Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Badatelské zaměření

Konstrukce identit a alterit v beletrii; německojazyčná literatura z Čech a Moravy 20. století.

Studium a stáže

1997–2002 FF UP Olomouc, německá a anglická filologie (Mgr.); 2003–2007 FF UP Olomouc, postgraduální studium německé literatury (Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur; Ph.D.); 2011–2012 a 2013–2014 stipendijní pobyt F. Werfela na Univerzitě Vídeň.

Zaměstnání

Od 2005 lektor, od 2007 odborný asistent na Katedře německého jazyka a literatury PdF MU Brno; 2011–2015 překladatel na VFU Brno; od 2016 odborný asistent na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno; od října 2017 zaměstnanec (0,5 úvazku) ÚČL AV ČR, člen Oddělení pro výzkum literární kultury a germanobohemistického týmu.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Das Bild des Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

Studie:

 • „Časopis Der Mensch (1918) v poli moravského expresionismu“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.): ‚Vykoupeni z mlh a chaosu…‘: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: MZK, 2017, s. 159–178; s L. Antošíkovou.
 • „Der Österreich-Spiegel? - Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens“. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 2014, roč. 8, č. 1, 2014, s. 13-32; s L. Antošíkovou a E. Schörkhuber.
 • „Selbstverortungen innerhalb und außerhalb nationaler Identitäten in Brünner Romanen vor 1914“. In: I. Fiala-Fürst (ed.): Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. Olomouc: Österreich-Zentrum Olomouc, 2014. s. 155-180.
 • „Die zweite Spiegelung. Jiří Gruša als der Andere in Eduard Goldstückers Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers / Vzpomínky“. In: brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge, roč. 21, č. 1, 2013, s. 140-155; s W. Müllerem-Funkem.
 • „Im Namen des Fremden. Zu Ludwig Winders Roman ‚Kasai‘“. In: I. Šebestová (ed.): Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 95-104.
 • „Nationalismus und Liebe. Zu Wilhelm Szegedas Romanen der 1920er Jahre“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 6, 1/2, 2013, s. 13-25.
 • „Variationen des Diener-Typus bei Ludwig Winder und Ernst Weiß“. In: S. Eschgfäller – M. Horňáček (eds.): Regionalforschung zur Literatur der Moderne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 105-116.
 •  „‘Es hat mich immer zur Totalität gedrängt‘. Religiöses bei Jakob Julius David“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 2011, 1/2, 2011, s. 43-53.
 • „Zwei Umsetzungen neuerer literaturwissenschaftlicher Ansätze im Literaturunterricht“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 3, č. 2, 2010, s. 140-148.
 • „Aktuelle deutschsprachige Generationenromane“. In: J. Kovář – A. Urválek (eds.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: ACADEMICUS, s. 215-227, 2009, 13 s.
 • „Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, roč. 1, 1/2, 2008, s. 37-42.
 • „Vzájemný obraz Čechů a ‚jejich‘ Němců v románech z pomezí“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92.
 • „Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen“. In: T. Káňa – H. Peloušková (eds.): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44.
 • „Die Tschechen im Frühwerk R. M. Rilkes“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III., 2007. s. 41-49.
 • „E-learning in Kursen des Kreativen Schreibens für Lehramtstudierende“. In: M. Kášová (ed.): E-learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov cudzieho jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 32-41.
 • „Der Typus des ‚tschechischen Heftigen‘ in der deutsch-böhmischen Prosa“. In: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach und Literaturwissenschaft II, 2006. s. 30-37.
 • „Einige literarische Alternativen zum Nationalismus“. In: M. Horňáček (ed.): Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006, s. 13-28.
 • „Obraz Čechů v německé literatuře“. In: O. Uličný (ed.): Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec: TU Liberec, 2005, s. 80-86.