Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Cenzura 1. poloviny 19. století v českém a rakouském kontextu.

Studium a stáže

2004–2010 FF UK, obor němčina  historie; 2008 Heidelberg, semestrální studium v rámci programu Erasmus; 2009–2010, 2013 a 2014 Vídeň, studijní a výzkumné pobyty v rámci programu Aktion, resp. meziuniverzitní dohody; 2014–2015 Lipsko, výzkumný pobyt v rámci programu DAAD; 2010-2018  FF UK, obor České dějiny, postgraduální studium.

Zaměstnání

2010 Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od 2018 uvolněný člen ZMČ Praha 6, předseda kontrolního výboru.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • C. Madl – M. Wögerbauer – P. Píša: Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2019.
 • C. Madl – P. Píša – M. Wögerbauer: Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019.
 • “weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index. Academia Verlag, Sankt Augustin 2018; s W. Künnem.
 • P. Píša, – M. Wögerbauer – J. Lukáš: Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017.
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv [vědecký redaktor].

Studie:

 • A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években". Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata 152, 2018, č. 2, s. 651-670; s J. Januškou, J.
 • „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy. Česká literatura 66, 2018, č. 1, s. 34-69.
 • Das Königreich Böhmen (1750–1848)". In: Bachleitner, N., Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau 2017, s. 193-215 2017 [s M. Wögerbauerem].
 • "Revoluce otřásající trůnem i oltářem": obraz husitství v cenzurních dokumentech první poloviny 19. století. In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR,2016, s. 114-123.
 • Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský. In: M. Hrdina – K. Piorecká (edd.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. stoletíSborník příspěvků z 33: ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 21.–23. února 2013. Praha: Academia, 2014, s. 70–78. 
 • Versuche um Ausbau der Standardsprachen im mittel- und osteuropäischen Raum: nationale Bewegungim 19. Jahrhundert vs. dialektale und regionale Wikipedias. In: S. Behensky (ed.): m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012, s. 32–39.
 • Možnosti a meze intervence: František Palacký a rakouská cenzura ve 20. letech 19. století. In: Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu Tábor 15, 2011, s. 91–102.
 • Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena. In: K. Piorecká – I. Navrátil (edd.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily – Pekařova společnost Českého ráje, 2011, sv. 2, s. 97–107; s L. Kusákovou.
 • „,Policajtštější nežli obrpolicajti říšští. Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literaturaDějiny a současnost 33, 2011, 9, s. 30–33.
 • Unterdrückung des nationalen Geistes? Zensur in Böhmen zwischen 1815 und 1848. In: U. Ebel  S. Lembcke (Hg.): Spannungsfelder: Literatur und Freiheit, Marburg: Tectum Verlag, 2010, s. 8993.
 • Dvojí role cenzury při konstituování národního vědomí. In: D. Heeg (ed.): m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München – Berlin: Verlag Otto Sagner (= Slavistische Beiträge 479), s. 179–184.
 • Česko-lužické styky v 1. polovině 19. století. In: Česko-lužický věstník 16, 2006, s. 16–18, 19–22, 28–30, 36–38; 17, 2007, s. 9–12, 24–26.

Edice:

 • T. Pavlíček – P. Píša – M. Wögerbauer (edd.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012. 

 

Přehled odborné činnosti