Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Středověká historiografie (bohemikální, francouzskojazyčná), genderové reprezentace ve středověké literatuře

 

Studium a stáže

2018: Universität Konstanz (badatelský pobyt)
2015–2016: Univerzita Karlova, Queen Mary University of London, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Stiftsbibliothek Klosterneuburg (Joint training programme Digital Editing of Medieval Manuscripts)
2010–2017: FF UK, Université Paris-Sorbonne (doktorské studium historie)
2010–2015: Université Paris-Sorbonne (výzkumné pobyty v rámci doktorského programu cotutelle, celkem 20 měsíců)
2007–2010: FF UP (magisterské studium historie – francouzské filologie)
2006–2007: Université de Provence (Erasmus)
2004–2005: Université d’Orléans (roční studium francouzského jazyka a literatury)
2003–2007: FF UP (bakalářské studium historie – francouzské filologie)

 

Zaměstnání

Od r. 2020: ÚČL AV ČR
Od. R. 2018: redaktorka v NLN (externí spolupráce)
2018–2019: FF UK, Ústav českých dějin (postdok)
2016–2017: FF OÚ, Katedra historie (spolupráce na grantovém projektu)
Od r. 2015: UPCES CERGE-EI – UK (vedení kurzu Prague as a Living History)
2012–2018: FLÚ AV ČR, Centrum medievistických studií (spolupráce na grantovém projektu)
2010–2018: FF UK, Ústav českých dějin (spoluvedení francouzsko-českého semináře)
Překlady z francouzštiny (Karolinum, Argo)

 

Výběrová blibliografie

Knihy:

 •  Soukupová, V.: La construction de la réalité historique chez Jean Froissart. Lʼhistorien et sa matière, Paris, H. Champion (v tisku; 2021).

Studie:

 • Soukupová, V.: Proměny genderových reprezentací v literatuře husitské doby. In: Soukup, P. – Cermanová, P. (eds.): Husitské re-formace. Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Praha, NLN, 2019, s. 173–200.

 • Soukupová, V.: Froissart, zamilovaný mladík a ženský smích. Komika ve dvorské literatuře. In: Bažant, V. Šorm, M (eds.): Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 2019, s. 333–346.

 • Soukupová, V.: Kristina Pisánská a obhajoba ženské identity v pozdním středověku. In: Kristina Pisánská: Kniha o městě dam (komentovaný překlad). Praha, Argo, 2018, s. 5–37.

 • Soukupová, V.: Jean Froissart a politické identity ve Francii v závěru 14. století. Historica Olomucensia 53, 2017, s. 27–45.

 • Vejrychová, V.: Heterodoxie, etnická odlišnost a zobrazení nepřítele ve francouzských a burgundských pramenech 15. století. In: Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016, s. 85–114.

 • Vejrychová, V. – Bažant, V.: Narativní utváření odlišnosti v pozdním středověku. In: Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016, s. 11–30.

 • Vejrychová, V.: Role královny a jejich reflexe ve Zbraslavské kronice. Studia mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 55–79.

 • Vejrychová, V.: La réécriture de l’histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources. In: Anheim, É. – Chastang, P. – Mora-Lebrun, F, - Rochebouet, A. (eds.): Lʼécriture de lʼhistoire au Moyen Âge : contraintes génériques, contraintes documentaires. Paris, Classiques Garnier, 2015, s. 103–114.

 • Vejrychová, V.: Figures des reines dans les chroniques tchèques du XIVe siècle: idéal, pouvoir, transgressions. Médiévales 67, 2015, s. 31–47

 • Vejrychová, V.: Le concept de la nation chez Jean Froissart. Revue de l’IFHA (Institut français d’histoire en Allemagne) 6, 2014, s. 1–7, publikováno elektronicky na adrese http://ifha.revues.org/8043

 • Vejrychová, V.: Conclure la paix avec les révoltés. La Paix de Tournai (1385) dans les Chroniques de Jean Froissart. Questes – Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes 26, 2013, s. 57–73.

 • Vejrychová, V.: La fête comme expression des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart. Camenulae 9, 2013, s. 1–15, publikováno elektronicky na adrese http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-1/activites-3224/

Edice:

 • Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016.

Překlady:

 • Guenée, B.: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a jeho Román o králích, Praha, Karolinum, 2020.
 • Kristina Pisánská, Kniha o městě dam, Praha, Argo, 2018.
 • Hélary, X.: Courtrai. 11. července 1302. Praha, Karolinum, 2017.