Previous Next
Jaromír Šavrda demytizovaný PETRA LOUČOVÁ V roce 2018 uplynulo třicet let od nečekaného úmrtí ostravského novináře, básníka, prozaika a disidenta...
Na obranu fanfikce STEFAN SEGI Pojetí akademického psaní o populární kultuře jako obrany má dlouhou tradici, která často více než o populární...
Básně, věci a básně o věcech JIŘÍ JELÍNEK Ve dnech 30. 1. až 2. 2. 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze konala...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Badatelské zaměření

Intelektuální dějiny, dějiny šlechty, dějiny cestování v raném novověku, ego-dokumenty

Studium a stáže

FF UK, české dějiny (disertační práce Zdeněk Brtnický z Valdětejna a jeho deník z let 1597‒1603, 2017); FF UK, historie − latina (diplomová práce Edice vybraných dopisů Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta s komentářem a úvodní studií, 2012); zahraniční stáže a badatelské pobyty: Cieszyn (2013), Vídeň (2013), Řím (2014 a 2015).

Zaměstnání

2013 – současnost: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, oddělení novolatinských studií; /2017 ‒ ÚČL AV ČR, oddělení literatury 19. století.

Výběrová bibliografie

Monografie:

Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest Evropou, Praha 2017.

Kapitoly v kolektivních monografiích:

Leopold Jan Šeršník a jeho encyklopedie vzdělanců, in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 173‒185.
Johann Peter Cerroni ‒ jeho život a dílo (spolu s Martinem Svatošem), in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 203‒244.

Studie:

Formování náboženského přesvědčení Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Ladislava Velena ze Žerotína, in: Studia Comeniana et Historica 95–96, XLVI/2016, s. 147‒172.
Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka, in: Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 228‒246.
Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591‒1600, in: Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 103‒132.
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664‒1667, in: Václav Chroust ‒ Zdeňka Buršíková ‒ Karel Viták (vyd.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 ‒ sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 92‒114.
Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta z let 1664−1667, in: Listy filologické 136, č. 1−2, 2013, s. 161–188.
Rytíř Jean de Carro, Karel A. Vinařický a jejich latinská korespondence z let 1829−1843, in: Listy filologické 134, č. 1−2, 2011, s. 95−119.

Edice:

Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, I (A–B), III (E‒F), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2016‒2017.