Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Badatelské zaměření

Česká próza a drama po roce 1945; literární kritika po roce 1989; literárněvědná stylistika.

Studium a stáže

20072013 FF MU, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Reflexe současné české prózy v tištěných a internetových periodikách); 2011 studentská mobilita Erasmus: Wien Universität; 20132018 FF MU, Ústav české literatury a knihovnictví, doktorské studium (disertační práce Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století).

Zaměstnání

20142018 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví; od r. 2014 PdF MU, odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU; od r. 2015 externí spolupracovník ÚČL AV ČR (Slovník moderního českého dramatu).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

Studie:

 • The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania 2 (27), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań. 2020, s.101-125; s A. Merenusem.
 • Literární antroponyma v divadelních hrách Voskovce a Wericha; in Klímová, Květoslava — Žižková, Hana (eds.): Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno, Masarykova univerzita 2020, s. 80-125.
 • Nesoustavné výpisky z literárního kritika-hledače JT. In Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2020, s. 189-198.
 • Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret. Theatralia 2019, č. 22, s. Supplementum 2019, 40-51.
 • Obraz „jiného“ a „cizího“ v autobiografické trilogii Terezy Boučkové. In Mieczyslaw Balowski. Obcy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznan, Obcy czy inny w jezy. Poznań: Institut Filologii Slowianskiej, 2018. s. 97-108.
 • „Peter Gábor a jeho ostravská stopa. In Karol Mišovic. Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993“. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. s. 51-60.
 • „Román Všechno je jenom dvakrát v kontextu polistopadových próz o normalizaci“. In Lubomír Machala; Tomáš Franta. Cenová bilance 2016. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 126-142.
 • „Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině“. Bohemistyka, Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 5-18.
 • „David Zábranský (prostřednictvím herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny“. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III: Motiv domova ve slovanských literaturách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 71-80.
 • „Kosmické jaro“. Theatralia (Supplementum), Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 49-53.
 • „Hledání hodnot a měřítek: chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? K diskuzím o reflexi české literatury na počátku 90. let 20. století“. In Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2016. s. 157-178.
 • „Dialogická komunikace v próze“. In MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4, s. 128-138.