Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Badatelské zaměření

Konstrukce identit a alterit v beletrii; německojazyčná literatura z Čech a Moravy 20. století.

Studium a stáže

1997–2002 FF UP Olomouc, německá a anglická filologie (Mgr.); 2003–2007 FF UP Olomouc, postgraduální studium německé literatury (Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur; Ph.D.); 2011–2012 a 2013–2014 stipendijní pobyt F. Werfela na Univerzitě Vídeň.

Zaměstnání

Od 2005 lektor, od 2007 odborný asistent na Katedře německého jazyka a literatury PdF MU Brno; 2011–2015 překladatel na VFU Brno; od 2016 odborný asistent na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno; od října 2017 zaměstnanec (0,5 úvazku) ÚČL AV ČR, člen Oddělení pro výzkum literární kultury a Germanobohemistického týmu ÚČL AV ČR.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Das Bild des Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

Studie:

 • „Das Öffnen und Schließen (der Grenze). Paradoxe Alteritätsstrukturen in K. H. Strobls Tschechen". In Petra James, Helga Mitterbauer. Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur. Imaginationen und Interrelationen. Berlin: Frank und Timme 2020, s. 73-84.
 • „Gab es in Brünn deutschmährische Literatur? Zur Genese und Struktur eines – oder eines anderen – literarischen Feldes". Etudes Germaniques. 2020, roč. 75, č. 1, s. 109-128.
 • „Mosty a prostředníci — koberce, houskové knedlíky a produktivní nepokoj. Figury česko-německých literárních vztahů v prvorepublikovém Československu". In Václav Petrbok, Václav Smyčka, Matouš Turek, Ladislav Futtera. Jak psát transkulturní literární dějiny? Praha: Akropolis 2019. s. 104 - 136.
 • „Nationalismuskritik in der Brünner kosmopolitischen Zeitschrift Die Wahrheit und der (Inter-)Aktionsradius der Brünner Kosmopoliten". In Nekula, Marek. Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n. Prag - Brünn - Wien. Heidelberg: Winter 2019. s. 197-222.
 • „L. W. Rochowanskis Schaubude. Organischer Körper als Tanz und Text". In Alexandra Millner, Dana Pfeiferová, Vincenza Scuderi. Experimentierräume in der österreichischen Literatur. Pilsen: Westböhmische Universität Pilsen 2019. s. 71-84.
 • „Nicht eine weitere slawische Geliebte. Erotik und Erlösung in Franz Schamanns mährischer Dorfgeschichte Veruna (1902)". In Knafl, Arnulf. Literatur als Erotik: Beispiele aus Österreich. Anlässlich der Jahrestagung der Franz Werfel-StipendiatInnen am 27.-29. April 2017 in Wien. Wien: Praesens Verlag 2018, s. 44-61.
 • „Verdrängte Kontinuität. Korporative Identitäten in Brünner Textilbetrieben am Übergang in die kommunistische Zeit". Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Univerzita J.E. Purkyně, 2018, roč. 12, č. 1, s. 111-128. 
 • „Der deutsche Balkan von Prag oder der Anschein nationaler Substantialität. Karl Hans Strobls Prager Studentenroman Der Schipkapaß (1908)". Brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017, roč. 25, 1-2, s. 193-209.
 • „Časopis Der Mensch (1918) v poli moravského expresionismu“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.): ‚Vykoupeni z mlh a chaosu…‘: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: MZK, 2017, s. 159–178; s L. Antošíkovou.
 • „Der Österreich-Spiegel? - Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens“. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 2014, roč. 8, č. 1, 2014, s. 13-32; s L. Antošíkovou a E. Schörkhuber.
 • „Selbstverortungen innerhalb und außerhalb nationaler Identitäten in Brünner Romanen vor 1914“. In: I. Fiala-Fürst (ed.): Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. Olomouc: Österreich-Zentrum Olomouc, 2014. s. 155-180.
 • „Die zweite Spiegelung. Jiří Gruša als der Andere in Eduard Goldstückers Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers / Vzpomínky“. In: brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge, roč. 21, č. 1, 2013, s. 140-155; s W. Müllerem-Funkem.
 • „Im Namen des Fremden. Zu Ludwig Winders Roman ‚Kasai‘“. In: I. Šebestová (ed.): Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 95-104.
 • „Nationalismus und Liebe. Zu Wilhelm Szegedas Romanen der 1920er Jahre“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 6, 1/2, 2013, s. 13-25.
 • „Variationen des Diener-Typus bei Ludwig Winder und Ernst Weiß“. In: S. Eschgfäller – M. Horňáček (eds.): Regionalforschung zur Literatur der Moderne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 105-116.
 •  „‘Es hat mich immer zur Totalität gedrängt‘. Religiöses bei Jakob Julius David“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 2011, 1/2, 2011, s. 43-53.
 • „Zwei Umsetzungen neuerer literaturwissenschaftlicher Ansätze im Literaturunterricht“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 3, č. 2, 2010, s. 140-148.
 • „Aktuelle deutschsprachige Generationenromane“. In: J. Kovář – A. Urválek (eds.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: ACADEMICUS, s. 215-227, 2009, 13 s.
 • „Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 1, 1/2, 2008, s. 37-42.
 • „Vzájemný obraz Čechů a ‚jejich‘ Němců v románech z pomezí“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92.
 • „Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen“. In: T. Káňa – H. Peloušková (eds.): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44.
 • „Die Tschechen im Frühwerk R. M. Rilkes“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III., 2007. s. 41-49.
 • „E-learning in Kursen des Kreativen Schreibens für Lehramtstudierende“. In: M. Kášová (ed.): E-learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov cudzieho jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 32-41.
 • „Der Typus des ‚tschechischen Heftigen‘ in der deutsch-böhmischen Prosa“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach und Literaturwissenschaft II, 2006. s. 30-37.
 • „Einige literarische Alternativen zum Nationalismus“. In: M. Horňáček (ed.): Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006, s. 13-28.
 • „Obraz Čechů v německé literatuře“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: TU Liberec, 2005, s. 80-86.

Účas v týmových pracích:

 

 • P. Šámal - V. Barborík - T. Pavlíček - P. Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚČL AV ČR - PNP 2018.
 • P. Becher, S. Höhne, J. Krappmann, M. Weinberg (eds.): Handbuch der deutschen Literatur Pragsund der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler 2017.
 • „Obraz Čechů v německé literatuře“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: TU Liberec, 2005, s. 80-86.