Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; moderní česká literatura; genologie.

Studium a stáže

1996–2003 FF UK, český jazyk a literatura (Mgr. 2003); 2001 Universität Erlangen-Nürnberg, jednosemestrální stipendijní pobyt, od 2003 Ústav české literatury a literární vědy, postgraduální studium (Ph.D. 2008); 2004–2005 Universität Konstanz, lektor české literatury.

Zaměstnání

2000–2010 MFF UK (komputační lingvistika, vědecký pracovník), 2005–dosud FF UK (redaktor časopisu Svět literatury); 2005–2015 Literární akademie (2008–2014 vedoucí Katedry literatury a českého jazyka, 2014–2015 prorektor pro vědu), od 2015 dosud odborný pracovník Oddělení lekografie ÚČL AV ČR, od 2016 dosud Vysoká škola kreativní komunikace. Od 2020 vedoucí redaktor časopisu Česká literatura.

Výběrová bibliografie

 Knihy:                   

 • Mokře chodí v suše: Vodník v české literatuře. Praha : Academia 2018.
 • Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha : Akropolis 2013.
 • Literární žánry: Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Praha : Literární akademie 2013.
 • Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha : Academia 2012 (editor s R. Müllerem).

Studie:

 • „Reflexe mediality v Pražské škole". In: R. Müller a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum - ÚČL AV ČR, s. 91-116; s R. Müllerem.
 • „Úvodem. Kapitola III. Ke způsobům výroby samizdatových publikací". In: Přibáň, M. a kol.: Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia 2018, s. 44-53.
 • „Zapomenuté pohádky Josefa Kajetána Tyla“. Bohemica Olomucensia Litteraria, 2017, roč. 9, č. 4, s. 10–36.
 • „Text“, „Intertextualita“, „Žánr“, „Žánrová krajina“. In Matonoha, Jan a kol. Za (de)konstruktivismem : kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha : Academia, 2017, s. 27–31, 32–41, 85–92, 93–95.
 •  „Pojem modus a genologická taxonomie“. In Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. Eds. M. Antoš – P. Hrtánek. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 16–44.
 • „Člověk mezi zvířetem a démonem, lidským a ne-lidským: Jedna interpretace tématu vodníka v české literatuře“. In Jiří Hrabal (ed.). Polidštěné zvíře: Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017, s. 47–58.
 • „Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie: Literárněteoretické poznámky k etnografickému dílu“. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 3, s. 408–418.
 • „Subžánr jako genologická Popelka a románový modus vivendi“. In: Vyvolávání točitých vět. Ed. A. Jedličková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 43–54.
 • „Teorie fikčních světů a genologie“. Svět literatury, 2016, roč. XXVI, č. 53, s. 38–46.
 • „Transformace folklorní látky v umělecké literatuře: Případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise“. Česká literatura, 2015, roč. 63, č. 4, s. 707–723.
 • „Literatura cestopisu zbavená“. In: Jiří Hrabal (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • „Jazyk katolické literatury“. In: Bohemica Olomucensia Litteraria, 2015, roč. 7, č. 2, s. 105–128.
 • „Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign“. In: A. Lass – T. Kubíček (eds.). Roman O. Jakobson – Work in Progress. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, s. 155–169 (s R. Müllerem).
 • „Genologie a funkce literatury“. In Literatura jako výzva a apel. Ed. O. Mainx. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 19–25.
 • „Česká poezie od roku 2000 do současnosti. – Poznámky k české literatuře pro děti a mládež“. Čtenář, 2014, roč. 66, č. 10, s. 369–376.
 •  „Mírné pohyby české literatury od roku 2000 do současnosti“. Čtenář, 2014, roč. 66, č.7–8, s. 281–287.
 • „Modus jako genologický nástroj“. Svět literatury, 2013, roč. XXIII, č. 47, s. 31–42.
 • „Prostor a krajina v literárním díle“. Svět literatury, 2012, roč. XXII, č. 46, s. 20–33.
 •  „Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře“. Studia mythologica Slavica, 2012, roč. XV, s. 247–292 (též in: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-16_Sidak.pdf).
 • Sémantika literární krajiny. In: Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds. P. Komenda – L. Malinová – R. Změlík. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 83–90 (též in: http://cis.webnode.cz/products/misto-prostor-krajina-v-literature-a-kulture/). 
 • Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec u Jana Čepa. In: Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Eds. Z. Zemanová – L. Pořízková. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 277–282.
 • K historicitě a abstrakci žánru. Svět literatury, 2011, roč. XXI, č. 44, s. 25–36.
 • Vznik české literatury je bez kléru nemyslitelný. Katolický týdeník, 2010, roč. XXI, č. 31, s. 5.
 • Literatura architextového pnutí. Host do školy, 2008, č. 4, s. 13–18.
 • Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda. Teologické texty, 2008, roč. 19, č. 2, s. 104–107 (s J. Zámečníkem).
 • Vězeňská próza mezi konfesí a apelem. Host do školy, 2007, č. 5, s. 12–15.
 • Katolická poetika Jana Čepa. In Víra a výraz. Sborník z konference „… bývalo u mne zotvíráno…“. Eds. T. Kubíček – J. Wiendl. Brno: HOST, 2005, 404–416.

 Účast v týmových pracích:

 • Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020.
 • Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia - ÚČL AV ČR 2018.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz).
 • V. Macura – A. Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno : Host, 2013. 
 • V. Menclová – B. Svozil – V.Vaněk (eds.): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005.
 • J. Scholl: 50 klasických románů 20. století: Nejdůležitější romány moderny. Praha: Slovart, 2006.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI