Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká a polská literatura 2. poloviny 20. století; autobiografická literatura; bibliografie

Studium a stáže

2017-2018 Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách CEFRES (Praha) – spolupracující doktorandka v rámci Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia; 2015-2016 Karlova univerzita – Ústav české literatury a komparatistiky (Visegrad Fund scholarship); 2015 Akademie věd České republiky – Ústav pro českou literaturu (Erasmus+); 2014-2015 Masarykova univerzita – Ústav české literatury a knihovnictví (Visegrad Fund scholarship). 2013-2019 Opolská univerzita – doktorské studium (disertace: Devátý životopis – rozměry autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa); 2011-2013 Opolská univerzita (Opole) – magisterské studium v oboru Slavistika; 2008-2011 Opolská univerzita (Opole) – bakalářské studium v oboru Slavistika; specializace: dějiny filmu a divadla.

Zaměstnání

2012-2014 vyučující semestrálních kurzů polštiny a českých reálií na univerzitách v Opolí a v Brně; 2017-2019 bibliografka v ÚČL AV ČR; od 2020 koordinatorka sekce současné bibliografie výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie při ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Vzájemné kolonizování české a německé kultury v románu Oty Filipa Cesta ke hřbitovu, in: Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur: Imaginationen und Interrelationen, Petra James/Helga Mitterbauer (Eds.), Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur 2021, s. 165-186.
 • Překlady děl Jakuba Demla do polštiny, in: Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice Almanach z konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a Praze 2017, Daniela Iwashita (ed.), Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 274-285.
 • Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa , in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája V, Aleksander Urkom (ed.), Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet 2017, s. 29-31.
 • Postmoderní smrt bohyně: „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové, in: Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumaní, Tereza Dědinová (ed.), Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2016, s. 313-321.
 • V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: Od počátků k současnosti (1955-2015)“.  60 let bohemistiky na ELTE, Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová (eds.), Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 49- 56.
 • Maska jako nástroj uspořádání autobiografického prostoru v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia”, in: Litikon 2016, č. 2, s. 69-76.
 • Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa, in: Tváre (ne)reality v literature, Ľubomír Gábor, Gabriel Rožai (eds.), Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela 2016, s. 140-149.
 • Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa, in: Obraz válek a konfliktů: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, Vít Schmarc (ed.), Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2015, s. 367-375.
 • Panoptikum osobitosti v románu Oty Filipa “Sousedé a ti ostatní”, Studia Slavica XIX/2’ 2015, s. 365-370.
 • Narativ vyvrcholení moci ve “Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I, Eliška Gunišová, Lenka Paučová (eds.), Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 57-66.
 • Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”, in: ‘Proudy’ 2/2014, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/studie/2014/2/gnot_postmytus.php .
 • Szczęśliwe dzieciństwo map – płaszczyzny podróży w ‘Biegunach’ Olgi Tokarczuk, in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II, Aleksander Urkom (ed.), Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2014, s. 54-56.