Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Poválečné myšlení o literatuře; sociologie literatury; literární kultura padesátých let.

Studium a stáže

1990–1996 PedF UK, obor čeština  občanská výchova; 19982006 FF UK, externí postgraduální studium na Katedře české literatury a literární vědy (Ph.D., Kapitoly z budovatelské literární kultury).

Zaměstnání

1995–1999 učitel Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze; 19982002 odborný pracovník Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; od 2003 člen Oddělení pro výzkum literární kultury a vedoucí redaktor časopisu Česká literatura tamtéž. Od července 2020 ředitel ÚČL

Akademické funkce

Člen Rady ÚČL AV ČR (2012dosud; od 2017-2020 předseda), člen Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; člen redakčních rad časopisů Slovenská literatúra a Literární archiv; člen hodnotícího panelu Lingvistika a literární vědy Grantové agentury ČR (20132017).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • P. Šámal – T. Pavlíček – V. Barborík – P. Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti. Praha: Academia – ÚČL AV ČR – PNP 2018. [hlavní redaktor].
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. [vědecký redaktor].
 • Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • "The Books that didn’t Make It. Two Collections on the History of Literary Censorship. The Dispersed Censorship System", in Balázs Apor, Péter Apor and Sándor Horváth (eds.): The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2018, s. 335-340.
 • „Když cenzura produkuje. Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče", Slovenská literatúra. 63, 2016, č. 6, s. 479-484.
 • „To nie nasza literatura. Cenzura czeskiej beletrystyki w czasach normalizacji", Studia Slavica XIX, 2015, č. 2, s. 115-125.
 • „‚V duchu potřeb strany...‘. Komunistická strana Československa a (literární) cenzura“. In: J. Kalous  J. Kocian (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, s. 232–238.
 • „České bádání o tiskové a literární cenzuře“. In: T. Pavlíček  P. Píša  M. Wögerbauer: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012, s. 485–532; s M. Pokornou a P. Janáčkem.
 • Znárodněný klasik. Jiráskovská akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády. In: R. Novotný  P. Šámal a kol.: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha  Litomyšl: Paseka, 2011, s. 457472.
 • Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura 57, 2009, č. 2, s. 172195 Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/2-literatura-socialistickeho-realismu; maďarský překlad: „Hogyan váljunk szocialista realistává, avagy saját magunk átdolgozott kiadása“, Korunk 24, 2013, č. 2, s. 42-60]
 • Co přineslo Pražské jaro Literárním novinám? Příspěvek k charakteristice jednoho týdeníku (a jedné generace). In: Pražské jaro 1968: Literatura  film  média. Praha: Literární akademie, 2009, s. 171182.
 • Literární kritika za časů ,normalizace. Literární archiv č. 37, 2006, s. 149179.
 • Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity (Na příkladu Rozsevačky). In: M. Jareš  P. Janáček  P. Šámal (eds.): Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 145169.
 • ,Česká otázka‘ ve světle stalinismu: Karel Kosík a koncept levicového radikalismu. Soudobé dějiny 12, 2005, č. 1, s. 4561.
 • K historii pojmu literární kultura. Poznámky z polské literární vědy. Česká literatura 53, č. 4, s. 541555.
 • „,Normalizace literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 229241.
 • „,Našel jsem nádherné, bílé kosti její... Kritická reflexe Macharova Říma a počátky tzv. sporu o smysl českých dějin. In: Marginalia Historica IV. Praha  Litomyšl 2001, s. 245256.
 • S realismem na křižovatce. K osobnosti literárního kritika Vladimíra Dostála. In: Věda v Československu v letech 19531963. Práce z dějin vědy. Sv. 1, Praha 2000, s. 295304.

Edice:

 • Bibliograf František Knopp, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016; s A. Zachem a P. Janáčkem.
 • Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha  Litomyšl: Paseka, 2011; s R. Novotným.
 • Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009 (ke stažení zde).
 • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005; s M. Jarešem a P. Janáčkem (ke stažení zde).

Účast v týmových pracích:

 • Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír: (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 2015.
 • Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 19451989. Díl 14. Praha: Academia, 20072008 [autor oddílů Myšlení o literatuře].