Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Myšlení o literatuře; literární a vědecký život v 19. a 20. století; technologie psaní; literární geografie.

 

Studium a stáže

1994–1999 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (diplomová práce Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty); 2000–2006 PedF UK, doktorandské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (disertační práce Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou /1890–1914/).

Zaměstnání

Od 1999 doktorandka, resp. postdoktorandka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století ÚČL AV ČR; od 2010 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž; od roku 2015 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století a literatury současné.  

Externí výuka na FF UP v Olomouci a Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Psaní na dotek. Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 18851989. Praha: Academia 2016.
 • Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia, 2014.
 • O českou literaturu naukovou. Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900. Praha: Academia, 2012.
 • České dějepisectví v dialogu s Evropou (18901914). Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • „Text v hmotném světě. Událost psaní a česká literární kultura“. Česká literatura 63, 2015, č. 6, s. 860–880.
 • „Glitch art analogového věku: Hrabalovy autografy z padesátých let. In: R. Kanda (ed.): Trhliny světa. Knihy studií o Bobumilu Hrabalovi. Praha: ÚČL AV ČR 2016, s. 104–117.
 • „Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění.“ In: Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie 2015, s. 34–51.
 • „Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla : periferie v "obrazech ze života" ve třicátých letech 19. století“. In: Z. Hojda – R. Prahl – M. Ottlová: Útisk, charita, vyloučení. Praha: Academia 2015, s. 342–352.
 • K. Piorecká: Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 9–43.
 • Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914. In: T. Petrasová – P. Machalíková: Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2013, s. 182–196.
 • Kultura a věda jako součást politických strategií na sklonku 19. století. Études du Cefres No 15, 2012, s. 55–59.
 • Dobrodružství cestujících. Model polemiky ve třicátých letech 19. století. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov 2011, s. 108–118.
 • Politický realismus a formování moderních humanitních věd. In: Reálna podoba realizmu. Bratislava 2011, s. 135–143.
 • Svaz českých (a československých) spisovatelů v letech 19681970. In: Pražské jaro 1968: Literatura  film  média. Praha 2009, s. 5769.
 • Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie. In: O psaní dějin. Praha 2007, s. 159169.
 • Historie literární. Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 54, 2006, č. 4, 4586.
 • V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 19691989. Host 21, 2005, 13. 6., s. 3742.
 • Historie literární a Gollova škola. In: B. Jiroušek (ed.): Jaroslav Goll a jeho žáci. Historia culturae VI. Studia V. České Budějovice 2005, s. 319328.
 • Starou slávou k nové slávě. Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. In: J. Rak  M. Veselý (edd.): Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2004, s. 7582.
 • Až příliš prozaická skutečnost. Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 5, 2003, č. 2, s. 6882; Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 6, 2004, č. 1, s. 4760.
 • České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. stoletíČeský časopis historický 100, 2002, č. 4, 815840.
 • Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 19581969. Soudobé dějiny 9, 2002, č. 34, 495520.

Edice:

 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s M. Hrdinou.
 • Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 1–2. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supl. 14. Semily – Turnov 2011; s I. Navrátilem.
 • „,Zítra bude se muset založit český časopis pro literární historiiVzájemná korespondence Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce v letech 18981899. Listy filologické 131, 2008, č. 12, s. 171228.
 • Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia  KLP, 2008; s V. Petrbokem.
 • O psaní dějin. Praha: Academia, 2007; s O. Sládkem.
 • Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005; s V. Petrbokem.
 • Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.
 • V souřadnicích mnohosti. Český literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Přehledné dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 2012.
 • Dějiny české literatury 19451989, III.IV. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon české literatury IV. Praha: Academia, 2008.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Michal Přibáň a kol.: Bibliografie Josefa Škvoreckého 12. Praha 20042005.
 • Slovník české literatury on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 

Přehled odborné činnosti