Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární lexikografie; dějiny české poválečné literatury a literárního života.

Studium a stáže

19851990 PedF MU (Mgr.); 19962002 FF MU (Ph.D.); 2007 FF MU (PhDr.).

Zaměstnání

1991–1995 redaktor moravského vydání Lidových novin; 1991–1999 PedF MU Brno, odborný asistent; 1997–2002 odborný pracovník brněnské pobočky ÚČL AV ČR; 2003–2004 samostatný vědecký pracovník Oddělení literární lexikografie tamtéž; od července 2004 samostatný vědecký pracovník Oddělení pro výzkum literatury 20. století tamtéž; od 2010 vedoucí Oddělení literární lexikografie tamtéž.

Akademické funkce

Člen Literární komise Ministerstva kultury (20022004, 20102012); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (20042005); člen oborové komise GA ČR (20042006); člen podoborové komise GA ČR (20042008, 2006 její předseda); člen Rady ÚČL AV ČR (2007–2011); od 2017 člen Rady ÚČL AV ČR (od 2020 předseda).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia + ÚČL AV ČR 2018; vedoucí autorského kolektivu.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014; vedoucí autorského kolektivu.
 • Jedno jméno, dva osudy. Dvojportrét exilových vydavatelů Antonína Vlacha a Roberta Vlacha. Praha: Společnost pro vědu a umění a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012. 
 • Prvních dvacet let. Kulturní rada a literární život českého exilu 19481968. Brno: Host, 2008.
 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Sv. 12. Praha: Literární akademie, 20042005; s kol. spoluautorů.
 • Exilová periodika. Praha a Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1999; s L. Formanovou a J. Gruntorádem.
 • České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia při Univerzitě Palackého, 1995. 

Studie:

 • „Vaše dílo nebude vydáno“. Danny 2020, s. 19–27.
 • „K terminologii samizdatu – K dějinám českého literárního samizdatu“. In M. P. a kol., Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia + ÚČL AV ČR 2018, s. 13–43.
 • „Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak Samizdat and the Competition with other Exile Publishers. In Glanc, T., Romanová, G. (eds.): Samizdat Past & Present. Praha: Karolinum Press, 2018, s. 161-172; s. A. Přibáňovou.
 • „Bibliografie literárního exilu: rekapitulace, dluhy a vyhlídky“. In Kubíček, Tomáš – Svobodová, Eva (eds.): Mezníky bibliografie. Brno, MZK 2017, s. 101–110.
 • „Kdyby tisíc klarinetů". In: Merenus, A., Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita 2017, s. 15-21.
 • „Vnitrozemí a pohraničí českého literárního samizdatu“. literatura 64, 2016, č. 6, s. 822–847.
 • „Helfer, šnobl, plejer, dacan. Domácí beletrie šedesátých let očima exilových recenzentů“. Česká literatura 64, 2016, č. 1, s. 23–34.Studie v ostatních časopisech
 • „Trnitá cesta Agogha krále. Příběh nedokonané knihovraždy“. 32, 2016, č. 5, s. 70–75.
 • I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione. eSamizdat 2011, č. 8, s. 233–238; s A. Přibáňovou.
 • Ani to nezkoušejte! Ke čtyřicátému výročí založení Sixty-Eight Publishers. Dějiny a současnost 33, 2011, č. 11, s. 1416.
 • Tři životy obětavého konfidenta. Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha. In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010, s. 233–243.
 • Exil cestou k osmašedesátému. In: Pražské jaro 1968. Literatura  Film  Média. Praha: Literární akademie, 2009, s. 163170.
 • Jak vznikali Zbabělci. Dvojí výročí slavného románu. Dějiny a současnost 30, 2008, č. 12, s. 1417.
 • 1956  Jiný sjezd spisovatelů. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 4, s. 707718.
 • Foglarovi dědicové, pohrobci a levobočci. Host 23, 2007, č. 6, červen, s. 3943.
 • Exil o domově. Poznámky o exilové literární kritice a publicistice v padesátých letech. In: Studia Moravica IV. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 139145.
 • Z Náchoda do Kostelce, od Járinky k Ireně, od Marie k Marii. In: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005, s. 93101. Též In: Danny, 2005, č. 1, červen, s. 2127.
 • Druhý debut Josefa Škvoreckého. Česká literatura 52, 2004, č. 3, červen, s. 385408; s K. Bláhovou.
 • Kdo byl Jaroslav Strnad?“. Host 19, 2003, č. 2, s. 3538.
 • Kdo byl Robert Vlach?“. Host 18, 2002, č. 5, s. 2831.
 • Kdo byla Reli Bernkopfová?“. Host 17, 2001, č. 2, s. 4043.
 • Problémy s bibliografií českého samizdatu. Tvar 9, 1998, č. 8, s. 7.
 • Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého. Tvar 9, 1998, č. 7, s. 17.

Edice:

 • P. Den – K. Vrána: Promińte tu čmáraninu : korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulantství, literatuře, historii a filozofii. Knihovna Libri prohibiti, Praha 2015.
 • J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu. Praha: Books and Cards, 2013; s A. Přibáňovou.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Na shledanou v lepších časech. Vzájemná korespondence z let 1968–1989. Praha: Books and Cards, 2011; s A. Přibáňovou.
 • V. Michl: Daleko je moje Tipperary. Praha: Libri prohibiti, 2011; s M. Jarešem.
 • Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany. Praha: Books and Cards, 2010; s A. Přibáňovou.
 • J. Škvorecký: Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu. Praha: Books and Cards, 2008.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Psaní, jazz a bláto v pásech. Vzájemná korespondence z let 19501960. Praha: Literární akademie, 2007.
 • J.Škvorecký: Zločin v šantánu a jiné filmové povídky a scénáře. Praha: Literární akademie, 2007.
 • Lidé v mlze. Malá antologie české exilové povídky padesátých a šedesátých let. Praha: Společnost pro vědy a umění, 2007. 
 • Poštovní schránka domov. Malá antologie české exilové povídky padesátých let. Praha: Společnost pro vědy a umění, 2005. 
 • Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005; s H. Kupcovou.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (196989). Antologie k Dějinám české literatury 19451989. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (19581969). Antologie k dějinám české literatury 19451990. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (194858). Antologie k Dějinám české literatury 194590. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2002. 
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (194548). Antologie k Dějinám české literatury 194590. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2001. 
 • J. Škvorecký: ... na tuhle bolest nejsou prášky. Praha: Ivo Železný, 1999.

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989. Sv. 2, 3. Praha: Academia, 20072008.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 19452000. Olomouc – Brno, Votobia: Host, 2002.

Přehled odborné činnosti