Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Populární literatura; literární kultura; teorie komiksu; dějiny československého komiksu; elektronické edice.

Studium a stáže

19992006 FF UK, obor Český jazyk a literatura; 2007–2015 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, doktorské studium.

Zaměstnání

Od 2001 externí spolupráce s ÚČL AV ČR; 2004–2011 odborný pracovník Oddělení edičního a textologického ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna); od 2012 odborný pracovník Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od 2020 vědecký tajemník ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • P. Kořínek (ed.): Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha: Nakladatelství Čtyřlístek 2019.
 • P, Kořínek – L. Kořínková: Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu 1934–1942. Praha: Akropolis 2018.
 • P. Kořínek – M. Foret – M. Jareš: V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. Praha: Akropolis 2015.
 • T. Prokůpek – P. Kořínek – M. Foret – M. Jareš: Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis 2014 [2 svazky a rejstříková brožura, hl. redaktor].

Studie:

 • „Self-regulation and self-censorship. Comics Creators in Czechoslovakia and Communist Eastern Bloc". In: F. L. Aldama (ed.): The Oxford Handbook of Comic Book Studies. New York: Oxford University Press 2020, s. 239-255.
 • „Facets of Nostalgia. Text-centric Longing in Comics and Graphic Novels by Pavel Čech". In: M. Kuhlman – J. Alaniz (eds.): Comics of the New Europe. Leuven: Leuven University Press 2020, s. 89–104.
 • „The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil" (spolu s J. Mynářovou). In: L. Verderame – A. Garcia-Ventura (eds.): Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond. Atlanta: Lockwood Press 2020, s. 181–195.
 • „Literatura pro děti a mládež (spolu s L. Kořínkovou)". In: T. Prokůpek (ed.): Ondřej Sekora – Mravenčí a jiné práce. Brno – Praha: Moravské zemské muzeum a Akropolis 2019, s. 124-149.
 • „Achtbaan van malle geiten & necrofiele smeerlapperij. De ups en downs van de tsjechische strip". Stripgids V (2019), s. 54–77.
 • „Rychlé šípy a jejich dobrodružství prózou". In: T. Prokůpek (ed.): Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Praha: Akropolis 2018, s. 134–141.
 • „Tucet punťovských inspirací. Vzory a zdroje českého komiksu třicátých let". In: Tabook Baedekr 2018. Tábor: Baobab 2018, s. 367389.
 • „Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy" (společně s S. Fedrovou). In: J. Grus – Ilustrovat klasiku. Praha: Karolinum 2018, s. 1–5.
 • „Zasílejte každou vtipnou drobnůstku. České humoristické časopisy na dějinném zlomu (září až prosinec 1918)". FŮD 2 (2018), s. 611
 • „Život veselý i tuhý čeká naše dobrodruhy" (společně s L. Kořínkovou). In: Tabook Baedekr 2017. Tábor: Baobab 2018, s.219229.
 • „Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. České komiksové příběhy o veselých zvířátkách mezi všednodenností a epikou". In: J. Hrabal (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2017, s. 59–71.
 • „Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu" (spolu s L. Kořínkovou). Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48 (2016), s. 84–103.
 • „Šprýmovné komiksy Josefa Lady". In: J. Lada – T. Prokůpek: Šprýmovné komiksy. Obrázkové seriály z let 1922–1946. Praha: Plus 2016, s. 121–125.
 • „Kreslit, jako když se luští křížovka. Jiří Kalousek v ilustraci, komiksu, karikatuře i animovaném filmu". In: J. Černý – P. Zátka – J. Kalousek: Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha: Albatros 2016, s. 117–133.
 • „Jak vznikaly Obrázky z dějin zeměpisných objevů". In: J. Černý – P. Zátka – J. Kalousek: Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha: Albatros 2016, s. 134–141.
 • „Che cosa fa parte della storia? Le trasformazioni dei popolari Obrázků z českých dějin [Immagini della storia ceca]". In: T. D’Amico – P. A. Bílek – L. Machatová – M. Foret: La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova: Universitas Studiorum 2016, s. 91–104.
 • „Patero českých komiksových Sienkiewiczů". In: Henryk v bublinách. Katalog komiksové soutěže. Praha: MAKE*detail - Eliška Kosová 2016, s. 9–13.
 • From Barbánek to Smurfette (and Back Again): 1989–1995 Czech Children’s and Youth Magazines – Comics’ and Picture Serials’ Changes in Editorial Practice and Publication Strategies". In: O. Daniel – T. Kavka – J. Machek: Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 24–36.
 • „‚Jako posledně, žádné textové bubliny‘. Komentovaný seriál jako zkrocený komiks“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015, s. 1083–1095.
 • „Komiksová menažérie Věry Faltové“. In: V. Steklač – V. Faltová: Dobrodružství Mořských vlků. Praha: Albatros, 2014, s. 218–230.
 • „K pramenům komiksového pojmosloví. Přínosná těkavost definic“. In: Z. Vyskočilová (ed.): Literatura a média. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Tomáš Halama, 2013, s. 55–68.
 • „O Čtyřlístku s láskou. Prolegomena k analýze jednoho seriálu“. In: M. Foret  P. Kořínek  T. Prokůpek  M. Jareš (eds.): Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 201–214.
 • „Smějeme se se zvířátky“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 68–97.
 • „V dalším čísle naleznete“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 12–35.
 • „Prolomit šifru“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 6–10; s T. Prokůpkem.
 • „Moc a dystopie: antiutopické vize v současné angloamerické fikci“. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Bude, jako nebolo: Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Pedagogická fakulta Trnavském univerzity v Trnave, 2012, s. 172–180.
 • „Banální jak z komiksové bubliny: adjektivum ‚komiksový‘ jako žánrová specifikace“. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 91–100.
 • „Sdílenými světy k seriálovým strukturám: Fikční světy komiksu“. In: A. Jedličková  O. Sládek (eds.): Vyprávění v kontextu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, s. 100–118.

Edice:

 • Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha: Nakladatelství Čtyřlístek 2019; spolu s M. Foretem, M. Jarešem, L. Kořínkovou, J: Němečkem a T. Prokůpkem.
 • Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012; s M. Foretem, T. Prokůpkem a M. Jarešem.
 • Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012; s T. Prokůpkem (rovněž v anglojazyčné verzi jako Signals from the Unknown. Czech Comics 1922–2012).

Překlady:

 • B. W. Wright: Rudoši, romance a renegáti. Komiksy a kultura studené války 1947–1954“. Česká literatura LVIII, č. 5, s. 631–675.

Účast v týmových pracích:

 • Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty (hlavní řešitel). GA ČR 20-09848S, ÚČL AV ČR 2020–2022.
 • Mezitím na jiném místě. Století českého komiksu (kurátor /s T. Prokůpkem/, výstavní projekt, Česká centra ve spolupráci s ÚČL AV ČR a FF UP, 2018–2020)
 • Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (kurátor /s T. Prokůpkem/, výstavní projekt, Dům umění města Brna – Centrum současného umění DOX – Východočeská galerie, ve spolupráci s ÚČL AV ČR a FF UP, 2012–2013).
 • Komiks: dějiny – teorie (hlavní řešitel). GA ČR 406/10/2306, ÚČL AV ČR – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2010–2012.
 • Kritická hybridní edice  Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. ÚČL AV ČR 20072009.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze, ÚČL AV ČR 2006.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. CD-ROM. Praha: ÚČL AV ČR, 2002.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI