Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Badatelské zaměření

Intelektuální dějiny, dějiny šlechty, dějiny cestování v raném novověku, ego-dokumenty

Studium a stáže

FF UK, české dějiny (disertační práce Zdeněk Brtnický z Valdětejna a jeho deník z let 1597‒1603, 2017); FF UK, historie − latina (diplomová práce Edice vybraných dopisů Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta s komentářem a úvodní studií, 2012); zahraniční stáže a badatelské pobyty: Cieszyn (2013), Vídeň (2013), Řím (2014 a 2015).

Zaměstnání

2013 – současnost: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, oddělení novolatinských studií; /2017 ‒ ÚČL AV ČR, oddělení literatury 19. století.

Výběrová bibliografie

Monografie:

Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest Evropou, Praha 2017.

Kapitoly v kolektivních monografiích:

Leopold Jan Šeršník a jeho encyklopedie vzdělanců, in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 173‒185.
Johann Peter Cerroni ‒ jeho život a dílo (spolu s Martinem Svatošem), in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 203‒244.

Studie:

Formování náboženského přesvědčení Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Ladislava Velena ze Žerotína, in: Studia Comeniana et Historica 95–96, XLVI/2016, s. 147‒172.
Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka, in: Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 228‒246.
Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591‒1600, in: Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 103‒132.
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664‒1667, in: Václav Chroust ‒ Zdeňka Buršíková ‒ Karel Viták (vyd.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 ‒ sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 92‒114.
Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta z let 1664−1667, in: Listy filologické 136, č. 1−2, 2013, s. 161–188.
Rytíř Jean de Carro, Karel A. Vinařický a jejich latinská korespondence z let 1829−1843, in: Listy filologické 134, č. 1−2, 2011, s. 95−119.

Edice:

Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, I (A–B), III (E‒F), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2016‒2017.