Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Editologie; literární historie: česká literatura 19. století a začátku 20. století; dějiny popkultury.

Studium a stáže

1999–2007 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (Mgr.); 2008 rigorózní zkouška, obhajoba rigorózní práce (PhDr.); 2008–2015 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, prezenční doktorské studium (Ph.D.).

 

Zaměstnání

Od 2004 odborná pracovnice Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna).

 

Akademické funkce

Předsedkyně Ediční rady ÚČL AV ČR

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942). Praha: Akropolis, 2018; s P. Kořínkem.
 • František Gellner: Text – obraz – kontext. Praha: Akropolis, 2017.

Studie:

 • „,Moc staré zvěsti velebiž, písni má!‘: Budeč jako zdroj inspirace“. In: Posel z Budče 22, 2007, s. 14–28.
 • Karel Slavoj Amerling  věštec ve státních službách. In: sb. Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha: Koniasch Latin Press, 2007, s. 92–97.
 • Květomluva Karla Slavoje Amerlinga. Česká literatura 55, 2007, č. 5, s. 650–668.
 • Blahopřejníky druhé poloviny 19. století jako odraz dobového ideálu rodinných vztahů. In: sb. Od patriarchy k tatínkovi: Západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 37–47.
 • František Doucha – autor literatury pro děti a mládež aneb Kudy cesta nevedla. In: S. Fedrová – A. Jedličková (eds.):V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009, s. 369–388.
 • Hesla Josef Jaroslav Kalina, Václav Vilém Trnobranský, Vincenc Furch. In: V. Vaněk a kol. (ed.): Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2009, s. 68–75, 105–112, 158–161.
 • A Brief Introduction to František Gellner. Slovo a smysl 6, 2009, č. 11/12, s. 289–305.
 • Směřování k anarchistickému novému příští na stránkách Neumannova Nového kultu v 90. letech 19. století. In: I. Taranenková – M. Jareš (eds.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univezity v Trnave, 2012, s. 44–53.
 • Varianty Gellnerovy komedie Přístav manželství jako rozcestník jeho tvorby. In: Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44, 2012, s. 201–219.
 • František Gellner, karikaturista Lidových novin. In: Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla. Praha: Mafra, 2013, s. 5–18.
 • František Gellner si za ženu vezme gorilu. Česká literatura 62, 2014, s. 3–34.
 • Kořínková, L.: „The Changes of (not merely) Practical Woman and Emancipation of a Hobby Magazine“. Mediální studia 2015, č. 2, s. 120–138.
 • Kořínková, L.: „Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?“. In: Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Edd. Z. Hojda – M. Ottlová – R. Prahl. Praha, Academia 2015, s. 342–352.
 • „Ztracený, hledaný, legendární: Peripetie druhého života válečného konce Františka Gellnera“. In: Kratochvil, A. – Soukup, J., Paměť válek a konfliktů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 181–193.
 • „Synovec a strýc: Rodinné vztahy, židovský původ – a politika“. In: Čížek, M. et al., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, s. 119–131.
 • „O psích láskách a nástrahách manželského života v dětském obrázkovém seriálu Punťa“. In: Hrabal, J., Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, s. 73–87.
 • „Literatura pro děti a mládež“. In: Prokůpek, T., Ondřej Sekora - Mravenčí a jiné práce. Brno - Praha, Moravské zemské muzeum a Akropolis, 2019, s. 124–149; s P. Kořínkem.
 • „Á - - mladý pán už vstal!” Motivy flámu a časové disciplinace v díle Františka Gellnera. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019, s. 202–211.
 • „‚Ty… ty… Škubánku jeden!‘. Káťa a Škubánek mezi komiksem a televizí“. In: Kořínek, P., Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha, Nakladatelství Čtyřlístek, 2019, s. 157–161.
 • „Zeyerův žaponský román Gompači a Komurasaki jako počátek vynalézání českého literárního Žaponu“. In: Mocná, D. – Tureček, D., Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 2020, s. 166–179.

Edice:

 • M. z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. Praha: Argo, 2007; s M. Sládkem a T. Breněm.
 • Gellner, F.: Dílo. Edd. J. Flaišman – L. Kořínková – M. Kosák – J. Říha (ve spolupráci s P. Kořínkem a A. Vítovou). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis 2012.
 • V cizích zemích, dalekých krajích. Výbor z povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století o exotice a dalekých cestách. Praha: Knižní klub, 2014.

Účast v týmových pracích:

 • Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi. ÚČL AV ČR – PNP 2016–2022.
 • Kritická hybridní edice  Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. ÚČL AV ČR 2007–2009.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze, ÚČL AV ČR 2006–2007.
 • Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a osobnostního rozvoje studentů učitelství. PedF UK 2006.
 • Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a osobnostního rozvoje studentů učitelství. PedF UK 2005.

 

Přehled odborné činnosti