Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Badatelské zaměření

Dějiny a literatura v českém prostoru dvacátého století; samizdat; třetí odboj.
 

Studium a stáže

2004-2012: FF UK,  obor Český jazyk a literatura (2004-2010) a Historie (2004-2012) (diplomová práce: Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost); 2014-: Doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK (Psychiatrie v Československu 1948-1990).

 

Zaměstnání

2005-2006: účast na projektu Ústavu aplikované a formální lingvistiky MFF UK, projekt aktuální členění věty a výpovědi; 2006-2009: Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, pomocná vědecká práce; 2007-2008: Ústav pro jazyk český AV ČR, lexikografická práce; 2009-2012: jazyková škola SF Servis, lektorka češtiny pro cizince; 2010-2015: lektorka a garantka kurzu: Seminář komunikačních dovedností s důrazem na správné používání češtiny; Kurz správného používání českého jazyka – čeština pro Čechy (projekty Evropské unie); 2011-2014: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, lektorka češtiny pro cizince; 2014-2016: Archiv bezpečnostních složek, Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu; 2016-: Ústav české literatury AV ČR, Středisko literárních informací.

 

Výběrová bibliografie

Studie:

Se Sovětským svazem na věčné časy. A nikdy jinak…Přijato k publikování na webu ÚČLLV Normalizace: Kultura-emblémy-mýty http://www.sorela.cz/normalizace/"

 

Účast v kolektivních pracích:

ČERNÝ, V.: Barokní divadlo v Evropě, edice Scholares, Pistorius & Olšanská, Příbram 2009 (redakce).

FIDLEROVÁ, A. – ANDRLE, J. a kol. (eds.): Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 

JIROUSOVÁ, J. – JIROUS, I. M. Ahoj můj miláčku: vzájemná korespondence z let 1977-1989. Vydání první. Praha: Torst, 2015 (editorka).