Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

České drama po roce 1989; neoficiální české drama v letech 19481989; teorie divadla; teorie dramatu.

Studium a stáže

1986–1990 PedF UK, obor Speciální pedagogika; 1990–1995 FF UK, Obor divadelní věda; 19951998 FF UK (obor komparatistika); 19952003 doktorské studium na katedře divadelní vědy FF UK, Ph.D. 2003 (disertační práce Interpretace času a prostoru v dramatu).

Zaměstnání

Od 1998 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury ÚČL AV ČR; od 2003 Oddělení poetiky textu ÚČL AV ČR; 20042007 vedoucí Oddělení poetiky textu tamtéž; 19992002 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR; od 2009 vědecká pracovnice Oddělení literatury 20. století, resp. Oddělení 20. století a literatury současné (teatrologický tým) ÚČL AV ČR; 20022007 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK (teorie dramatu a divadla); 20052006 zástupce vedoucího Katedry divadelní vědy FF UK.

Akademické funkce

Členka Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Václav Havel: Zahradní slavnost (1963). Praha, ÚČL AV ČR, v. v. i. 2018.
 • Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Akropolis, Praha 2014.

Studie:

 • Protektorátní rozhlasová hra a inscenace – „bílé místo“ i „stigma“, Divadelní revue 31, 2020, č. 3, s. 7-22.
 • Zůstane divadelní hra dramatem? Poznámky k teoretickému vymezení dramatu. In: Merenus, Aleš – Mikulová, Iva – Šotkovská, Jitka (eds.): Text a divadlo, Praha, Academia 2019, s 132-138.
 • Postdramatické divadlo jako pojem aneb Postteatrologie. Divadelní revue 29, 2018, č. 1, s. 52-59.
 • „Diderot miloval mystifikace“, a co Milan Kundera? Česká literatura 65, 2017, č. 2, s. 235-256.
 • „New (Czech) Drama” and Postdramatic Theatre. In: Augustová, Zuzana, Jiřík, Jan, Jobertová, Daniela (eds.): Horizonty evropského dramatu. Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU 2017, s. 273-280.
 • „Nové“ (české) drama a postdramatické divadlo. In: Jedličková, Alice (ed.): Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2016, s. 267-272.
 • Performativita 2. světové války v dramatech M. Součkové. In: Jungmannová, Lenka (ed.): Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis - ÚČL AV ČR, v. v. i. 2016, s. 128-133.
 • Dramatika Václava Havla a transtextovost. Divadelní revue 2015, č. 1, s. 115118.
 • Jak to bylo s Motýlem na anténě?. Divadelní revue 2015, č. 3, s. 6873.
 • Drama (v divadelních souvislostech). In: Fialová, A. (ed.): V souřadnicích mnohosti, Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha 2014, s. 605636.
 • Dramatik. In: J. Lukeš  I. Lukešová (eds.): Ecce Pavel Kohout. Plzeň: Dominik centrum, 2013, s. 2740.
 • Zrození Zahradní slavnosti z Havlových literárních počátků. Divadelní revue 2011, č. 3, s. 729.
 • Převod řeči do ne-mluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 2010, č. 2, s. 231238.
 • Počátky geneze Zahradní slavnosti. Divadelní revue 2009, č. 4, s. 1731.
 • Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Česká literatura 2008, č. 1, s. 4759.
 • Paradoxy s Vaňkem. In: V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha: Academia, 2006, s. 383399.
 • Bondyho cesta do Národního. In: Bondy, Egon: Hry. Praha: Akropolis, 2007, s. 279298.
 • Totalitaryzm i ,coolness  jak to pogodzic?. Přel. P. Krauze. In: Opowiesci o zwycajnym szalenstwie. Wroclav: Oficyna Wydawnicza ATUT  Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2006, s. 515.
 • Co se stalo, když Nora poprvé opustila manžela aneb Ibsenova Nora jako feministický diskurz. In: Ipse ibsa Ibsen. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006, s. 7495.
 • Čas a maska v Konci masopustuDivadelní revue, 2002, č. 3.
 • Die Virtualität des zeitgenössischen Theaters. Balagan, 1998, č. 1.
 • Divadlo hráčů a divadlo dramaturgickéDivadelní revue, 1996, č. 1.

Edice:

 • V. Havel – P. Landovský – P. Kohout  J. Dienstbier: V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha: Academia, 2006.
 • E. Bondy: Hry. Praha: Akropolis, 2007.
 • L. Lagronová: Hry. Brno: Větrné mlýny, 2010.
 • Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010.
 • D. Drábek: Aby se Čechům ovary zachvěly. Praha: Akropolis, 2011.
 • J. Dienstbier: O hostitelích a hostech (divadelní hry). Praha: Galén, 2011.
 • V. Havel: Motomorfózy. Praha: Galén, 2011.
 • K. Sidon: Dramata. Praha: Akropolis, 2012.
 • P. Landovský: Hodinový hoteliér a jiné hry. Praha: Akropolis, 2013.
 • D. Drábek: Dětem! Praha: Akropolis, 2013.
 • V. Havel: Antikódy. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013.
 • P. Zelenka: Obyčejná šílenství. Praha: Akropolis, 2014.
 • V. Havel: Hry. Praha – Brno, ÚČL AV ČR, v. v. i. – Host 2017.
 • L. Procházková: Viva la Revolución! Brno, Větrné mlýny 2017.
 • J. Kainar: Ubu se vrací a jiné hry. Ed. L. Jungmannová. Praha, Akropolis 2019.
 • D. Drábek: Play Drábek. Praha, Akropolis 2020, 571 s.
 • Expresionistické drama z českých zemí. Praha, ÚČL AV ČR, v. v. i. – Academia 2020; s. A. Merenusem a Z. Augustovou.

Účast v týmových pracích:

 • Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha, Brno, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – Host 2018.
 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • P. Pavlovský a kol.: Základní pojmy divadla. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004.
 • ... na okraji chaosu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2003.
 • H. Spurná (ed.): Podoby soudobého evropského dramatu. Brno 2001.
 • Modern Theatre in Different Cultures. Warsaw 1997.