Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. století; obrozenská poezie.

Studium a stáže

1991–1997 FF UK, bohemistika; od 2011 FF UP, doktorandské studium na Katedře bohemistiky.

Zaměstnání

1997–1998 lektorka v Náprstkově muzeu; od 1998 odborná pracovnice Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna); od 2012 Oddělení literární lexikografie tamtéž.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 

 • Václav Levý. Legenda o nadaném kuchtíkovi. Hostivice, Baron 2020.

 

Studie:

 • Hra pro zasvěcené. Veršované hádanky v obrozenských časopisech. In: Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň 20. – 22. února 2020. Eds. E. Bendová – Z. Hojda. Praha, Academia 2021 [v tisku].
 • „Pražské pověsti v básnickém díle Šebestiána Hněvkovského". In: Přemysl Oráč se vrací domů aneb Staré pověsti české. Eds. M. Zemanová – V. Zeman. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem – Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF 2017, s. 123–132.
 • „Malí gratulanti. K podobě a úloze sbírek veršovaných přání v 19. století". Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48, 2016, s. 158–175.
 • „Cestopisné črty v časopisu Poutník". In: Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc 2015, s. 79–89. 
 • „Smíšené básně Josefa Vlastimila Kamarýta“. In: Josef Vlastimil Kamarýt: Život, dílo, doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.–22. 3. 2007. Velešín: Město Velešín a kol., 2007, s. 62–70.
 • „,Vínek z kopřiv a bodláčí‘. Český obrozenský epigramČeská literatura 52, 2004, č. 1, s. 4757.
 • Vděčné srdce. Blahopřejné verše v 19. století. In: Biedermeier v českých zemích. Praha 2004, s. 317325.
 • Vlast pláče (básně Vojtěcha Nejedlého, které vznikaly mezi lety 18011821 u příležitosti úmrtí významných osobností tehdejšího literárního a společenského života). In: sb. Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha 2001, s. 161168.
 • Dvě verze Děvína Šebestiána Hněvkovského. Proměny textu ovlivněné dobovou normou. In: sb. Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha 2000, s. 214223.
 • Příroda v díle Svatopluka Čecha. Protiklad české krajiny a exotických krajů. In: sb. U jednoho stolu. Prof. PhDr. Janáčkové k 70. narozeninám, soukromý tisk za spolupráce ÚČL AV ČR. Praha 2000, s. 182188.

Účast v týmových pracích:

 • M. Přibáň a kol.: Český literární samizdat 1949-1989Praha: Academia - ÚČL AV ČR 2014.
 • M. Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia 2014.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz).
 • Kritická hybridní edice  Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze. Praha: ÚČL AV ČR, 2007.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. CD-ROM. Praha: ÚČL AV ČR, 2002.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI