mode“. In: Johann P. Arnason – Petr Hlaváček – Stefan Troebst et al: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: FF UK – FÚ AV ČR, 2015, s. 160–170.
 • „Olvasók és olvasás a Cseh Köztársagában“. Könyvtári Intézet (Bibliotheca Nationalis Hungariae) 24 (60), 2014, č. 2, s. 217–222.

 • České literární vavříny (dodatek). In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2012, s. 339393; s P. Janáčkem.
 • Central Europe. In: P. M. Logan (ed.): The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 165169.
 • Gibt es einen mitteleuropäischen Roman oder gibt es ihn nicht. Bayerisache Akademie der Schönen Künste, Jahrbuch 23, 2009. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, s. 6575.
 • In the Cold Waters of Freedom. Czech Literature After 1989. Edinburgh Review, 128, 2009, s. 5458.
 • Hermeneutické pole (legein peri). Česká literatura, 56, 2008, č. 4, s. 508518.
 • Wie liest man in der Tschechischen Republik (Leseverhalten und Buchkonkat). In: Čtenářství, jeho význam a podpora / Lesen, seine Bedeutung und Förderung. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2008, s. 6083.

 

Edice:

 • V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (editoři českého vydání J. Trávníček a J. Holý). Brno: Host, 2006; doplnění o česká hesla, apendixy, aktualizace literatury předmětu.
 • Od poetiky k diskursu (výbor z polské literární teorie 70.90. let XX. století). Brno: Host, 2002.
 • I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000.
 • I. Jelínek: Básně I. Praha: Ivo Železný, 1999.
 • I. Blatný: Texty a dokumenty 19301948. Brno: Atlantis, 1999.
 • I. Jelínek: V sobě letohrad. Brno: Host, 1998.
 • J. Zábrana: Básně. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993.
 • J. Zábrana: Zeď vzpomínek. Brno: Atlantis, 1992.
 • J. Zábrana: Jistota nejhoršího. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Účast v týmových pracích:

 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, 2015.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Dictionary of Literary Biography. Sv. 232 a 353. Detroit: Gale, 2000, 2009.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Interpretace vybraných děl. Praha: SPN, 1992.

 

Přehled odborné činnosti