Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Marxismus v literární vědě a estetice; literární kritika; teorie uměleckých avantgard; současná česká próza; dílo Witolda Gombrowicze.

Studium a stáže

1996–2003 FF UP, obor Česká filologie a historie; 2004–2011 FF UP, doktorské studium České literatury (disertační práce Hledání pramenů a souvislostí. Kapitoly a reflexi meziválečné avantgardy v šedesátých letech 20. století).

Zaměstnání

2002–2003 externí redaktor nakladatelství Host (Brno); 2007–2011 asistent Katedry slavistiky Institutu polské filologie Opolské univerzity (Opolí, Polsko); 2013–2014 zástupce šéfredaktora časopisu Tvar; od 2014 pracovník Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR (Praha).

Výběrová bibliografie 

Studie:

 • „Literatura jako výzva k obraně subjektu (Čtyři poznámky k dílu Milana Kundery a Witolda Gombrowicze a k aporiím jejich pojetí tvorby)“. In: O. Mainx (ed.): Literatura jako výzva a apel. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014, s. 242−249.
 • Tematizace avantgardy v pozdním díle Karla Teiga. In: Studia Slavica (Opole) 18, 2014, sv. 2, s. 77−85.
 • K estetickému myšlení Roberta Kalivody. Kapitola z archeologie českého marxismu. In: Česká literatura 62, 2014, č. 4, s. 527−548.
 • Avantgarda v situaci moderny a ,po moderně (Teoretické poznámky)“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.): Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 330–337.
 • Witold Gombrowicz mezi Východem a Západem. Tvar 24, 2013, č. 6, s. 89.
 • Z druhé strany Atlantiku. Witold Gombrowicz a jeho dialog s (polskou) kulturou. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec  vyhnanec – přistěhovalec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 289–293.
 • „,Gesto  detail  forma. K některým aspektům tvorby Witolda Gombrowicze. Aluze 15, 2011, s. 55–61. (http://aluze.cz/2011_02/06_studie_kanda.php)
 • Vladislav Vančura a Milan Kundera aneb Úskalí dokonalosti. In: Bohemica Olomucensia 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 121–126.
 • Epický prostor románu Egona Hostovského. In: J. Czaplińska  S. Giergiel (eds.): Od banity do nomady  Symposium Opolensis. Opole: Uniwersytet Opolski, 2010, s. 35–42.
 • Od znovuobjevování ke skepsi. Květoslav Chvatík o české meziválečné avantgardě. In: Bohemica Olomucensia 1  Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 118–127.
 • Několik poznámek k tématu Jan Lopatka a F. X. Šalda. In: T. Kubíček  L. Merhaut  J. Wiendl (eds.): „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867–1937–2007. Brno: Host, 2008, s. 324–332.
 • Objevování Richarda Weinera. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 6, Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 77–86. (http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2008/SMVII/13.pdf)

Účast v týmových pracích: 

 • A. Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jedenadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.

Přehled odborné činnosti